Các Hội thảo khoa học, hoạt động học thuật, hoạt động sinh viên

Giá trị cốt lõi trong hoạt động của UEH chính là mong muốn cải thiện và tác động tích cực đến sự phát triển bền vững của cộng đồng. Thông qua những hội thảo khoa học, nghiên cứu học thuật và ứng dụng, chúng tôi cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu giải pháp hành động phù hợp với các vấn đề của xã hội, toàn cầu, kiến tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn.

Năm 2020 đánh dấu bước nhảy vọt về thành tích nghiên cứu khoa học của UEH. Công bố 377 bài báo trên các tạp chí quốc tế uy tín (204 bài ISI/377 bài Scopus), 97 bài báo trên tạp chí trong nước (HĐGSNN). Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp: 03 cấp Nhà nước, 05 cấp Bộ/Tỉnh, 25 cấp Trường và 142 đề tài NCKH sinh viên. Tổ chức 06 hội thảo quốc tế, 10 hội thảo trong nước, tiếp đón 07 đoàn khách quốc tế, ký kết 06 MOU, tiếp nhận 59 sinh viên quốc tế, đưa 04 sinh viên UEH đi trao đổi quốc tế, hợp tác nghiên cứu với 62 nhà khoa học nước ngoài (Research fellowship).

Với những kết quả thực hiện, UEH nằm trong top 10 trường đại học Việt Nam công bố trên tạp chí quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cùng với các doanh nghiệp và cộng đồng, UEH tích cực tổ chức các chương trình hội thảo, học thuật quốc tế để cùng nhau trao đổi và tranh luận về thông tin, nhận thức và kiến thức mới.

Tất cả sinh viên và giảng viên của UEH đều nỗ lực kết nối với cộng đồng trong nước và quốc tế, thực hiện trách nhiệm của công dân với cam kết xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

Thông tin đóng góp

7,695,376,069đ đóng góp / 5,000,000,000đ

Lượt đóng góp

45

Đạt được

154%

Thời hạn còn

64 ngày

Danh sách mạnh thường quân

Họ tên

Số tiền

Ngân hàng TMCP Phương Đông - OCB

70,000,000đ

Wacom Việt Nam (Tài trợ hiện vật)

16,000,000đ

BIDV

30,000,000đ

Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP (FICO)

30,000,000đ

Samsung (Tài trợ hiện vật)

100,000,000đ

Công ty TNHH Tech JDI

70,000,000đ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

70,000,000đ

Vietcombank

100,000,000đ

Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL)

100,000,000đ

Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ

100,000,000đ

Lữ Lâm Uyên

09026512**

200,000đ

Lữ Lâm Uyên

09026512**

200,000đ

Lê Na

09128828**

500,000đ

Lê Thùy Khanh

0909267**8

100,000đ

Lê Thùy Khanh

0909267**8

100,000đ

Lê Na

09128828**

500,000đ

Trần Diệu My

09115616**

100,000đ

Trần Diệu My

09115616**

100,000đ

Phạm Ngọc Toàn

090980776**

100,000đ

Phạm Ngọc Toàn

090980776**

100,000đ

Nguyễn Thị Phương Hồng

090513917**

100,000đ

Nguyễn Thị Phương Hồng

090513917**

100,000đ

Phan Thị Vân Thanh

03666133**

100,000đ

Bùi Thị Thu Trang

090**386**

200,000đ

Trần Hoàng Anh Nhi

03642176**

100,000đ

Lê Mỹ Duyên

09**1620**

200,000đ

Tô Phước Hải

09190055**

200,000đ

Nguyễn Thị Thu Hà

09076484**

200,000đ

Mai Nguyễn Dũng

03392234**

100,000đ

Phạm Thị Lý

09134908**

500,000đ

NGUYỄN THẾ HÙNG

09082994**

500,000đ

Trịnh Huỳnh Quang Cảnh

09698244**

100,000đ

Hoàng Thu Hằng

09433477**

1,000,000đ

Tô Công Nguyên Bảo

09835482**

393,939đ

Võ Tất Thắng

09340510**

1,000,000đ

Nguyễn Hữu Châu

09892344**

100,000đ

Võ Tất Thắng

09340510**

1,000,000đ

Diệp Gia Luật

091813****

500,000đ

Võ Đình Phước

U**

1,000,000đ

Dương Kha

09030000**

500,000đ

Nguyễn Song Gia Anh

07835297**

281,020đ

Nguyễn Thị Mỹ Dung

09330554**

100,000đ

Nguyễn Thị Mỹ Dung

09330554**

100,000đ

Trần Lê Phúc Thịnh

09372202**

101,110đ

Câu lạc bộ Bất động sản Việt Nam

7,000,000,000đ