18 đơn vị quản lý của UEH ký kết mục tiêu, chỉ số thực hiện công việc trọng yếu OKRs năm 2021

16 Tháng Sáu, 2021

Chiều ngày 06/05/2021, 18 đơn vị quản lý của Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh (UEH) đã ký kết mục tiêu, chỉ số thực hiện công việc trọng yếu (Objective Key Results – OKRs) năm 2021 với Ban lãnh đạo nhà trường. Trước đó, ngày 13/03/2021, các đơn vị đào tạo đã tiến hành ký kết OKRs, thể hiện cam kết phấn đấu đạt được các mục tiêu theo định hướng trở thành đại học đa ngành, định hướng nghiên cứu của UEH.

Tham dự buổi ký kết có GS.TS. Nguyễn Đông Phong – Chủ tịch Hội đồng trường, GS.TS. Sử Đình Thành – Hiệu trưởng, GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài – Phó Hiệu trưởng, TS. Bùi Quang Hùng – Phó Hiệu trưởng, TS. Bùi Quang Việt – Chủ tịch Công đoàn trường cùng lãnh đạo các đơn vị quản lý của trường.

Toàn cảnh buổi ký kết

Tại UEH, OKRs được thiết lập nhằm đánh giá kết quả hoạt động của đơn vị trong năm; đánh giá kết quả công tác của lãnh đạo đơn vị thuộc Trường; xếp loại thi đua khen thưởng của đơn vị; cơ sở điều động, bổ nhiệm, miễn nhiễm lãnh đạo đơn vị thuộc Trường. Căn cứ xây dựng OKRs dựa trên chức năng, nhiệm vụ các đơn vị; kế hoạch hoạt động năm của trường; kế hoạch hoạt động năm của đơn vị; chỉ tiêu nhiệm vụ do BGH/Khoa giao khoán. Cách thức xếp loại, đánh giá OKRs: 75 -100 điểm: Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ, 60-75 điểm: Hoàn thành tốt nhiệm vụ, 50-60 điểm: Hoàn thành nhiệm vụ.

Nội dung ký kết giữa lãnh đạo nhà trường và các đơn vị quản lý xoay quanh 04 trụ cột chính gồm: (1) Nâng cao vị thế, (2) Hệ thống quản trị, (3) Chất lượng đội ngũ, (4) Phát triển đội ngũ.

Lãnh đạo các đơn vị ký kết mục tiêu, chỉ số thực hiện công việc trọng yếu (OKRs) năm 2021

Hy vọng thông qua việc ký kết này, toàn thể đội ngũ viên chức đặc biệt các đơn vị quản lý của nhà trường sẽ cùng đồng lòng, tiếp tục nỗ lực, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, các mục tiêu OKRs đã đề ra.

Tin, ảnh: Phòng Marketing – Truyền thông, Phòng Quản trị nguồn nhân lực.