UEH đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn mới

5 Tháng Sáu, 2023

Sáng ngày 2/4 vừa qua, lãnh đạo Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã tham dự Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023. Đồng thời, chính thức trao thoả thuận hợp tác giữa UEH và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023-2028, và trao biên bản ghi nhớ về việc đầu tư Cơ sở đào tạo và nghiên cứu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại thành phố Nha Trang.

Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp tổ chức vào ngày 2/4 tại thành phố Nha Trang. Về dự Hội nghị có Thủ tướng Phạm Minh Chính; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện đại sứ quán các nước; các tổ chức quốc tế; các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh có GS.TS. Nguyễn Đông Phong – Chủ tịch Hội đồng trường, GS.TS. Sử Đình Thành – Hiệu trưởng tham dự.

Hội nghị được tổ chức nhằm công bố các quy hoạch của tỉnh Khánh Hòa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng, lợi thế của tỉnh Khánh Hòa, định hướng phát triển của tỉnh, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư, công nghệ hiện đại, tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh Khánh Hoà. Đây cũng là một trong những hoạt động quan trọng của chuỗi sự kiện kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653 – 2023) và 48 năm Ngày Giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2/4/1975- 2/4/2023).

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023. Nguồn: Báo Chính phủ

Trong khuôn khổ Hội nghị đã chính thức diễn ra lễ trao Thoả thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Khánh Hòa và Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2028Biên bản ghi nhớ về việc đầu tư Cơ sở đào tạo và nghiên cứu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại thành phố Nha Trang.

Trong đó, nội dung của thỏa thuận hợp tác giữa UEH và tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023 – 2028 bao gồm:

1. Hợp tác về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:

+ Phối hợp đào tạo sau đại học, đại học để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh;

+ Phối hợp đào tạo nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, công nghệ cho đội ngũ nhân sự tham gia công tác phát triển giáo dục nghề nghiệp;

+ Phối hợp bồi dưỡng nâng cao năng lực phát triển doanh nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

+ Phối hợp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý kinh tế, công nghệ và cập nhật kiến thức hội nhập quốc tế;

+ Ủng hộ và tạo điều kiện để Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh triển khai Dự án Cơ sở Đào tạo, Nghiên cứu, định hướng thành Phân hiệu tại khu đô thị Bắc Hòn Ông, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

2. Hợp tác về nghiên cứu, chuyển giao khoa học và công nghệ, chuyển đổi số theo định hướng nghiên cứu ứng dụng của tỉnh Khánh Hòa.

3. Hợp tác về tư vấn khoa học công nghệ chuyên ngành đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai tại tỉnh Khánh Hòa.

4. Hợp tác về tư vấn phản biện đối với các chương trình, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Khánh Hòa theo hàng năm và 05 năm.

5. Tư vấn, phản biện về các đề án phát triển đô thị theo định hướng thông minh, bền vững, bản sắc và kết nối quốc tế.

6. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng của tỉnh trên nền tảng của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo theo hướng đa dạng hóa, gia tăng giá trị và hiệu quả; kinh tế xanh, tuần hoàn.

7. Quảng bá thương hiệu du lịch Nha Trang – Khánh Hòa; xúc tiến đầu tư; xúc tiến thương mại các sản phẩm của Khánh Hòa.

8. Thu hút các nguồn lực đầu tư trong nước và nước ngoài; xây dựng các cơ chế, chính sách mới, tạo sức hấp dẫn để đẩy mạnh thu hút đầu tư.

9. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

10. Nghiên cứu, tư vấn các nội dung khác theo nhu cầu của tỉnh Khánh Hòa để thực hiện thành công Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Biên bản ghi nhớ về việc đầu tư Cơ sở đào tạo và nghiên cứu UEH tại thành phố Nha Trang nhằm ghi nhận việc hợp tác, phối hợp trong việc triển khai đầu tư và đưa vào hoạt động có hiệu quả Cơ sở đào tạo và nghiên cứu của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, định hướng thành Phân hiệu tại thành phố Nha Trang phục vụ cho sự phát triển chung của tỉnh Khánh Hòa và Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, dự án sẽ được khởi công vào Quý IV/2023 và dự kiến hoàn thành xây dựng, đưa vào hoạt động Quý III/2025. Sau khi Dự án hoàn thành, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh sẽ triển khai việc nghiên cứu và đào tạo theo mô hình giáo dục hiện đại, hỗ trợ trong việc phát triển nguồn nhân lực tại địa phương và khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

GS.TS. Sử Đình Thành – Hiệu trưởng UEH nhận Biên bản ghi nhớ về việc đầu tư Cơ sở đào tạo và nghiên cứu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại thành phố Nha Trang

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cụ thể, mục tiêu phát triển tổng quát của tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 là trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực duyên hải Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước về kinh tế biển, công nghiệp – công nghệ cao, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao. Tầm nhìn đến năm 2050, Khánh Hòa là một trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước; là đô thị thông minh, thân thiện với môi trường, bản sắc, ngang tầm khu vực châu Á; phấn đấu trở thành một trong những đô thị ven biển thu hút khách du lịch và có môi trường đáng sống hàng đầu của châu Á với hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại… Chính vì vậy, việc xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược là một trong những đột phá trọng tâm, nòng cốt để hoạch định và thực thi đường lối, chủ trương, quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước đưa Khánh Hòa phát triển.

Trên cơ sở này, cùng với trách nhiệm xã hội của một trường đại học trọng điểm có uy tín và chất lượng hàng đầu trong hệ thống giáo dục đại học công lập Việt Nam, UEH đã chính thức hợp tác với UBND tỉnh Khánh Hòa trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tư vấn, nghiên cứu các dự án phát triển vùng. Đồng thời, đầu tư xây dựng Cơ sở đào tạo và nghiên cứu UEH tại thành phố Nha Trang với sứ mệnh đào tạo, nghiên cứu chất lượng cao, góp phần cung cấp nhân lực vì sự phát triển bền vững của khu vực Nam Trung bộ – Tây Nguyên. Đây chính là một trong những nỗ lực thiết thực của UEH nhằm đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Khánh Hòa nói riêng và kinh tế – xã hội của đất nước nói chung. Trước đó, vào tháng 7/2022, UEH cũng đã triển khai lớp đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công tại Khánh Hòa với 61 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại tỉnh. Trong tháng 4/2023, UEH cũng sẽ khai giảng lớp Thạc sĩ điều hành cao cấp Quản lý Đô thị thông minh và sáng tạo cho hơn 40 học viên do tỉnh đề cử để chuẩn bị cho việc quy hoạch, quản lý, vận hành một đô thị thông minh, hiện đại trong tương lai và các hoạt động tập huấn, hỗ trợ về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, giáo dục STEM cho giảng viên, học sinh trong địa bản tỉnh.

Sau 47 năm thành lập và phát triển, với chiến lược Đại học Đa ngành và Bền vững đang được thực thi, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đang nỗ lực hết mình để đóng góp cho sự phát triển của đất nước thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần phát triển kinh tế hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Một số hình ảnh lãnh đạo UEH tham dự Hội nghị tại Khánh Hòa:

Tin, ảnh: Phòng Marketing – Truyền thông