“Bringing wings to dreams” scholarship

Due to personal family situation and economic difficulties, a huge number of students have had to give up their university studies and their cherished plans for the future. We do aspire that every deserving student will have an equal opportunity to study and to become the knowledge owners of the future.

Empathizing with the hardships and worries of parents and students on their way to university, every year, UEH always offers scholarships to “Bringing wings to dreams” to partially support study expenses, reducing the burden on parents and students, helping them to continue pursuing their passions and conquering the knowledge ladder.

“Bringing wings to the dream” Scholarship is for students with good academic results or higher, with difficult family circumstances, with 2 levels:

  • Excellent-level scholarship: Equal to 100% of the full scholarship value, equivalent to about 10,000,000 VND/person.
  • Good-level scholarship: 50% of the full scholarship value, equivalent to about 5,000,000 VND/person.

Every year, UEH receives approximately 200 scholarships of all kinds from businesses, with a total value of nearly 2 billion VND.

In the academic year 2021-2022, UEH continues to call for donations from businesses for scholarships worth 5 billion VND.

“Bringing wings to dreams” scholarship is the aspiration to accompany students with difficult circumstances towards fulfilling their dream of university education. UEH assures that not single deserving student misses out on his/her opportunity to access a comprehensive and up-to-date education at UEH.

Thông tin đóng góp

4,046,357,011đ đóng góp / 5,000,000,000đ

Lượt đóng góp

604

Đạt được

82%

Thời hạn còn

50 ngày

Danh sách mạnh thường quân

Họ tên

Số tiền

Trần Hoàng Anh Nhi

03642176**

100,000đ

Trần Hoàng Anh Nhi

03642176**

100,000đ

Công ty TNHH Jabil Việt Nam

30,000,000đ

Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng

12,000,000đ

Quỹ học bổng Thắp sáng niềm tin

50,000,000đ

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)

150,000,000đ

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

20,000,000đ

Department of Business Development and Communications, Mazars Vietnam

7,000,000đ

VietHope Inc.

145,700,000đ

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam

25,000,000đ

Quỹ Học bổng AEON 1%

214,089,600đ

Ban Vận hành Giải thưởng Kova - TẬP ĐOÀN SƠN KOVA

10,000,000đ

Văn phòng Hessen Việt Nam

20,800,000đ

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí

100,000,000đ

Công ty TNHH Cỏ May Lai Vung – Ký túc xá Cỏ May

40,136,440đ

Quỹ Học bổng Thắp sáng tương lai

110,000,000đ

Công ty TNHH SCG Việt Nam

90,000,000đ

Quỹ học bổng VAS - CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP NGHI SƠN

64,536,440đ

Quỹ KVSC (Quỹ HB & Văn hóa VN Kumho Asiana)

4,300,000đ

Quỹ Hỗ trợ Tài năng Lương Văn Can

214,628,000đ

Quỹ học bổng LOTTE

76,190,014đ

Đoàn - Hội UEH (Đợt 3)

