UEH thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng UEH nhiệm kỳ 2020 – 2025

7 Tháng Mười, 2022

Ngày 27/09/2022, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng UEH nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hội nghị có sự tham dự đầy đủ của các thành phần theo quy định.

Toàn cảnh hội nghị Cán bộ chủ chốt UEH

Phát biểu tại Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Đông Phong – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường cho biết: “Nhiệm kỳ Ban Giám hiệu 2020-2025 của UEH đã diễn ra 2 năm với nhiều sự kiện đáng nhớ. Thứ nhất là dịch Covid-19 diễn ra và cơ bản kết thúc, thứ 2 là trường đang tái cấu trúc trở thành Đại học đa ngành và bền vững. Thầy/Cô viên chức đã nỗ lực cao, làm tốt nhiệm vụ của Nhà trường như: tuyển sinh đạt kết quả tốt ở các bậc/hệ, hoàn chỉnh chương trình đào tạo, kiểm định chương trình đào tạo và kiểm định Nhà trường, hoàn thành nhiệm vụ NCKH, tổ chức nhiều hội thảo quốc tế thành công, quan hệ hợp tác quốc tế từng bước được mở rộng, công tác quản trị nhà trường ngày càng đi vào bài bản kết hợp với chuyển đổi số. Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, tôi xin chân thành cảm ơn sự nỗ lực và quyết tâm cao của Thầy/Cô viên chức nhằm đưa UEH ngày càng phát triển. Về tái cấu trúc đã có những tín hiệu đáng mừng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông qua đề án tái cấu trúc và đang lấy ý kiến của UBND TP.HCM và các Bộ có liên quan trước khi trình Thủ tướng quyết định. Công việc tái cấu trúc là rất nhiều, chúng ta đã và đang làm. Trong thời gian tới, chúng ta còn phải làm nhiều việc quan trọng hơn nữa khi có quyết định của Thủ tướng. Do đó, trong quá trình này rất cần có sự đồng lòng của tập thể UEH và cần sự bổ sung đội ngũ lãnh đạo UEH. Đảng ủy cũng như Hội đồng trường đã có nghị quyết về việc bổ nhiệm thêm 2 Phó Hiệu trưởng. Do đó, hội nghị hôm nay đã được các cấp có thẩm quyền thông qua Nghị quyết và chấp thuận nên chúng ta chính thức tiến hành”.

GS.TS. Nguyễn Đông Phong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Cán bộ chủ chốt UEH

UEH đang trong giai đoạn phát triển chiến lược với định hướng trở thành Đại đa ngành và bền vững, do đó, việc thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng nhằm mục tiêu bổ sung hoàn chỉnh bộ máy Ban Giám hiệu UEH nhiệm kỳ 2020 – 2025 để thực hiện công tác quản lý, điều hành hoạt động của Trường trong thời gian sắp tới, đưa UEH phát triển mạnh mẽ theo những mục tiêu đã đề ra.

Nhân sự được giới thiệu từ nguồn quy hoạch tại chỗ chức vụ Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được tập thể lãnh đạo UEH phê duyệt và đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng theo quy định của Nhà nước và UEH. Trong đó, đáp ứng các tiêu chuẩn: (1) Năng lực, uy tín và đạo đức; (2) Chính trị tư tưởng; (3) Độ tuổi; (4) Trình độ; (5) Kinh nghiệm công tác.

Theo đó, UEH bổ sung 02 Phó Hiệu trưởng gồm:

  • 01 Phó Hiệu trưởng dự kiến phân công giúp Hiệu trưởng trong công tác quản trị tài chính, tài sản, huy động nguồn lực bên ngoài phục vụ chiến lược phát triển Nhà trường.
  • 01 Phó Hiệu trưởng dự kiến phân công giúp Hiệu trưởng trong công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, quan hệ địa phương, thực hiện thành công chiến lược quốc tế hóa, hội nhập quốc tế cũng như tăng cường vai trò của UEH trong quan hệ, hợp tác với các cấp chính quyền địa phương.

Quy trình bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 05 bước:

Bước 1: Hội nghị Tập thể lãnh đạo UEH (lần 1) trên cơ sở chủ trương, kế hoạch được phê duyệt, Tập thể lãnh đạo thảo luận, rà soát, thống nhất về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình nhân sự. Đồng thời, tiến hành rà soát kết quả đánh giá, nhận xét đối với từng cán bộ quy hoạch, thông qua danh sách nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh Phó Hiệu trưởng UEH để lấy ý kiến giới thiệu ở các bước tiếp theo.

Bước 2: Hội nghị Tập thể lãnh đạo UEH mở rộng trao đổi về định hướng nhân sự bổ nhiệm, giới thiệu nhân sự phù hợp với quy định và yêu cầu của Nhà trường để hội nghị thảo luận và tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

Bước 3: Hội nghị Tập thể lãnh đạo UEH (lần 2) hội nghị tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 2.

Bước 4: Hội nghị Cán bộ chủ chốt UEH tiến hành trao đổi, thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của nhân sự. Thông qua danh sách nhân sự được giới thiệu; tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác; nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm, triển vọng phát triển của ứng viên, dự kiến phân công công tác. Nhân sự được giới thiệu trình bày chương trình công tác dự kiến nếu được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo; thành viên tham dự hội nghị nhận xét, đánh giá về nhân sự và góp ý cho chương trình công tác dự kiến. Tiến hành lấy phiếu giới thiệu bằng phiếu kín.

Bước 5: Hội nghị Tập thể lãnh đạo (lần 3) phân tích kết quả lấy phiếu ở các hội nghị; xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh. Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá bằng văn bản của chi bộ quản lý trực tiếp đối với nhân sự được giới thiệu bổ nhiệm. Tập thể lãnh đạo thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết nhân sự bằng phiếu kín.

Trên cơ sở kết quả của 05 bước trên, Hội đồng trường sẽ hoàn chỉnh các hồ sơ của các nhân sự được giới thiệu bổ nhiệm theo quy định, trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo quy định, dự kiến tháng 10/2022.

Một số hình ảnh tại Hội nghị ngày 27/9/2022:

Tin, ảnh: Phòng Marketing – Truyền thông