2. Vươn tầm quốc tế

21 Tháng Sáu, 2021

GIỚI THIỆU

  • Đồng hành và chia sẻ ngân sách với các giảng viên, sinh viên tài năng tham gia các hội thảo quốc tế, hoặc tham gia các chương trình tu nghiệp ngắn ngày nâng cao kiến thức chuyên môn tại nước ngoài.
  • Đồng hành cùng UEH nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho nghiên cứu, đào tạo.

ĐỒNG HÀNH CÙNG UEH NĂM 2021 – 2022

  • Nâng cao chất lượng (em đề xuất thay cho chữ cấp) đội ngũ UEH vươn tầm quốc tế: giá trị kêu gọi 1 tỷ đồng.
  • Mời chuyên gia quốc tế có uy tín đến giảng dạy, nghiên cứu, chia sẻ tại UEH: giá trị kêu gọi 1 tỷ đồng.
  • Nâng tầm quốc tế Cơ sở vật chất (cho các hạng mục như KTX sinh viên tại cơ sở Nguyễn Văn Linh, cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, UEH Phân hiệu Vĩnh Long…): giá trị kêu gọi 30 tỷ đồng.

CÁCH THỨC ĐÓNG GÓP

Cá nhân, doanh nghiệp tham gia đóng góp tại đây.