Những định hướng chiến lược của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) từ nay đến 2030

1 Tháng Một, 2024

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức trở thành 1 trong 7 Đại học Đa ngành, đa lĩnh vực tại Việt Nam từng bước khẳng định danh tiếng học thuật trong khu vực và thế giới. Trở thành Đại học đa ngành và phát triển một cách bền vững, mục tiêu chiến lược phát triển nhà trường những năm tiếp theo là tiếp tục phát triển UEH trở thành Đại học đa ngành có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và tư vấn khoa học kinh tế, kinh doanh, luật, quản lý, và công nghệ; hướng đến thị trường khu vực và thế giới đồng thời tham gia các bảng xếp hạng quốc tế và châu Á.