40,160,000đ

Nguyễn Thùy Dung

09760019**

500,000đ

Nguyễn Thùy Dung

09760019**

500,000đ

Hoàng Thị Mỹ Duyên

09099458**

500,000đ

Hoàng Thị Mỹ Duyên

09099458**

100,000đ

Nguyễn Hoàng Lê

09363377**

200,000đ

Nguyễn Thị Hằng

09098356**

500,000đ

Nguyễn Thị Hằng

09098356**

500,000đ

Nguyễn Thành Trân

09141**7**

100,000đ

Hoàng Khánh

09732234**

100,000đ

Hoàng Khánh

09732234**

100,000đ

Đặng Phạm Quỳnh Nga

09341799**

100,000đ

Đặng Phạm Quỳnh Nga

09341799**

100,000đ

Võ Phước Long

09184035**

100,000đ

Võ Phước Long

09184035**

100,000đ

Dương Kim Thế Nguyên

(+84) 9190634**

200,000đ

Đặng Ngọc Hoàng Thành

09873912**

500,000đ

Nguyễn Quốc Hùng

100,000đ

Trương Việt Phương

100,000đ

Nguyễn Mạnh Tuấn

100,000đ

Nguyễn Quốc Hùng

100,000đ

Nguyễn An Tế

100,000đ

Nguyễn Mạnh Tuấn

100,000đ

Ngô Tấn Vũ Khanh

100,000đ

Ngô Tấn Vũ Khanh

100,000đ

Nguyễn An Tế

100,000đ

Huỳnh Văn Đức

100,000đ

Huỳnh Văn Đức

100,000đ

Hồ Thị Thanh Tuyến

100,000đ

Hồ Thị Thanh Tuyến

100,000đ

Đặng Ngọc Hoàng Thành

100,000đ

Bùi Thanh Hiếu

100,000đ

Bùi Xuân Huy

0**89797**

100,000đ

Ngô Thụy Minh Hiền

09076669**

100,000đ

Trương Hồng Ngọc

09036819**

100,000đ

Nguyễn Phạm Phương Nhi

09334449**

100,000đ

Nguyễn Phạm Phương Nhi

09334449**

100,000đ

Nguyễn Quốc Nam

091**355**

100,000đ

Nguyễn Thanh Minh

09068630**

100,000đ

Nguyễn Quốc Nam

091**355**

100,000đ

Đào Hoài Nam

09090888**

100,000đ

Nguyễn Thanh Minh

09068630**

100,000đ

Đào Hoài Nam

09090888**

100,000đ

Nguyễn Huệ Minh

09821705**

100,000đ

Nguyễn Huệ Minh

09821705**

100,000đ

Đinh Thị Thu Oanh

09182523**

200,000đ

Đinh Thị Thu Oanh

09182523**

200,000đ

Nguyễn Quốc Hùng

09138066**

1,000,000đ

Nguyễn Quốc Hùng

09138066**

1,000,000đ

Lê Minh Tuấn

09630106**

100,000đ

Trương Thị Minh Lý

09044225**

200,000đ

Trương Thị Minh Lý

09044225**

200,000đ

Nguyễn Văn Dũng

09425699**

100,000đ

Lê Minh Tuấn

09630106**

100,000đ

Hà Quang An

09045257**

1,000,000đ

Nguyễn Văn Dũng

09425699**

100,000đ

Hà Quang An

09045257**

1,000,000đ

Phạm Thị Trúc Ly

09080853**

100,000đ

Phạm Thị Trúc Ly

09080853**

100,000đ

Trương Thành Hiệp

09172360**

200,000đ

Trương Thành Hiệp

09172360**

200,000đ

Nguyễn Thị Bích Hồng

09069490**

200,000đ

Nguyễn Thị Bích Hồng

09069490**

200,000đ

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

09077077**

100,000đ

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

09077077**

100,000đ

Nguyễn Thị Ngọc Bích

09899**3**

100,000đ

Nguyễn Thị Ngọc Bích

09899**3**

100,000đ

Nguyễn Xuân Hưng

090365240**

500,000đ

Nguyễn Xuân Hưng

090365240**

500,000đ

Bùi Văn Dương

090365901**

100,000đ

Bùi Văn Dương

090365901**

100,000đ

Võ Minh Hùng

09036134**

500,000đ

Võ Minh Hùng

09036134**

500,000đ

Nguyễn Việt

090381206**

100,000đ

Võ Văn Nhị

090841709**

100,000đ

Nguyễn Dũng Hải

09097324**

1,000,000đ

Nguyễn Thị Kim Cúc

09037067**

1,000,000đ

Nguyễn Thị Thùy Linh

100,000đ

Nguyễn Hoàng Tố Loan

100,000đ

Nguyễn Trí Tri

100,000đ

Nguyễn Thị Phước

09472797**

500,000đ

Lê Đình Trực

09637573**

1,000,000đ

Trần Thị Huệ Anh

0**78454**

100,000đ

Nguyễn Thị Thu Hiền

090 80369**

100,000đ

Đinh Ngọc Tú

100,000đ

Lê Vũ Ngọc Thanh

09839556**

500,000đ

Lê Hoàng Oanh

09138224**

500,000đ

Trần Thị Thanh Hải

0942493**7

500,000đ

Đậu Thị Kim Thoa

09079294**

555,555đ

Nguyễn Bích Liên

09380036**

500,000đ

Maria DIỄM PHÚC

09374955**

200,000đ

Phạm Quang Huy

09082312**

100,000đ

Nguyễn Quốc Trung

09387657**

100,000đ

Nguyễn Hữu Bình

0944**88**

100,000đ

Trịnh Hiệp Thiện

09333326**

333,333đ

Lương Đức Thuận

09080836**

500,000đ

Trần Thị Giang Tân

09030150**

200,000đ

Phan Thị Thúy Quỳnh

09198920**

200,000đ

Phạm Thị Ngọc Bích

09137040**

100,000đ

Lê Thị Cẩm Hồng

09025823**

100,000đ

Nguyễn Thị Tâm Hiền

09362561**

200,000đ

Lê Thị Thanh Kiều

03654108**

300,000đ

Nguyễn Hữu Lộc

0903**49**

500,000đ

Trương Vĩnh Duy

07649558**

50,000đ

Lê Phương Nga

200,000đ

Nguyễn Thị Bích Duyên

03680793**

100,000đ

Nguyễn Thị Cẩm Anh

09726484**

100,000đ

Hạ Tấn Hưng

09387367**

100,000đ

Tôn Nữ Tùy Anh

03364908**

200,000đ

Lê Thị Thảo Linh

08464271**

100,000đ

Nguyễn Thị Thiên Phương

09136661**

200,000đ

Vương Phạm Thùy Vân

09072772**

100,000đ

Võ Thị Ngọc Hương

09871157**

200,000đ

Lê Thị Mai

09741091**

100,000đ

Vũ Việt Quảng

09669757**

100,000đ

Đặng Văn Cường

09096252**

100,000đ

Nguyễn Thị Liên Hoa

090387880**

500,000đ

Từ Thị Kim Thoa

09830349**

500,000đ

Trương Trung Tài

09869303**

100,000đ

Lê Thị Phương Vy

09335422**

500,000đ

Hoàng Thị Phương Thảo

09099801**

100,000đ

Nguyễn Triều Đông

09130296**

100,000đ

Trần Thị Thùy Linh

09033596**

100,000đ

Nguyễn Văn Thiện Tâm

09358793**

100,000đ

Nguyễn Thị Uyên Uyên

09030434**

500,000đ

Hồ Thu Hoài

09356995**

100,000đ

Hồ Đức Hùng

09038120**

100,000đ

Hồ Thị Phương Nam

09081361**

100,000đ

Lê Thị Hồng Minh

09190454**

100,000đ

Nguyễn Hữu Phước

09136501**

200,000đ

Nguyễn Văn Lộc

09184444**

200,000đ

Phạm Tuấn Anh

09095533**

100,000đ

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

09880884**

260,384đ

Đoàn - Hội UEH (Đợt 2)

