Hội thảo khoa học “Tăng trưởng xanh và phát triển bền vững”

14 Tháng Sáu, 2021

Với mục đích nhằm tạo ra một diễn đàn trao đổi học thuật và chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhà nghiên cứu về lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và hành vi tiêu dùng phục vụ phát triển kinh tế bền vững, Trường Đại học Nha Trang phối hợp với Khoa Kinh tế – Trường ĐH Kinh tế TPHCM, Trung tâm Môi trường cho Phát triển Việt Nam (EfD-Vietnam); Khoa Kinh tế và Phát triển, Viện Kinh tế môi trường Việt Nam – Trường ĐH Kinh tế Huế, Đại học Huế, đồng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “TĂNG TRƯỞNG XANH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG” (Green Growth and Sustainable Development).
Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời Quý vị quan tâm tham gia viết bài cho Hội thảo. Các bài viết thể loại nghiên cứu sau khi được phản biện, nếu đạt yêu cầu sẽ có cơ hội đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành của các đơn vị đồng tổ chức. Các nội dung mà hội thảo hướng đến trao đổi và thảo luận là không giới hạn và trong phạm vi chủ đề “Tăng trưởng xanh và phát triển bền vững”, gồm:
 • Tăng trưởng kinh tế: Tăng trưởng kinh tế xanh; Mô hình tăng trưởng kinh tế; chất lượng tăng trưởng kinh tế, Chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mối quan hệ giữa tăng trưởng và nghèo đói….
 • Phát triển kinh tế: Phát triển bền vững kinh tế địa phương; Phát triển kinh tế và công bằng xã hội; Phát triển kinh tế trong bối cảnh hội nhập; Phát triển kinh tế ngành; Phát triển kinh tế vùng – liên vùng;
 • Kinh tế tài nguyên và môi trường; phân tích/đánh giá tác động tới tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu; định giá giá trị tài nguyên; hạch toán chi phí, thiệt hại kinh tế do suy thoái cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm và sự cố môi trường, biến đổi khí hậu gây ra, …
 • Chủ đề liên quan đến kinh tế các ngành nông nghiệp (chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản…); chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng, phân phối sản phẩm nông nghiệp.
 • Hành vi tiêu dùng, thị trường và thương mại sản phẩm nông nghiệp.
 • Chủ đề liên quan tới giải quyết các vấn đề xã hội trong quá trình phát triển: Xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, bất bình đẳng, an sinh xã hội, giáo dục, y tế, vai trò của giới, tác động của dịch Covid-19, …
 • Các chủ đề liên quan khác.
Thời hạn nộp bài và đăng ký tham dự:
 • Thời hạn nộp bài đầy đủ: ngày 10/06/2021
 • Phản hồi kết quả thẩm định bài viết: 01/07/2021
Thời gian dự kiến tổ chức: 30/07/2021
 • Bài viết bằng tiếng Việt hoặc Tiếng Anh trên file word, độ dài không quá 10.000 từ.
 • Các bài viết đạt chất lượng có khả năng được chọn lựa đăng số đặc biệt dành riêng cho hội thảo của Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh châu Á (JABES) của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM;
 • Các bài viết đạt chất lượng được hỗ trợ đăng trên Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế của Trường ĐH Kinh tế Huế; hoặc Tạp chí Khoa học Công nghệ thủy sản của Trường ĐH Nha Trang.
Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Nha Trang, 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa.
Cách thức nộp bài: Quý vị vui lòng gửi bài viết (định dạng bài viết theo hướng dẫn đính kèm) về địa chỉ e-mail: eco.conference@ntu.edu.vn.

 

SMARTCITY+ FESTIVAL

14 Tháng Mười Hai, 2021