Quyền lợi khi tham gia toàn bộ chương trình “Kết nối cộng đồng – Lan tỏa tri thức”

21 Tháng Sáu, 2021

CỘNG HƯỞNG LAN TỎA THƯƠNG HIỆU

Truyền thông logo doanh nghiệp tại các không gian học tập, nghiên cứu của UEH.

  • Truyền thông logo doanh nghiệp trên Bảng Vinh danh tại sảnh chính của Campus B – 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, TP.HCM.
  • Tên/Logo doanh nghiệp được đặt trang trọng bên ngoài và bên trong lớp học, hội trường, phòng họp, thư viện thông minh.
  • Logo đối tác xuất hiện trang trọng trên các website UEH (tùy theo gói tài trợ).
  • Truyền thông tri ân đối tác trên các bảng LED lớn ở đường Phạm Ngọc Thạch và Nguyễn Tri Phương.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, THƯƠNG HIỆU TUYỂN DỤNG

  • Bài viết truyền thông giới thiệu doanh nghiệp và thương hiệu tuyển dụng trên các kênh truyền thông phù hợp của UEH.
  • Miễn phí truyền thông thông tin tuyển dụng trên các kênh phù hợp của UEH (tùy theo gói tài trợ, hợp tác).
  • Thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của đối tác sẽ xuất hiện trong các chương trình, hoạt động dành cho sinh viên, cựu sinh viên, người lao động UEH hàng năm (tùy theo gói tài trợ, hợp tác, UEH sẽ gửi thư mời đến doanh nghiệp).