Thông điệp năm 2024 của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH)

2 Tháng Một, 2024

Năm học vừa qua tiếp tục là một năm thành công đầy ấn tượng của nhà trường. UEH đã chính thức thực hiện tái cấu trúc để trở thành Đại học đa ngành và bền vững, bước đầu chuyển mình theo mô hình Đại học với chiến lược và phương thức quản lý mới, duy trì được đà phát triển vốn có và đạt được những kết quả rất đáng kể trong đào tạo, nghiên cứu, kết nối cộng đồng, vận hành và quản trị nhà trường. Năm 2024, mọi hoạt động của nhà trường bảo đảm chất lượng và hiệu quả, thực hiện thành công tái cấu trúc UEH thành Đại học đa ngành và bền vững.