2. Doanh nghiệp cùng tham gia các đề tài nghiên cứu của UEH

21 Tháng Sáu, 2021

GIỚI THIỆU

Doanh nghiệp, tổ chức cùng thực hiện các đề tài nghiên cứu với giảng viên, sinh viên, nhà nghiên cứu của UEH.

QUYỀN LỢI CỦA TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

Theo thỏa thuận của đề tài nghiên cứu.