29,680,000đ

Trần Thị Hải Lý

09187385**

500,000đ

Hoàng An Quốc

09890421**

100,000đ

Hồ Quế Hậu

09190931**

100,000đ

Johnathan Hạnh Nguyễn

500,000,000đ

Trần Thị Minh Đức

03863031**

100,000đ

Phan Thị Thuỳ Trang

09179193**

50,000đ

Nguyễn Thị Minh Ngọc

09**3424**

200,000đ

Nguyễn Thị Kim Chi

09037843**

200,000đ

PHAN THỊ NGỌC

09761645**

200,000đ

Nguyễn Lê Hoàng Long

09330653**

100,000đ

Vũ Thị Kim Dung

+849130753**

200,000đ

Lê Thị Ái Nhân

09183718**

500,000đ

Lê Bích Liễu

09097620**

100,000đ

Quỹ học bổng Thắp sáng niềm tin

40,000,000đ

Nguyễn Thị Hồng Nhung

09018702**

200,000đ

BĐH học bổng Vallet - Khu vực phía Nam

260,000,000đ

Quỹ Học bổng Nâng bước tương lai và Câu lạc bộ Doanh nhân Khánh Hòa - Sài Gòn

3,000,000đ

Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng

9,000,000đ

Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý

98,000,000đ

Công trình Mẹ Ngọc

53,300,000đ

Quỹ Hỗ trợ Tài năng Lương Văn Can

190,398,815đ

Dương Thị Bình Minh

09038120**

200,000đ

Nguyễn Thị Phương

09340391**

100,000đ

Mai Nguyễn Thu Hằng

09122596**

1,000,000đ

Phạm Thái Bình

09884768**

100,000đ

Nguyễn Phúc Cảnh

09774055**

100,000đ

Nguyễn Thị Ngọc Hân

+843774639**

200,000đ

Lê Nguyễn Minh Thư

09090493**

200,000đ

Trịnh Sỹ Phú

09095217**

500,000đ

Nguyễn Thị Trúc Giang

09033657**

200,000đ

NGUYỄN THIK KIM PHƯỢNG

09085820**

500,000đ

Đoàn - Hội UEH (Đợt 1)

29,560,000đ

Nguyễn Trần Hoàng Đạt

03274480**

50,000đ

Ngô Phương Thảo

09879548**

50,000đ

Nguyễn Trọng Anh

08276550**

10,000đ

Đặng Thị Quang

03538607**

200,000đ

Nguyễn Văn Sáng

09018059**

500,000đ

Trần Nguyên Ký

09838673**

500,000đ

Ngô Bảo Ngọc

500,000đ

Trúc Ngân

03945207**

100,000đ

Nguyễn Hoàng Tuyết Mai

09114524**

100,000đ

Lê Thị Thanh Huệ

500,000đ

Nguyễn Thị Bảo Trân

03922566**

100,000đ

NGUYỄN THỊ THANH XUÂN

09036368**

500,000đ

Nguyễn Quỳnh Hoa

+849398098**

200,000đ

Châu Đỗ Trà Mi

09330910**

1,000,000đ

Hồ Thế Trung

09060238**

200,000đ

Phạm Hữu Chính

09327267**

1,000,000đ

Trần Hoàng Anh Nhi

03642176**

100,000đ

Bùi Quang Hùng

100,000đ

Nguyễn Khắc Vũ

03920934**

500,000đ

Nguyễn Thị Li Na/Trung Tâm Kinh Tế, Luật Và Quản Lý (CTELG)

08225375**

100,000đ

Võ Nữ Zim Ly/Trung Tâm Kinh Tế, Luật Và Quản Lý (CTELG)

09471193**

100,000đ

Đoàn Thị Tú Anh/Trung Tâm Kinh Tế, Luật Và Quản Lý (CTELG)

09324933**

100,000đ

Tô Nhật Linh/Trung Tâm Kinh Tế, Luật Và Quản Lý (CTELG)

03769497**

100,000đ

Trần Thị Ngọc Hà/Trung Tâm Kinh Tế, Luật Và Quản Lý (CTELG)

