Kết nối cùng đào tạo

Kết nối đào tạo gắn liền thực tiễn, các đối tác sẽ cùng đồng hành với nhà trường trong công tác nâng cao chất lượng đào tạo mang lại giá trị cho học viên UEH và đội ngũ của đối tác thông qua các chương trình: Học kỳ doanh nghiệp; Tham quan thực tế; Chuyên gia chia sẻ; Tham gia góp ý, đánh giá chương trình đào tạo; Chia sẻ tri thức thông qua UEH E-newsletter hàng tháng; Đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp