Hội thảo quốc gia: Cuộc cách mạng chuyển đổi số và những thách thức cho doanh nghiệp du lịch

14 Tháng Sáu, 2021

Mục tiêu của chúng tôi với chủ đề hội thảo này là nhằm cung cấp các quan điểm khác nhau về viễn cảnh tương lai đối với sự biến đổi số trong ngành công nghiệp khách sạn và dịch vụ lữ hành. Chúng tôi chọn bài từ các doanh nghiệp và nhà nghiên cứu, và chúng tôi cũng quan tâm đến các báo cáo từ kinh nghiệm thực tiễn cũng như các bài phân tích hàn lâm.

Chúng tôi mời gọi các bài viết nguyên bản với các đóng góp, nhưng không giới hạn, về các chủ đề sau:

  • Đánh giá vai trò của số hoá trong ngành khách sạn và dịch vụ lữ hành.
  • Đánh giá sự chuyển đổi số đã thay đổi ngành du lịch như thế nào?
  • Phân tích các cơ hội và thách thức mà các doanh nghiệp du lịch phải đối mặt khi áp dụng công nghệ kỹ thuật số mới.
  • Xác định các lợi thế cạnh tranh khi ứng dụng công nghệ số cho chiến lược dài hạn.

Vui lòng nộp bài về:

Các ngày quan trọng:

  • Nộp bài tóm tắt: 15/6/2021
  • Nộp bài toàn văn: 25/6/2021
  • Ngày ấn hành: 1/7/2021

* Những bài tham luận được chấp nhận sẽ được xuất bản trong sách kỷ yếu hội thảo có mã số ISBN. Ngôn ngữ bài viết bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo:

– Thời gian dự kiến: Thứ năm, 1/7/2021
– Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM

 

SMARTCITY+ FESTIVAL

14 Tháng Mười Hai, 2021