Hội nghị triển khai kế hoạch tuyển sinh năm 2022

6 Tháng Mười Hai, 2021

Để tổng kết, đánh giá kết quả tuyển sinh năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển sinh năm 2022 và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác tuyển sinh trong thời gian tới, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tuyển sinh năm 2022:
  • Thời gian: 9:00 ngày 08/12/2021
  • Địa điểm: Hội trường B1-302

SMARTCITY+ FESTIVAL

14 Tháng Mười Hai, 2021