UEH thực hiện kiểm định Cơ sở giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn FIBAA

7 Tháng Mười, 2022

Việt Nam đang đẩy mạnh quá trình toàn cầu hóa, hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới. Trước xu hướng này, trong lĩnh vực giáo dục đại học, các trường đại học phải cải tiến hoạt động quản trị nhà trường, phù hợp thông lệ quốc tế nhằm đáp ứng nhân lực chất lượng cao cho nhu cầu xã hội, đặc biệt là trang bị cho người học các kiến thức, kỹ năng, thái độ để có thể làm chủ công nghệ và làm việc tốt trong môi trường quốc tế hóa. Do đó, hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục sẽ giúp các trường đại học điều chỉnh và phát triển hệ thống quản trị theo chuẩn mực quốc tế, từ đó, đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan và là nền tảng xây dựng văn hóa chất lượng.

Theo chiến lược của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) về quản lý chất lượng toàn diện, UEH quan tâm chất lượng và cải tiến không ngừng các hoạt động liên quan đến đào tạo, nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ. Đồng thời, cam kết cung cấp những sản phẩm tốt nhất cho xã hội. Đây cũng chính là mục đích nhất quán mà UEH đã, đang và tiếp tục phấn đấu đạt được trên con đường phát triển.

Năm 2022, UEH triển khai toàn Trường hoạt động Kiểm định cơ sở giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế FIBAA (Cộng hòa Liên bang Đức). Từ ngày 29/8 – 31/8 và ngày 06/9/2022, Đoàn đánh giá ngoài do GS.TS. Erich Barthel – Frankfurt School of Finance and Management (Đức) làm Trưởng đoàn cùng với các Giáo sư và chuyên gia thuộc các trường đại học của Đức và Thụy Sĩ, gồm: GS.TS. Britta Bergemann – Heilbronn University of Applied Sciences (Đức); GS.TS. Ronald Glasberg – SRH Berlin University of Applied Sciences (Đức); TS. Regula Imhof – University of Applied Sciences, Zurich (Thụy Sĩ); Ông Christopher Bohlens – Distance University, Hagen (Đức); TS. Võ Đại Nhật – Đại học Bách Khoa TP.HCM (Việt Nam); và Bà Anja Gleissner – Đại diện tổ chức FIBAA đã thực hiện đánh giá ngoài Cơ sở giáo dục UEH theo hình thức trực tuyến.

Đại diện UEH gồm: GS.TS. Nguyễn Đông Phong – Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt – Chủ tịch Hội đồng tư vấn chiến lược và chính sách; GS.TS. Sử Đình Thành – Hiệu trưởng; TS. Bùi Quang Hùng – Phó Hiệu trưởng; cùng lãnh đạo các Khoa, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên và đại diện các đơn vị quản lý đã tham gia phỏng vấn và trả lời các câu hỏi của Đoàn chuyên gia FIBAA về các nội dung: 1) Tuyên bố sứ mạng, hồ sơ và mục tiêu chiến lược của Trường; 2) Cấu trúc quản lý và Quản lý chất lượng; 3) Học tập và giảng dạy; 4) Nghiên cứu; 5) Dịch vụ; 6) Nguồn lực; và 7) các hoạt động Công bố/Công khai của Trường. Dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng FIBAA, Đoàn chuyên gia sẽ đưa ra nhận định về mức độ đạt chuẩn chất lượng giáo dục của UEH và đề xuất các kiến nghị cải tiến cho UEH trong thời gian sắp tới. Các phiên phỏng vấn được thực hiện theo nguyên tắc trung thực, khách quan, đúng đối tượng, đáp ứng các quy định của tổ chức FIBAA.

Trên lộ trình quốc tế hóa, UEH xác định kiểm định chất lượng giáo dục là một công tác trọng tâm và thường xuyên tự đánh giá, cải tiến chất lượng nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của các tổ chức kiểm định có uy tín trong nước và thế giới.

Một số hình ảnh trong các buổi kiểm định:

Tin, ảnh: Phòng Đảm bảo chất lượng – Phát triển chương trình