Tọa đàm trực tuyến: Xây dựng tài liệu và đào tạo các chuẩn mực kế toán công Việt Nam (VPSAS)

15 Tháng Bảy, 2021

Triển khai Quyết định số 1299/QĐ-BTC ngày 31/07/2019 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Đề án công bố hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam, trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2024 Bộ Tài chính dự kiến sẽ ban hành và công bố 20 chuẩn mực kế toán công Việt Nam. Hiện nay, các chuẩn mực ban hành đợt 1 đã hoàn thành dự thảo và chuẩn bị được công bố, gồm: Chuẩn mực số 01 – Trình bày báo cáo tài chính; Chuẩn mực số 02 – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Chuẩn mực số 12 – Hàng tồn kho; Chuẩn mực số 17 – Bất động sản, nhà xưởng, thiết bị; Chuẩn mực số 31 – Tài sản vô hình.

Để hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam đi vào thực tiễn, cần triển khai các hoạt động đào tạo chuẩn mực cho các đối tượng có liên quan. Việc xây dựng tài liệu và tổ chức đào tạo chuẩn mực kế toán công Việt Nam cần được thực hiện phù hợp và hiệu quả.

Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) phối hợp với Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) và Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM (IUH) tổ chức tọa đàm trực tuyến về việc Xây dựng tài liệu và đào tạo các chuẩn mực kế toán công Việt Nam (VPSAS).

 • Thời gian: 08:00-12:00 Thứ sáu ngày 16 tháng 07 năm 2021
 • Hình thức: Trực tuyến
 • Chủ trì: Lãnh đạo Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính)
 • Đối tượng tham dự
  • Đại diện Cục quản lý giám sát kế toán, kiểm toán – Bộ tài chính.
  • Đại diện Ban giám hiệu – Trường đại học Kinh Tế TP.HCM.
  • Giảng viên Khoa Kế toán – Trường đại học Kinh Tế TP.HCM.
  • Giảng viên Khoa Kế toán, Kiểm toán – Trường đại học Công nghiệp TP.HCM.
   • Các giảng viên, nhà khoa học từ các trường đại học, học viện trong cả nước quan tâm đến chủ đề hội thảo.
   • Các đối tượng khác quan tâm
 • Nội dung chương trình
  • 8h-8h30: Đăng nhập hệ thống và chào đón khách mời
  • 8h30- 9h00: Phát biểu khai mạc tọa đàm
  • 9h00- 10h30: Các diễn giả trình bày tham luận về định hướng xây dựng tài liệu và tổ chức đào tạo các chuẩn mực kế toán công Việt Nam.
  • 10h30-11h45: Thảo luận cùng đại diện Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán và khách mời
  • 11h45-12h: Phát biểu bế mạc và kết thúc chương trình

► Kính mời quý vị quan tâm đăng ký tham dự tọa đàm bằng cách điền đầy đủ thông tin theo đường link: https://forms.gle/Rk5crbrEDVEMhdBDA

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Khoa Kế toán – Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

 • Địa chỉ email: soa@ueh.edu.vn
 • Số điện thoại: 02835625823

SMARTCITY+ FESTIVAL

14 Tháng Mười Hai, 2021