Incubation activities, start-ups and innovation

Promoting the development of Vietnamese innovative start-up ecosystem, UEH performs a pioneering role in improving practical application capacity, igniting creative potential in every person and developing excellent economists – managers for the society.

The establishment of UEH Innovation Institute (UII) has promoted its role in supporting new ideas, innovations and applied research in the economic sector to contribute to the development of the innovative Vietnamese economy.

In 2019, “Incubation Program for Innovation Startups” Program for 20 Projects incubated at UEH Innovation Institute helped project members gain more practical knowledge and experience as well as exchange, learn and expand personal connection network, therefore, improving and developing his/her startup.

Thanks to the connection from UEH Innovation Institute with Innovation Centers of a number of Economic-Technical Universities of Singapore (SUTD, NYP, RP), Indonesia (PMBS), Germany (Leipzig University), students and his/her start-up projects have the opportunity to work and learn the Southeast Asian market with the UEH-partners’ support.

In 2020, experts from universities had the opportunity to work together on Project 2075 of UEH Innovation Institute with the support from Ministry of Science and Technology. The goal was to promote the commercialization of scientific and technological products from the universities and to support applied researches in the economic sector to be transferred to enterprises and corporations.

Also in 2020, Techfest in the Southeast region held at UEH has connected and developed specific resources, forming the leading-edge development regarding the innovation startup ecosystem in the South region and contributing to building national innovation startup ecosystem.

UEH has been constantly making efforts to research, apply, develop and test innovative solutions for the economy, the community and the environment.

Thông tin đóng góp

4,314,477,988đ đóng góp / 5,000,000,000đ

Lượt đóng góp

22

Đạt được

87%

Thời hạn còn

48 ngày

Danh sách mạnh thường quân

Họ tên

Số tiền

Đoàn Đức Minh

09033343**

99,000đ

Trần Văn Thảo

091390047**

100,000đ

Trần Văn Thảo

091390047**

100,000đ

Lê Đoàn Minh Đức

09897255**

500,000đ

Lương Huỳnh Khánh Linh

U**

200,000đ

Nguyễn Xuân Lan

U**

200,000đ

Công ty Cổ phần Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp (FAST)

200,000,000đ

Các đơn vị Đóng góp cho Ngày hội Thực tập và Việc làm UEH

799,000,000đ

Đỗ Thị Kim Thanh

09091**3**

500,000đ

Quách Doanh Nghiệp

09037103**

397,968đ

Phan Thị Hường

09659416**

281,020đ

Trần Hữu Lộc

03887904**

200,000đ

Trần Nhật Hoàng

09321115**

500,000đ

Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC)

2,150,000,000đ

Công ty Cổ phần Take Box

50,000,000đ

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

100,000,000đ

Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW)

500,000,000đ

Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA)

500,000,000đ

Nguyễn Thị Phương Thảo

09029730**

2,000,000đ

Nguyễn Khắc Quốc Bảo

09442297**

5,000,000đ

TRƯƠNG TỐ NHƯ

09140**0**

500,000đ

Bùi Quang Hùng

5,000,000đ