0908**51**

100,000đ

Nguyễn Quốc Anh

09441166**

200,000đ

Lý Thị Bích Châu

09183221**

500,000đ

Phan Thị Tiếm

097933****

100,000đ

Lê Hoàng Thúy Nguyên

09311304**

100,000đ

Lê Hoàng Thúy Nguyên

09311304**

500,000đ

Đinh Thị Tuyết Ngọc

09678301**

100,000đ

Nguyễn Quốc Anh

03836788**

100,000đ

Nguyễn Minh Trí

(+84) 91**948**

200,000đ

Nguyễn Quốc Anh

03836788**

100,000đ

LỚP CAO HỌC _ K31.2

09388455**

2,300,000đ

Nguyễn Vũ Trâm Anh

09726576**

100,000đ

Trần Trung Dũng

09024345**

123,000đ

Nguyễn Tài Dũng

03926819**

100,000đ

Phạm Thị Thanh Tâm

09098**1**

500,000đ

Nguyễn Chí Trung

09195555**

1,000,000đ

Bùi Vĩnh Toàn

09055158**

200,000đ

Nguyễn Thị Tố Vy

09041288**

1,000,000đ

TĂNG TRẦN TẤN KHẢI

09464274**

500,000đ

Ngô Thị Tường Nam

09383696**

1,000,000đ

Khuất Hòa Nhã Thư

07786848**

200,000đ

Dũng Nguyễn Hoàng

09734245**

500,000đ

Lữ Thị Thanh Trúc

09388522**

1,000,000đ

Hồ Ngọc Yến My

032 7578 8**

100,000đ

Trần Thị Hoàng Anh

09756785**

100,000đ

Bùi Quang Hùng

09442291**

100,000đ

LÊ THỊ KIM NGÂN

09097691**

200,000đ

Trần Hoàng Thanh Phương

09085426**

100,000đ

Nguyễn Hồng Trâm

08341720**

100,000đ

Nguyễn Phạm Anh Thư

03889949**

200,000đ

Trần Bích Vân

09087087**

1,000,000đ

Võ Thanh Trúc

08459931**

100,000đ

Nguyễn Trung Tiến

03839009**

100,000đ

Chu Văn Quỳnh

09114**8**

1,000,000đ

Thái Trí Dũng

+849037771**

500,000đ

Quan Hán Xương

09076000**

999,999đ

Nguyễn Thị Như An

U**

200,000đ

Trần Trung Dũng

09024345**

123,000đ

Dương Duy

05876033**

100,000đ

Bùi Thanh Phong

09441325**

500,000đ

Nguyễn Mạnh Tuyên

09081441**

500,000đ

Ngô Thị Ánh

09038228**

200,000đ

Nguyễn Hạ Vũ

09092626**

500,000đ

Nguyễn Văn Viên

09732255**

200,000đ

Nguyễn Trần Kim Hạnh

03272630**

50,000đ

Nguyễn Thị Ảnh

09487579**

300,000đ

Kiều Huyền Trâm

09373581**

200,000đ

Trương Mỹ Hạnh Trinh

09121073**

200,000đ

Đặng Thị Mỹ Hạnh

09357555**

200,000đ

Nguyễn Văn Dư

083878****

200,000đ

Nguyễn Ngọc Hùng

0913883**9

100,000đ

Đinh Công Khải

09497495**

5,000,000đ

Trần Hoài Nam

03923615**

100,000đ

Nguyễn Thành Tiến

09**6841**

500,000đ

Huỳnh Hữu Lộc - Phó trưởng Văn phòng đại diện tại TP.HCM - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) - VPĐD tại TP.HCM

