Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm trong giảng dạy Online, chia sẻ và chuyển giao các công cụ hỗ trợ tiết giảng Online cho các trường THPT, THCS và Tiểu học”.

25 Tháng Tư, 2022

Thực hiện kế hoạch triển khai Dự án UEH-Global Learning, đồng hành, hỗ trợ chuyển đổi số cho ngành giáo dục các tỉnh ĐBSCL năm 2022, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) phối hợp với Sở GD&ĐT Vĩnh Long tổ chức tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm trong giảng dạy Online, chia sẻ và chuyển giao các công cụ hỗ trợ tiết giảng Online cho các trường THPT, THCS và Tiểu học”.
Hội thảo sẽ được tổ chức tại Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long (Số 1B, Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), vào lúc 08 giờ 00, ngày 28/4/2022 (Thứ năm), với hình thức Hybrid (Offline kết hợp Online).

Nội dung tại hội thảo sẽ tập trung các vấn đề cơ bản sau:

 1. Chia sẻ của những chuyên gia về giờ dạy trực tuyến hiệu quả.
 2. Chia sẻ của Lãnh đạo, Giáo viên các cơ sở giáo dục về những giải pháp, những công cụ đã triển khai thực hiện cũng như những thuận lợi và những vấn đề còn khó khăn cần sự hỗ trợ trong triển khai dạy học trực tuyến cho đội ngũ giáo viên.
 3. Chia sẻ của các chuyên gia giới thiệu khái quát về những công cụ hỗ trợ để giáo viên giờ dạy trực tuyến đạt hiệu quả cao nhất.
 4. Các vấn đề khác có liên quan.

Thành phần tham dự hội thảo:

 • Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH);
 • Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh Long;
 • Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP.HCM tại tỉnh Vĩnh Long;
 • Đại diện Lãnh đạo Phòng GD&ĐT các huyện trong tỉnh Vĩnh Long;
 • Ban Giám Hiệu các trường THPT, THCS, Tiểu học tại tỉnh Vĩnh Long;
 • Giáo viên các trường THPT, THCS, Tiểu học tại tỉnh Vĩnh Long;
 • Đại diện Lãnh đạo Sở GD&ĐT các tỉnh KV. ĐBSCL;
 • Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long, Thông tấn xã VN thường trú tại Vĩnh Long, Báo tuổi trẻ KV Tây Nam Bộ.

Ban tổ chức Kính mời các cá nhân, đơn vị có quan tâm đăng ký tham gia Hội thảo theo link đăng ký:  https://bitly.com.vn/g6l4nx

Link Dự án UEH Global Learning: https://global.ueh.edu.vn/

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO