3. Chuyên gia chia sẻ thực tế

21 Tháng Sáu, 2021

GIỚI THIỆU

  • Cá nhân doanh nhân, Trainer, doanh nghiệp mong muốn chia sẻ tri thức thực tiễn và kinh nghiệm thành công của mình cho thế hệ trẻ của UEH để cùng xây dựng đội ngũ doanh nhân kế cận, tiếp nối thành công trong tương lai, đưa Việt Nam phát triển bền vững và hùng mạnh.
  • Tham gia dưới hai hình thức: tọa đàm hoặc lớp học kỹ năng.
  • Cung cấp nội dung xây dựng các case study thực tế của doanh nghiệp.

CÁCH THỨC THAM GIA

  • Cá nhân, doanh nghiệp chia sẻ nhu cầu tham gia chương trình tại đây.
  • UEH sẽ liên hệ, kết nối và triển khai.
  • UEH và doanh nghiệp cùng thống nhất kế hoạch tổ chức cho người học.