Hợp tác cùng UEH

“Kết nối thu hút nguồn nhân lực” với mục tiêu đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp và tạo việc làm cho các sinh viên tốt nghiệp tại UEH – đây là lĩnh vực triển khai thường xuyên và hiệu quả giữa UEH và các đối tác trong suốt thời gian qua, thông qua các hoạt động tiêu biểu như: Ngày hội Thực tập và Việc làm TP. Hồ Chí Minh; Hội thảo tuyển dụng; Hoạt động lan tỏa thương hiệu tuyển dụng; đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội,…