Hội nghị triển khai Chương trình hành động Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025

11 Tháng Mười, 2023

Ngày 4/10/2023 vừa qua, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 1146 chuyển Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) thành Đại học, chính thức trở thành 1 trong 7 cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam hoạt động theo mô hình “Đại học đa ngành, đa lĩnh vực”. Nhằm thông tin chính thức về sự kiện này, cũng như để chuẩn bị các công việc trọng tâm cần thực hiện trong thời gian còn lại trong nhiệm kỳ 2020-2025, UEH đã tổ chức Hội nghị triển khai chương trình hành động Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025 sáng ngày 11/10/2023.

Việc chuyển từ “Trường Đại học đơn ngành, đơn lĩnh vực” thành “Đại học Đa ngành, đa lĩnh vực” là cột mốc quan trọng trong hành trình 50 năm phát triển, tích luỹ năng lực nội sinh của UEH, đặc biệt là sự nỗ lực bền bỉ của tập thể Ban lãnh đạo UEH, cùng toàn thể viên chức, giảng viên, cộng đồng UEHer đã có những đóng góp vượt bậc trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao tri thức nhiều năm qua.

Sự kiện này cũng đặt ra những yêu cầu mới trên hành trình phát triển của UEH trong giai đoạn tiếp theo. Chính vì vậy, sáng ngày 11/10, UEH đã tổ chức “Hội nghị triển khai chương trình hành động Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 – 2025”, chuẩn bị các công việc trọng tâm cần thực hiện trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tham gia Hội nghị có GS.TS. Nguyễn Đông Phong – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng UEH; GS.TS. Sử Đình Thành – Hiệu trưởng; TS. Đinh Công Khải – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt – Chủ tịch Hội đồng tư vấn chiến lược và chính sách; cùng Quý Thầy/Cô thuộc Ban Giám hiệu UEH; Chủ tịch Công đoàn UEH; Bí thư Đoàn Thanh niên UEH; Chủ tịch Hội sinh viên; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Ban Giám hiệu/Ban Giám đốc, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Bí thư Đoàn Thanh niên các trường thuộc UEH và Phân hiệu Vĩnh Long; Trưởng, phó trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc UEH; Trưởng, phó trưởng các đơn vị thuộc các trường thuộc UEH và Phân hiệu Vĩnh Long đến tham dự Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nhấn mạnh mục tiêu giữ vững vị trí xếp hạng QS-A, THE IMPACT, và tham gia xếp hạng THE. Từ đó, xác định các công việc trọng tâm cần thực hiện trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 cũng như các nhóm công việc cần thực hiện khi chuyển từ “Trường Đại học” sang “Đại học” gồm:

  • Về công tác đào tạo: Tối đa hóa quy mô đào tạo các bậc hệ gắn với năng lực đào tạo của nhà trường; Triển khai thành công các CTĐT Tiếng Anh toàn phần và bán phần; Đảm bảo công tác chất lượng trong việc triển khai các CTĐT gắn với công nghệ (định kỳ có rà soát và đánh giá); Công tác tuyển sinh SĐH đảm bảo tỷ lệ các ngành tuyển sinh SĐH bằng 50% các ngành tuyển sinh ĐH; đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu ở các bậc đào tạo sau đại học.
  • Về công tác kiểm định chất lượng và phát triển chương trình: Đẩy mạnh quốc tế hóa công tác kiểm định chất lượng; Rà soát thực hiện các khuyến nghị của FIBBA trong việc cải tiến chất lượng các CTĐT; Triển khai các hoạt động rà soát và cải tiến liên tục chương trình đào tạo; Số hóa và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo; Đầu tư phát triển một số CTĐT để tiếp tục củng cố vững chắc mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực.
  • Về công tác nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế: Đảm bảo giữ vững hiệu suất công bố quốc tế 0.7 bài/GV/năm; Nâng cao tỷ lệ công bố quốc tế trên các tạp chí Q1 và Q2 của ISI và SCOPUS (85%); Tăng cường nghiên cứu ứng dụng và tư vấn chính sách phát triển vùng và địa phương, đảm bảo duy trì bền vững tỷ lệ 10-15% nguồn thu từ khoa học công nghệ; Nâng cao tỷ lệ trao đổi giảng viên và sinh viên quốc tế; Lan toả hình ảnh, danh tiếng học thuật của UEH trên các diễn đàn khoa học có uy tín trong nước và khu vực.
  • Về công tác quản trị: Triển khai theo đúng kế hoạch/tiến độ việc chuyển Trường thành Đại học để sớm đưa mô hình Đại học UEH đi vào hoạt động ổn định; Đầu tư hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển của các trường thành viên theo mô hình Đại học; Đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đối với các Ngành đạo tạo mới theo mô hình Đại học đa ngành, đa lĩnh vực.

