Scientific conferences, academic research activities, student activities

The core value of UEH activities is the desire to improve and to impact the sustainable development of the community positively. Through scientific conferences, academic and applied research, UEH together exchanges experiences and research solutions to act in accordance with social and global problems, creating a better future.

The year 2020 marks a leap in scientific research achievements of UEH: (i) Publishing 377 articles in prestigious international journals (204 ISI articles/377 Scopus articles), 97 articles in domestic journals (SOCNN); (ii) Implementing scientific research projects at all levels: 03 at State level, 05 at Ministerial/Provincial level, 25 at University level and 142 student research Projects; (iii) Organizing 06 international seminars, 10 domestic seminars, welcoming 07 international delegations, signing 06 MOUs, receiving 59 international students, bringing 04 UEH students to international exchange and research cooperation with 62 foreign scientists (Research fellowship).

With these impressive implementation results, UEH is in the Top 10 Vietnamese Universities published in prestigious international Journals in the list of ISI, SCI, SCIE in accordance with the statistics from the Ministry of Education and Training.

Together with businesses and communities, UEH actively organizes international academic and seminar programs to exchange and to debate new information, perceptions and knowledge.

All UEH students and lecturers have been striving to connect to the local and international communities, fulfilling our civic responsibilities with a commitment towards building a better future.

Thông tin đóng góp

7,695,376,069đ đóng góp / 5,000,000,000đ

Lượt đóng góp

45

Đạt được

154%

Thời hạn còn

64 ngày

Danh sách mạnh thường quân

Họ tên

Số tiền

Ngân hàng TMCP Phương Đông - OCB

70,000,000đ

Wacom Việt Nam (Tài trợ hiện vật)

16,000,000đ

BIDV

30,000,000đ

Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP (FICO)

30,000,000đ

Samsung (Tài trợ hiện vật)

100,000,000đ

Công ty TNHH Tech JDI

70,000,000đ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

70,000,000đ

Vietcombank

100,000,000đ

Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL)

100,000,000đ

Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ

100,000,000đ

Lữ Lâm Uyên

09026512**

200,000đ

Lữ Lâm Uyên

09026512**

200,000đ

Lê Na

09128828**

500,000đ

Lê Thùy Khanh

0909267**8

100,000đ

Lê Thùy Khanh

0909267**8

100,000đ

Lê Na

09128828**

500,000đ

Trần Diệu My

09115616**

100,000đ

Trần Diệu My

09115616**

100,000đ

Phạm Ngọc Toàn

090980776**

100,000đ

Phạm Ngọc Toàn

090980776**

100,000đ

Nguyễn Thị Phương Hồng

090513917**

100,000đ

Nguyễn Thị Phương Hồng

090513917**

100,000đ

Phan Thị Vân Thanh

03666133**

100,000đ

Bùi Thị Thu Trang

090**386**

200,000đ

Trần Hoàng Anh Nhi

03642176**

100,000đ

Lê Mỹ Duyên

09**1620**

200,000đ

Tô Phước Hải

09190055**

200,000đ

Nguyễn Thị Thu Hà

09076484**

200,000đ

Mai Nguyễn Dũng

03392234**

100,000đ

Phạm Thị Lý

09134908**

500,000đ

NGUYỄN THẾ HÙNG

09082994**

500,000đ

Trịnh Huỳnh Quang Cảnh

09698244**

100,000đ

Hoàng Thu Hằng

09433477**

1,000,000đ

Tô Công Nguyên Bảo

09835482**

393,939đ

Võ Tất Thắng

09340510**

1,000,000đ

Nguyễn Hữu Châu

09892344**

100,000đ

Võ Tất Thắng

09340510**

1,000,000đ

Diệp Gia Luật

091813****

500,000đ

Võ Đình Phước

U**

1,000,000đ

Dương Kha

09030000**

500,000đ

Nguyễn Song Gia Anh

07835297**

281,020đ

Nguyễn Thị Mỹ Dung

09330554**

100,000đ

Nguyễn Thị Mỹ Dung

09330554**

100,000đ

Trần Lê Phúc Thịnh

09372202**

101,110đ

Câu lạc bộ Bất động sản Việt Nam

7,000,000,000đ