Hội thảo Luật thương mại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập

18 Tháng Mười, 2021

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh – Khoa Luật tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường với chủ đề: “LUẬT THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP”
Hội thảo dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 18 tháng 11 năm 2021 (hình thức trực tiếp hoặc online tuỳ theo tình hình thực tế tại thời điểm dự kiến diễn ra Hội thảo)
Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, số 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội thảo tập trung thảo luận pháp luật thương mại trong thời kỳ Hội nhập tại Việt Nam (tập trung nhưng không hạn chế) vào các nội dung sau đây:
– Đánh giá các quy định của pháp luật về thương nhân và hoạt động thương mại
– Đánh giá các quy định về các hoạt động thương mại: mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, trung gian thương mại, xúc tiến thương mại…
– Đánh giá các quy định về chế tài thương mại và giải quyết tranh chấp thương mại
– Đánh giá các quy định quản lý nhà nước về thương mại
– Thảo luận về những nhu cầu thay đổi gần đây của pháp luật thương mại.
– Đề xuất hoàn thiện pháp luật thương mại tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập

Các bài viết gửi đến hội thảo sẽ được Ban tổ chức Hội thảo gửi phản biện độc lập và lựa chọn biên tập để in thành Kỷ yếu có chỉ số ISBN do Nhà xuất bản Kinh tế xuất bản. Kỷ yếu hội thảo có thể được dùng làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học về các vấn đề liên quan đến pháp luật thương mại Việt Nam.

Thời hạn nhận bài viết hoàn chỉnh: 30/10/2021
Thời hạn đăng ký tham dự Hội thảo: 10/11/2021
Bài viết được gửi về Ban Tổ chức Hội thảo Pháp luật 2021:
Email: uehlawreview@ueh.edu.vn
Website: https://law.ueh.edu.vn/
Điện thoại: 0937024679 (TS Nguyễn Thị Anh, Phó trưởng Khoa Luật – UEH)

Ban tổ chức Hội thảo rất mong nhận được sự tham gia rộng khắp của quý thầy cô, các nhà nghiên cứu, luật gia, luật sư, giảng viên, nghiên cứu sinh đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, các cơ quan tư pháp, các tổ chức hành nghề luật, các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp.

SMARTCITY+ FESTIVAL

14 Tháng Mười Hai, 2021