Hợp tác nghiên cứu cùng UEH

“Kết nối thực hiện các nghiên cứu, dự án”, chuyên gia, giảng viên, học viên UEH và đối tác sẽ cùng phối hợp thực hiện các dự án, các đề tài nghiên cứu mà 2 bên quan tâm; cùng tổ chức các hội thảo, tọa đàm nhằm đề xuất các giải pháp liên quan đến hoạt động kinh tế - xã hội hoặc những chủ đề xã hội quan tâm