Tăng cường hợp tác giữa ngành công nghiệp và trường đại học: Dự án JEUL môi giới hợp tác giữa Châu Âu và Châu Á

18 Tháng Sáu, 2021

Ngày 18 và 19 tháng 01 năm 2021 – UEH đã tham gia Hội thảo trực tuyến – Hội thảo thường niên của Dự án JEUL “Liên kết giữa các trường đại học và Doanh nghiệp” do Đại học Jianan, Trung quốc tổ chức.

Sự kiện kéo dài hai ngày, giới thiệu kinh nghiệm của các trường đại học từ Cộng hòa Séc, Ý, Lithuania, Vương quốc Anh, Trung Quốc và Việt Nam về những cơ hội và thách thức trong hợp tác giữa trường đại học và các Doanh nghiệp. Theo đó, các trường đại học Châu Âu có nhiệm vụ hỗ trợ các trường Việt Nam và Trung Quốc trong việc cải tiến chương trình giảng dạy đại học phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động.

Nội dung của Dự án gồm 06 gói công việc chính, như sau:

1.  Thiết lập liên kết với các ngành công nghiệp

2.  Xác định sự thiếu hụt kỹ năng và kiến thức của sinh viên tốt nghiệp (nếu có) và đưa các kiến thức, kỹ năng cần thiết vào chương trình đào tạo

3.  Xây dựng và sử dụng các nghiên cứu tình huống trong giảng dạy

4.  Phát triển tài liệu giảng dạy trên hệ thống trực tuyến theo tinh thần kinh doanh khởi nghiệp

5.  Đảm bảo chất lượng đào tạo

6.  Phổ biến và khai thác thông tin trong đào tạo và nghiên cứu

Trong Hội thảo thường niên lần này, UEH đã chia sẻ kinh nghiệm trong năm 2020 về liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp như: (1) Ký kết hợp tác giữa UEH với các doanh nghiệp trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu, tư vấn, tuyển dụng, thực tập; (2) Giới thiệu về mối quan hệ hợp tác giữa UEH và doanh nghiệp trong đào tạo, đặc biệt là Học kỳ Doanh nghiệp; (3) Mời các doanh nghiệp tham gia đào tạo, giảng dạy các chuyên đề, đặc biệt môn Kỹ năng mềm; (4) Mời các doanh nghiệp giảng dạy đến 30% môn học để kết hợp giữa lý thuyết và thực hành; (5) Phát triển mạng lưới Cựu sinh viên trong việc liên kết giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hỗ trợ tài chính.

Dự án JEUL nhằm mục đích kết nối thế giới giáo dục và thế giới việc làm, bằng cách trao quyền cho đội ngũ giảng viên với các công cụ để thu hút các doanh nghiệp tham gia phát triển chương trình đào tạo, cũng như trang bị cho các văn phòng dự án của các trường đại học để gắn sinh viên với thị trường lao động.

Tại UEH, Dự án đã tài trợ một phần để xây dựng Trung tâm Mô phỏng (UEH Simulation Center), áp dụng mô hình giảng dạy tiên tiến theo hướng rút ngắn khoảng cách giữa lý luận và thực tiễn, giúp sinh viên thích nghi tốt hơn với môi trường công nghệ trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính – Chứng khoán. UEH Simulation Center được sử dụng để mô phỏng giao dịch thực tế trên mô hình ảo Core-banking, các thị trường chứng khoán, thị trường ngoại hối, thị trường phái sinh, thị trường tiền tệ và các thị trường khác. Hiện nay môn học Core-Banking đã được triển khai giảng dạy chính thức tại Trung tâm Mô phỏng UEH.

Thêm vào đó, thông qua Dự án, UEH đã ký thỏa thuận hợp tác song phương, trao đổi học thuật và trao đổi giảng viên, sinh viên với Trường Châu Âu như ĐH Skoda Auto, ĐH Vilnius, ĐH Siena.

Xem thêm thông tin về dự án tại: https://www.jeul.eu/vi/homepage-trang-chu