HAPRI thuộc top 113 tổ chức về chính sách xã hội hàng đầu thế giới năm 2020

16 Tháng Sáu, 2021

Giữa tháng 02/2021, Viện Nghiên cứu chính sách nông nghiệp và sức khỏe (HAPRI) trực thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh được vinh danh nằm trong Top 2020 Social Policy Think Tanks, xếp hạng thứ 113 và thuộc Top 2020 Best New Think Tanks của Chương trình Think Tanks and Civil Societies (TTCSP) – Đại học Pennsylvania – Hoa Kỳ.

Think tanks là các tổ chức nghiên cứu, phân tích và làm chính sách về các vấn đề trong nước và quốc tế, cho phép các nhà hoạch định chính sách và công chúng đưa ra các quyết định liên quan.

Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP) được thực hiện bởi Viện Lauder Institute, Trường Đại học Pennsylvania (Hoa Kỳ), nhằm đánh giá vai trò của các viện chính sách đối với các chính phủ. TTCSP làm việc với các học giả và chuyên gia hàng đầu từ các tổ chức tư vấn và trường đại học, xếp hạng các “think tanks” hàng đầu thế giới. Quy trình xét chọn trải qua nhiều vòng, bắt đầu từ việc kêu gọi thành viên Ban chuyên gia và cập nhật Cơ sở dữ liệu TTCSP Think Tank (4 – 8/2020) đến các vòng Đề cử (9 – 10/2020), Xếp hạng (10/2020) và Lựa chọn của Ban chuyên gia (11 – 12/2020).

Theo đó, năm 2020, HAPRI được đánh giá thuộc nhóm các tổ chức về chính sách xã hội hàng đầu trên toàn thế giới, xếp hạng thứ 113. Đồng thời, HAPRI được đánh giá nằm trong top các “think tanks” mới được thành lập và xuất sắc nhất trong 24 tháng qua. Đó là kết quả từ những nỗ lực miệt mài, không ngừng thực hiện các nghiên cứu sáng tạo, đưa ra những phân tích chiến lược về nhiều vấn đề mang tính thách thức trong xã hội.

HAPRI xếp hạng thứ 113, trong Top 2020 Social Policy Think Tanks

HAPRI thuộc Top 2020 Best New Think Tanks

Chương trình Think Tanks and Civil Societies (TTCSP) đã phát triển một loạt các sáng kiến giúp thu hẹp khoảng cách giữa kiến ​​thức và chính sách trong các lĩnh vực quan trọng. Những nỗ lực hợp tác quốc tế này nhằm thiết lập mạng lưới gồm các viện chính sách trên phạm vi toàn cầu, nhằm cải thiện việc hoạch định chính sách, đồng thời củng cố các thể chế dân chủ và xã hội trên toàn thế giới.

TTCSP làm việc với các học giả và chuyên gia hàng đầu từ các tổ chức tư vấn và trường đại học, tạo ra Chỉ số Global Go To Think Tank hàng năm nhằm xếp hạng các “think tanks” hàng đầu thế giới, với sự giúp đỡ của một hội đồng gồm hơn 1.796 tổ chức và các chuyên gia từ các cơ quan truyền thông, học viện, các tổ chức tài trợ công và tư nhân, và các chính phủ trên khắp thế giới. Mục tiêu là để quảng bá thành quả của các “think tanks”, nhằm tăng cường nhận thức của công chúng về những vai trò quan trọng của “think tanks” đối với chính phủ và xã hội.

Top Social Policy Think Tanks là nhóm các tổ chức về chính sách xã hội hàng đầu trên toàn thế giới. Những “think tanks” này nổi trội trong nghiên cứu, phân tích, và cam kết cộng đồng về các vấn đề chính sách với mục đích thúc đẩy các cuộc tranh luận, tạo điều kiện hợp tác giữa các bên có liên quan, duy trì hỗ trợ và tài trợ cộng đồng, và nâng cao chất lượng tổng thể của cuộc sống tại các quốc gia.

Xem thêm tại: gotothinktank.com/global-goto-think-tank-index.

Tin, ảnh: Viện Nghiên cứu chính sách nông nghiệp và sức khỏe (HAPRI), Phòng Marketing – Truyền thông.