1. UEH cùng thực hiện các dự án của doanh nghiệp

21 Tháng Sáu, 2021

GIỚI THIỆU

Các chuyên gia, giảng viên, sinh viên UEH cùng tham gia thực hiện các dự án thực tế triển khai tại doanh nghiệp.

CÁCH THỨC THAM GIA

  • Doanh nghiệp chia sẻ danh sách các dự án cần hợp tác tại đây.
  • UEH xem xét, phân công chuyên gia, giảng viên, sinh viên phù hợp tiêu chuẩn.
  • Các cá nhân được phân công nhận nhiệm vụ và tham gia giải quyết dự án cùng doanh nghiệp.
  • Sau khi thưc hiện xong, UEH có thể sẽ viết case study để đưa vào lớp học (trường hợp không ảnh hưởng tính bảo mật).

QUYỀN LỢI CỦA TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

Theo thỏa thuận của dự án.