Hội đồng trường quyết nghị tái cấu trúc UEH thành Đại học đa ngành với 03 trường thành viên: Trường Kinh doanh; Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước; Trường Công nghệ và Thiết kế

16 Tháng Sáu, 2021

Theo Luật giáo dục mới, Hội đồng trường sẽ quyết định những vấn đề lớn về chiến lược, kế hoạch phát triển; bộ máy tổ chức, nhân sự; quy chế tài chính; phương hướng tuyển sinh, mở ngành, đào tạo, liên kết đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế…

Phát huy vai trò đó, tại phiên họp lần 05, Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng trong quản trị và hoạt động của trường. Đặc biệt là việc thông qua Đề án tái cấu trúc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, thành Đại học đa ngành với 3 trường thành viên giai đoạn 2021-2025: Trường Kinh doanh; Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước; Trường Công nghệ và Thiết kế.

GS.TS. Nguyễn Đông Phong – Chủ tịch Hội đồng trường UEH chia sẻ: Đề án này có ý nghĩa chiến lược rất quan trọng với UEH trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thứ nhất, Trường đơn ngành sẽ không còn phù hợp, không đảm bảo phát triển bền vững trong tương lai. Thứ hai, UEH phát triển đa ngành sẽ phát huy ưu thế về đào tạo, nghiên cứu và phục vụ xã hội trong bối cảnh hiện nay khi hầu hết các dự án nghiên cứu lớn đều mang tính đa ngành. Thứ ba, tạo điều kiện cho nhà trường khi tham gia các bảng xếp hạng, các hoạt động hợp tác quốc tế với các đại học trên thế giới.

Với những đóng góp tích cực, sự đồng thuận và thống nhất cao, các thành viên Hội đồng trường quyết tâm thực hiện tái cấu trúc UEH thành Đại học đa ngành nhằm phục vụ tốt cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước về đào tạo, nghiên cứu và tư vấn phát triển; đồng thời hướng đến gia tăng tầm ảnh hưởng trực tiếp đến xã hội và xây dựng danh tiếng đẳng cấp khu vực và thế giới.

Cơ quan báo chí đưa tin:

Báo Thanh niên: Trường ĐH Kinh tế TP.HCM trở thành đại học đa ngành gồm 3 trường thành viên

Báo Phụ nữ onlineTrường ĐH Kinh tế TPHCM thành đại học đa ngành có nhiều trường thành viên

Một số hình ảnh tại phiên họp:

GS.TS. Nguyễn Đông Phong – Chủ tịch Hội đồng trường trình bày Đề án tái cấu trúc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, hình thành Đại học UEH và phát triển đa ngành

TS. Bùi Quang Hùng – Thành viên HĐT, Phó Hiệu trưởng UEH trình bày dự thảo Quy định thẩm quyền quyết định đầu tư, phê duyệt dự án và triển khai thực hiện dự án đầu tư tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025

PGS.TS. Trần Mai Đông – Thành viên HĐT, Trưởng phòng Quản trị nguồn nhân lực báo cáo dự thảo Quy chế tuyển dụng UEH

PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt – Thành viên HĐT, Chủ tịch Hội đồng tư vấn, Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo phát biểu ý kiến đóng góp

ThS. Nguyễn Anh Đức – Thành viên HĐT, Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) phát biểu ý kiến đóng góp

TS. Đinh Công Khải – Thành viên HĐT, Trưởng khoa Quản lý nhà nước, Viện trưởng Viện Chính sách công phát biểu ý kiến đóng góp

ThS. Lâm Nguyễn Hải Long – Thành viên HĐT, Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung phát biểu ý kiến đóng góp

Tin, ảnh: Phòng Marketing – Truyền thông, Văn phòng trường.