GS.TS. Sử Đình Thành – Hiệu trưởng UEH nhấn mạnh: “Để sớm hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2025 đưa UEH thành Đại học có danh tiếng học thuật trong khu vực; lãnh đạo nhà trường kêu gọi toàn thể Viên chức, giảng viên, người lao động UEH đoàn kết, chung sức một lòng, năng động sáng tạo trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản trị nhà trường để thực hiện thành công các mục tiêu phát triển của UEH theo mô hình Đại học Đa ngành, đa lĩnh vực.”

GS.TS. Sử Đình Thành – Hiệu trưởng UEH nhấn mạnh những công việc trọng tâm giai đoạn tới

Thể hiện sự ủng hộ và quyết tâm với chiến lược của Nhà trường, đại diện Ban giám hiệu Trường thành viên UEH, Công đoàn UEH, Viện đào tạo Sau đại học đã nhấn mạnh cam kết nỗ lực phát huy hơn nữa năng lực của từng đơn vị, phòng, ban, đến cá nhân Thầy/Cô giáo, viên chức và người lao động trong mọi mặt đào tạo, nghiên cứu, quản trị, vận hành, tư vấn khoa học và chuyển giao tri thức cho cộng đồng trong bối cảnh UEH trở thành Đại học Đa ngành và Bền vững.

TS. Nguyễn Thiện Duy – Chủ tịch Công đoàn UEH, Trưởng phòng Đào tạo thường xuyên phát biểu chúc mừng UEH và kêu gọi, cam kết đoàn viên Công đoàn đồng lòng cùng sự phát triển của UEH 

PGS.TS. Hồ Viết Tiến – Viện trưởng Viện đào tạo Sau đại học phát biểu chúc mừng UEH cũng như sẽ đẩy mạnh đào tạo SĐH hướng đến Đại học có chất lượng tốt, có ảnh hưởng trong khu vực tại Việt Nam và thế giới

PGS.TS. Bùi Thanh Tráng – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Kinh doanh UEH (COB) chúc mừng và cam kết COB phát triển cùng UEH với các chiến lược, trụ cột thế mạnh của trường

TS. Thái Kim Phụng – Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ và Thiết kế UEH (CTD) chúc mừng và cam kết CTD ủng hộ và nỗ lực vì sự phát triển của UEH

PGS.TS. Phạm Khánh Nam – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG) cam kết và phát triển thế mạnh của nhà trường trong nghiên cứu khoa học hợp tác quốc tế, tư vấn chính sách trong lĩnh vực công, vì sự phát triển chung của UEH

Phát biểu kết luận Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Đông Phong – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng UEH đề nghị:

“Nhiệm vụ còn lại của nhiệm kỳ từ nay đến 2025 là các đơn vị cần xây dựng chương trình hành động của mình để hướng tới Đại học Đa ngành và phát triển bền vững. Cụ thể: Đảng ủy, Ban Giám hiệu sẽ hoạch định chiến lược kế hoạch năm; các Trường, Khoa cần có chương trình cụ thể của đơn vị mình, bám sát theo chiến lược tổng; các Phòng/Ban xác định cụ thể phải làm gì và trình Ban Giám hiệu phê duyệt từ mọi mặt hoạt động đào tạo, tài chính, cơ sở vật chất… UEH hiện có 3 Trường Thành viên, trong thời gian ngắn nữa chúng ta sẽ có thêm trường ra đời theo đúng kế hoạch đó là Trường đào tạo quốc tế ISB; chúng ta chủ trương phát triển mạnh Phân hiệu Vĩnh Long và hình thành Phân hiệu Nha Trang.

Sau hội nghị hôm nay, lãnh đạo các Trường, Khoa, Phòng, Viện cần triển khai nội dung hội nghị đến toàn thể giảng viên, viên chức để cùng nhau phấn đấu cho sự lớn mạnh của Đại học UEH. Các tổ chức Đảng, Đoàn thể, Hội triển khai đến đoàn viên, hội viên trong tổ chức của mình về phát triển Đại học UEH. Các Thầy/Cô giáo tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của UEH về đào tạo, nghiên cứu, tư vấn phát triển để chúng ta nồng nhiệt đón chào kỷ niệm 50 năm thành lập UEH vào 27/10/2026. Đảng ủy, Ban Giám hiệu Hội đồng trường một lần nữa cảm ơn sự đóng góp của Quý Thầy/Cô, viên chức, người lao động trong thời gian qua vì thương hiệu UEH, và tin tưởng vào sự lớn mạnh hơn nữa của UEH ở thị trường trong nước, hội nhập mạnh mẽ vào nền giáo dục đại học thế giới.”

GS.TS. Nguyễn Đông Phong phát biểu kết luận Hội nghị

Chương trình Hội nghị triển khai chương trình hành động Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Bước trên hành trình mới với một vị thế mới, mong rằng toàn thể UEHer sẽ tiếp tục đồng hành và chủ động đương đầu với những thách thức mới để cùng Nhà trường tạo dựng một tương lai tốt đẹp cho người học, cộng đồng và thế giới, cùng hành động vì tri thức đa lĩnh vực và sự phát triển bền vững./.

Một số hình ảnh khác của Hội nghị:

Tin, ảnh: Phòng Marketing – Truyền thông