Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

30 Tháng Sáu, 2023

Ngày 11/4/2023, Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) đã ban hành công văn số 536/QLCL-QLT về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Theo nội dung công văn, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã xây dựng kế hoạch và sẽ được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam từ tháng 7/2023.

Nâng cao chất lượng đào tạo, phát huy hiệu quả việc dạy và học và nâng cao trình độ tiếng Anh cho học viên/sinh viên của UEH theo các quy định về chuẩn năng lực ngoại ngữ theo Khung tham chiếu châu Âu (CEFR) và Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam là vấn đề cấp thiết luôn được lãnh đạo trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh quan tâm sâu sát. Trong thời gian qua, UEH đã phát triển đội ngũ và cơ sở vật chất theo chuẩn quốc tế, đảm bảo đáp ứng tốt các điều kiện cho việc tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo quy định của Bộ GD&ĐT. Trên cơ sở đó, theo nội dung công văn số 536/QLCL-QLT của Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT ban hành ngày 11/4/2023, UEH sẽ được chính thức tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP), kỳ thi đầu tiên được tổ chức vào sáng Chủ Nhật, ngày 30/7/2023 (chi tiết thông báo xem tại đây)

Nhằm đáp ứng mục tiêu đảm bảo chất lượng đầu ra, tạo điều kiện thuận lợi cho người học dự thi chuẩn đầu ra của Trường cũng như đáp ứng nhu cầu xã hội, UEH sẽ tổ chức kỳ thi VSTEP hàng tháng hoặc theo nhu cầu (mỗi đợt dự kiến khoảng 250 thí sinh). Trong thời gian đầu, UEH sẽ sử dụng đề thi do Trung tâm Khảo thí quốc gia cung cấp để tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Nhà trường cũng đã cử các giảng viên tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ ra đề thi tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, hướng tới sẽ tự ra đề trong những năm sau.

Về tổ chức ôn thi và đánh giá, để chuẩn hóa trong công tác triển khai và phối hợp ngay từ đầu, nhà trường đã thành lập Ban Điều hành tổ chức các kỳ thi do 01 đại diện Lãnh đạo trường là trưởng ban cùng với Lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị: Phòng Đào tạo thường xuyên, Phòng Kế hoạch Đào tạo – Khảo thí, Viện Ngôn ngữ – Quốc tế học, Khoa Ngoại ngữ. Lãnh đạo trường đã yêu cầu các bộ phận liên quan trong quá trình tổ chức thi phải tuân thủ đúng Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hiện hành; cấp phát, quản lý chứng chỉ theo đúng quy định Bộ GD&ĐT, cũng như gửi báo cáo kế hoạch tổ chức thi; thời gian, địa điểm của từng đợt thi và đánh giá kết quả sau mỗi đợt thi cho Cục Quản lý chất lượng để phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý.

UEH phối hợp với Trung tâm Khảo thí quốc gia tổ chức thi thử nghiệm đánh giá năng lực ngoại ngữ (VSTEP) ngày 14/12/2022

UEH sẽ đồng hành cùng sinh viên, học viên trong và ngoài UEH đạt trình độ ngoại ngữ đáp ứng Khung trình độ quốc gia Việt Nam và chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo; giúp người học nâng cao trình độ, trao đổi và tăng cường năng lực sử dụng tiếng Anh trong học tập, giao tiếp, tham khảo tài liệu nước ngoài, viết luận văn, bài báo nghiên cứu, tham dự các hội nghị, hội thảo quốc tế và phục vụ công việc. Nhà trường tạo mọi điều kiện hỗ trợ người học trong các hoạt động ôn thi, đăng ký thi với quy trình phục vụ thuận lợi, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại và mức lệ phí hợp lý. Đặc biệt, người sở hữu chứng chỉ sẽ có thể tra cứu thông tin về chứng chỉ của mình trên trang thông tin điện tử chính thức của Trường, đảm bảo tính xác thực và uy tín của chứng chỉ.

Tin, ảnh: Phòng Đào tạo thường xuyên, Phòng Marketing – Truyền thông