1. Ươm mầm tài năng

21 Tháng Sáu, 2021

GIỚI THIỆU

Cá nhân, doanh nghiệp cùng đóng góp các suất học bổng “Phát triển tài năng” để khuyến khích sinh viên học giỏi và học bổng “Chắp cánh ước mơ” để hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

ĐỒNG HÀNH CÙNG UEH NĂM 2021 – 2022

  1. Học bổng “Phát triển tài năng”: giá trị kêu gọi 5 tỷ đồng
  • Mức học bổng loại xuất sắc: Bằng 150% trị giá suất học bổng toàn phần, tương đương khoảng 15.000.000 VND/suất.
  • Mức học bổng loại giỏi: Bằng 100% trị giá suất học bổng toàn phần, tương đương khoảng 10.000.000 VND/suất.
  1. Học bổng “Chắp cánh ước mơ”: giá trị kêu gọi 5 tỷ đồng
  • Mức học bổng loại giỏi: Bằng 100% trị giá suất học bổng toàn phần, tương đương khoảng 10.000.000 VND/suất.
  • Mức học bổng loại khá: Bằng 50% trị giá suất học bổng toàn phần, tương đương khoảng 5.000.000 VND/suất.