Facility elevation towards the international level

Along with the achievements during the 45-year journey, UEH has been constantly making efforts to improve UEH facilities. In order to realize the orientation of building UEH towards becoming a prestigious training, research and consulting center, equal in quality to other universities in the region and the world, ensuring students and lecturers have the best environment for self-development.

Along with the process of liberation and development of the country, the appearance of UEH has been changing day by day. The current UEH is a dynamic and modern learning environment with improved facilities and equipment in accordance with international standards from classrooms, dormitories, school ecosystem and so to the appearance of smart libraries, teaching and research simulation centers and so on. These achievements have been obtained with the support and the companionship of diverse partners and businesses over the years.

In 2021 – 2022, UEH wishes to receive support from partners and businesses with a value of 30 billion VND with the purpose of improving the UEH facilities up to the international level listed as: Student Dormitory at Nguyen Van Linh Campus, Nguyen Dinh Chieu Campus, UEH Vinh Long Branch and so on as well as investing equipment for research and training activities and creating a positive and meaningful learning environment.

Contribution information

43,245,641đ đóng góp / 5,000,000,000đ

Contributions

48

Achieve

1%

Time remaining

90 ngày

List of sponsors

Full name

Amount of money

Ngô Hoàng Thảo Trang

09158127**

500,000đ

Nguyễn Thanh Hương

09081814**

500,000đ

Khuất Thái Hanh

09060909**

500,000đ

Sinh viên 3

500,000đ

Trà My

30,000đ

Sinh viên 2

50,000đ

Sinh viên 1

200,000đ

Vũ Thị Tuyết

100,000đ

Hà Lê Thủy Quyên

2,000,000đ

To Kien Luong

50,000đ

Tạ Phương Liên

10,000đ

Le Nguyen Ly Na

500,000đ

Nguyễn Đông Phong

2,000,000đ

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

99,000đ

Trương Tố Như

68,000đ

Nguyễn Thị Thý Liễu

1,000,000đ

Bùi Quang Hùng

500,000đ

Nguyễn Khắc Quốc Bảo

678,999đ

Trương Minh Kiệt

666,666đ

Hoàng Cửu Long

2,000,000đ

Đoàn Đỉnh Lam

2,000,000đ

Trần Tiến Khai

2,000,000đ

Đặng Thị Ngọc Hưng

2,710,976đ

Lương Thanh Nam - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ, Công ty CP Giải pháp Khách sạn Việt (Vietsolutions Group)

2,000,000đ

Nguyễn Thanh Nhã - Giám đốc Nhân sự, Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh

1,000,000đ

Hoàng Nguyễn Vân Trang - Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) - CN TP.HCM

300,000đ

Nguyễn Duy Vũ - Tổng Giám đốc - Công ty THNN Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Toàn cầu

1,000,000đ

Lộ Kim Cúc

09092668**

500,000đ

Phạm Ngọc Phong

09399988**

500,000đ

Phạm Thị Lý

09134908**

500,000đ

Trương Thị Hoàng Oanh

0**84055**

200,000đ

Lê Thị Nguyệt Vân

09125313**

450,000đ

Minh Hiếu

09081810**

500,000đ

Nguyễn Thành Vinh

09082124**

500,000đ

Hồ Quốc Thông

09494255**

1,000,000đ

Nguyễn Thị Kim Uyên

09093335**

300,000đ

Hoàng Hải Yến

09833962**

1,000,000đ

Nhà xuất bản Kinh tế Tp. hồ Chí Minh

1,000,000đ

Nguyễn Ngọc Định

1,000,000đ

Lê Đồng Dư

+849389775**

800,000đ

Đoàn Thị Thu Trang

09058941**

500,000đ

Trương Thị Thu Hương

09835571**

2,222,000đ

Lê Thị Hồng Minh

08359383**

1,000,000đ

Nguyen_Khoa KTKT Nguyen Phong

09482466**

3,000,000đ

Lưu Toàn Định

09**0311**

100,000đ

Sử Đình Thành

09180896**

5,000,000đ

Nguyễn Thanh Sử

098****7**

200,000đ

Lưu Toàn Định

09**0311**

10,000đ