UEH giữ vững thứ hạng trên Bảng xếp hạng Webometrics đầu năm 2021

14 Tháng Sáu, 2021

Webometrics vừa đưa ra kết quả xếp hạng các trường đại học trên thế giới theo định kỳ giữa năm, hàng năm. Theo đó, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) giữ vững thứ hạng 11, tiếp tục đứng thứ nhất trong số các trường đại học khối ngành lĩnh vực kinh tế, kinh doanh tại Việt Nam theo Bảng xếp hạng Webometrics mới nhất (Tháng 01/2021).

Bảng xếp hạng Webometrics do Phòng thí nghiệm Cybermetrics Labs (thuộc Hội đồng nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha) thực hiện từ năm 2004, với dữ liệu được thu thập đầu tháng 1, tháng 7 hàng năm và công bố vào cuối tháng. Bảng xếp hạng này bao gồm hơn 28.000 cơ sở giáo dục đại học toàn cầu.

Bảng xếp hạng đánh giá độ hiển thị (Visibility) thể hiện mức độ ảnh hưởng của hệ thống website và thông tin trực tuyến, độ minh bạch hay độ mở về tài nguyên học thuật (Transparency or Openness) trên Google Scholar, và độ xuất sắc học thuật (Excellent or Scholar) đo lường số lượng bài báo được trích dẫn nhiều nhất.

Theo đánh giá của tổ chức Webometrics lần này, các chỉ số xếp hạng được quy định với trọng số thay đổi cụ thể như sau:

Phương pháp đánh giá hiện tại của xếp hạng Webometrics (Nguồn: Webometrics)

1. Visibility (độ hiển thị): chỉ số về số lượng đường liên kết chỉ tới website của trường đại học. Dữ liệu lấy từ Ahref và Majestic. Đây là chỉ số đánh giá mức độ ảnh hưởng của hệ thống website của trường đại học (trọng số: 50%)

2. Transparency hay Openness (độ minh bạch hay độ mở): chỉ số về lượng trích dẫn của 210 nhà khoa học hàng đầu của trường đại học có hồ sơ trên Google Scholar. Dữ liệu lấy từ Google Scholar profiles. Đây là chỉ số liên quan đến mức độ lan toả về học thuật của trường đại học (trọng số: 10%)

3. Excellence hay Scholar (độ xuất sắc học thuật): chỉ số xếp hạng lượng bài báo của nhà trường trong nhóm 10% bài báo được trích dẫn nhiều nhất thuộc 27 nhóm lĩnh vực chuyên môn (giai đoạn 2015-2019). Dữ liệu lấy từ Scimago. Đây là chỉ số đánh giá chất lượng các công trình nghiên cứu cao cấp của trường đại học (trọng số: 40%)

Từ tháng 07/2020, UEH đã có sự thăng hạng vượt bậc lên top 11 các trường đại học tại Việt Nam, và tiếp tục giữ vững thứ hạng này đến nay. Kết quả này thể hiện nỗ lực của nhà trường trong việc phát triển truyền thông, tích cực quảng bá thương hiệu, đặc biệt là trên môi trường trực tuyến; đẩy mạnh công bố quốc tế và chia sẻ các tài nguyên học thuật mở nhằm thúc đẩy việc chuyển giao và lan tỏa tri thức trong cộng đồng.

Tin, ảnh: Phòng Marketing – Truyền thông, Phòng Đàm bảo chất lượng – Phát triển chương trình.