Cùng UEH “Kết nối cộng đồng – Lan tỏa tri thức – Hành động bền vững”

16 Tháng Sáu, 2021

Trong những năm gần đây, xu hướng thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp để hướng tới giá trị phát triển bền vững ngày càng trở nên phổ biến, cùng với sự phát triển của xã hội, giáo dục đã trở thành một trong những lĩnh vực được quan tâm. Nhiều doanh nghiệp trên thế giới và tại Việt Nam đã thực hiện các hoạt động đầu tư cho tri thức như: đầu tư cơ sở hạ tầng và trang thiết bị trường học, giáo dục lan tỏa kiến thức và kỹ năng cho cộng đồng, hỗ trợ công tác quản trị trường học, thiết kế các chương trình giảng dạy định hướng thực tiễn, nghiên cứu ứng dụng, đầu tư nâng cao chất lượng đội ngũ và phương pháp giảng dạy,…

Với chiến lược phát triển thành Đại học UEH đa ngành và bền vững, lấy sự phát triển bền vững của xã hội làm đích đến, UEH đẩy mạnh hoạt động kết nối nhà trường với cơ quan Nhà nước, nhà khoa học, hội, hiệp hội, doanh nghiệp và cộng đồng cựu sinh viên, thông qua chương trình “Kết nối cộng đồng – Lan tỏa tri thức – Hành động bền vững” nhằm lan tỏa tri thức, và đưa các giá trị bền vững vào cộng đồng đóng góp cho sự phát triển của xã hội.