Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Khoa Kế toán và Viện Kế toán công chứng Vương quốc Anh và xứ Wales (ICAEW)

15 Tháng Bảy, 2021

  • Thời gian: 10g00 – 11g00, ngày 21.07.2021
  • Hình thức: Trực tuyến
Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Khoa Kế toán và ICAEW với mục đích đẩy mạnh hoạt động liên kết quốc tế, tăng cường yếu tố nghề nghiệp trong các chương trình đào tạo của Khoa; hợp tác thực hiện các nghiên cứu trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán; tổ chức các hội thảo chuyên môn thường niên; tổ chức các hoạt động Train the Trainer nhằm nâng cao kiến thức chuyên sâu cho giảng viên Khoa; tạo điều kiện cho sinh viên Khoa tham gia các sân chơi học thuật lớn trong nước và quốc tế, đồng thời giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận với các doanh nghiệp lớn trong mạng lưới đối tác của ICAEW.

SMARTCITY+ FESTIVAL

14 Tháng Mười Hai, 2021