Nhóm hoạt động/sự kiện nổi bật của UEH năm 2022

28 Tháng Hai, 2023

Năm 2022 là năm chứng kiến những thành quả nổi bật cùng sự chuyển mình của UEH để trở thành Đại học Đa ngành và Bền vững. Với sự chỉ đạo sáng suốt, linh hoạt, không ngừng đổi mới của Ban lãnh đạo; sự nỗ lực, đoàn kết, đồng lòng của tập thể viên chức, người lao động, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã đạt nhiều kết quả tích cực, đáng ghi nhận về hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và trong công tác quản trị. Hãy cùng nhìn lại 10 hoạt động/sự kiện nổi bật của UEH và chúc mừng cho những thành quả mà nhà trường đã đạt được trong năm 2022, hướng đến Đại học Đa ngành và Bền vững.

Tin, ảnh: Phòng Marketing – Truyền thông