Webinar Blockchain for DeFi & Cryptocurrency: Blockchain in current and future economy Copy

14 Tháng Sáu, 2021

– Thời gian: 3PM – 5PM (UTC+7) – Ngày 21 và 22 tháng 6 năm 2021
– Địa điểm offline: ISCM StudioLab, 232/6 đường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
► Link tham gia online (Cisco): 
► Các cá nhân tham gia vui lòng kiểm tra việc cài đặt để tham gia hội thảo thông qua nền tảng Cisco.
– Trong làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0, blockchain được xem là công nghệ “chìa khóa” cho chuyển đổi số và xây dựng nền tảng công nghệ tương lai. Không những vậy, chúng còn được kỳ vọng sẽ thay đổi diện mạo của nền kinh tế thế giới. Vậy ảnh hưởng của blockchain trong nền kinh tế hiện tại và trong tương lai ra sao?
– Để giải đáp bài toán này, ISCM phối hợp cùng UII, FTI và tổ chức kính mời các thầy cô, các bạn sinh viên tham gia webinar chủ đề: Blockchain for DeFi & Cryptocurrency: Blockchain in current and future economy. Đây là cơ hội để lắng nghe chia sẻ của các chuyên gia về những thách thức của blockchain trong thời đại kỷ nguyên 4.0, đặc biệt là sự xuất hiện của tiền điện tử tác động mạnh mẽ như thế nào đến nền kinh tế trên toàn thế giới nói chung và châu Á nói riêng.
English version: 
– Thời gian: 3 P.M – 5 P.M (UTC+7) – June 21st and 22nd, 2021
– Địa điểm offline: ISCM StudioLab, 232/6 Vo Thi Sau street, District 3, Ho Chi Minh city
► Link online (Cisco): https://bit.ly/ISCM_webinarjune
► Please note that you may need to run a temporary Webex application to join this webinar.
– In the wave of the 4.0 industrial revolution, blockchain is regarded as the “key” technology for digital transformation and the development of the technological platform of the future. In addition, blockchain is expected to change the face of the global economy as well. So, what is the impact of blockchain on the economy now and in the future?
– To address this question, ISCM, UII, FTI and Saxion University of Applied Sciences, in collaboration with our international partners, would like to invite you to a webinar titled Blockchain for DeFi & Cryptocurrency: Blockchain in current and future economy. In this webinar, our experts will discuss the demanding situations of blockchain withinside the technology of 4.0, mainly how the emergence of cryptocurrencies has a sturdy effect at the economic system around the world in general and Asia in specific.

 

 

SMARTCITY+ FESTIVAL

14 Tháng Mười Hai, 2021