500,000đ

Võ Đoàn Thơ

09823300**

500,000đ

Tạ Thị Lan Anh

500,000đ

Bùi Xuân Thanh

09184153**

2,000,000đ

Trần Thị Hồng Cúc

09397754**

100,000đ

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Sài Gòn

50,000,000đ

Mạng lưới Cựu sinh viên UEH

746,000,000đ

Lê Hoàng Phúc

09180699**

100,000đ

Trần Ngọc Hòa

09157505**

100,000đ

Nguyễn Hồng Nga

03786870**

100,000đ

Nguyễn Ngọc Thọ

**427013**

100,000đ

Đinh Tiên Minh

09039890**

1,000,000đ

Lê Thị Tuyết Minh

09080587**

100,000đ

Đinh Phượng Vương

**033433**

500,000đ

Diệp Quốc Bảo

09181749**

500,000đ

Phạm Thành Tâm

09187300**

1,000,000đ

Đỗ Minh Tứ

09027123**

500,000đ

Nguyễn Thị Thảo Nguyên

09326506**

500,000đ

Trần Trung Kiên

09090739**

100,000đ

Nguyễn Kim Quyến

09185782**

200,000đ

Phạm Quốc Hùng

0943676**5

200,000đ

Nguyễn Thị Hạnh

09141974**

100,000đ

Trương Nữ Tô Giang

09055048**

500,000đ

Nguyễn Thùy Dương

**0333732**

500,000đ

Vũ Anh Tuấn

09039479**

200,000đ

Lê Quang Cường

090**488**

100,000đ

Lại Phương Dung

09377661**

500,000đ

Nguyễn Đức Nghiên

09028762**

200,000đ

Vũ Kiến Phúc

0379 88 ** **

100,000đ

Vũ Minh Thái

09652472**

200,000đ

Trang Phúc Tại

U**

200,000đ

Nguyễn Văn Hóa

09082189**

500,000đ

Ngô Thị Ánh

09038228**

200,000đ

Lê Thị Thanh Kiều

03654108**

200,000đ

Nguyễn Hữu Thọ

09025198**

500,000đ

Phan Quốc Tấn

09090663**

500,000đ

Trần Hà Triêu Bình

09039828**

500,000đ

Nguyễn Văn Vũ

09078939**

200,000đ

Nguyễn Quang Anh

09038336**

500,000đ

Ngô Thị Ánh

09038228**

200,000đ

Lê Văn Huy

09030805**

200,000đ

Nguyễn Văn Chương

09083170**

500,000đ

Vũ Thanh Phong

09031182**

100,000đ

Nguyễn Ngọc Tuấn

09661036**

100,000đ

Nguyễn Quang Thu

09038336**

500,000đ

Trần Thị Kim Dung

09195910**

1,000,000đ

Ngô Thị Hải Xuân

09092293**

200,000đ

Lê Trung Cang

09092121**

500,000đ

Bùi Thị Len

09897199**

500,000đ

Võ Minh Cường

09095554**

100,000đ

Hoàng Cẩm Trang

09193681**

500,000đ

Lê Phương Giao Linh

09082126**

696,969đ

Trần Bá Thọ

09038382**

500,000đ

Nguyễn Quang Bình

08545401**

100,000đ

Hà Thanh Bích Loan

03663006**

200,000đ

Nguyễn Thanh Quang

09829944**

100,000đ

Hoàng Đình Khanh

09233637**

500,000đ

Vũ Thiên Trinh

07746451**

271,076đ

Võ Thanh Thu

09181935**

3,000,000đ

Nguyễn Thị Huyền Trang

**380053**

1,000,000đ

Trần Văn Viễn

09890543**

500,000đ

Trần Thị Ánh Tuyết

09322106**

200,000đ

Nguyễn Duy Khang

**843183**

200,000đ

Trần Anh Hoa

09036002**

1,000,000đ

Trương Lâm Tường Thanh

03320821**

20,000đ

Nguyễn Thị Bảo Quỳnh

09095534**

200,000đ

Nguyễn Văn Khương

09391004**

200,000đ

Thái Văn Tuấn

03986809**

100,000đ

Ngô Thị Phương Mai

09030891**

200,000đ

Nguyễn Đức Công

09865683**

200,000đ

Nguyễn Thế Thọ

09072342**

200,000đ

Trần Xuân Quỳnh

09845581**

200,000đ

Dương Nguyễn Thanh Phương

+849392292**

500,000đ

Nguyễn Đình Hoàng Uyên

09028913**

1,000,000đ

Nguyễn Thị Bạch Yến

08354969**

100,000đ

Hồ Kim Thanh

09474776**

100,000đ

Nguyễn Thị Diễm Trang

09393687**

100,000đ

Thái Bình An

07733867**

100,000đ

Lê Quang Hùng

09094008**

100,000đ

Nguyễn Đức Thịnh

09344825**

100,000đ

Lê Thành Trung

09399809**

100,000đ

Trần Thị Thùy Dung

09697929**

100,000đ

Nguyễn Thị Xuân Đào

09763492**

100,000đ

Nguyễn Huy Hiệu

09831003**

200,000đ

Nguyễn Thị Diệu Chi

07889963**

200,000đ

Huỳnh Đức

09332**2**

300,000đ

Phan Thị Thúy Kiều

09733527**

100,000đ

Trịnh Thị Thanh Hà

09087225**

234,567đ

Lê Hoàng Son

09351223**

100,000đ

Trần Thị Hoàng Dung

09872326**

300,000đ

Trương Minh Tuấn

09385542**

200,000đ

Trần Kim Cương

09099939**

300,000đ

Ninh Hồng Hạnh

09375600**

100,000đ

Lê Thị Hồng Gấm

09775934**

99,999đ

Đặng Thị Thúy An

038**782**

99,999đ

Nguyễn Văn Rớt

09738184**

500,000đ

Nguyễn Thị Diễm

09396852**

123,456đ

Lê Thanh Mỹ

09395960**

199,999đ

Trần Thị Lệ

09038054**

200,000đ

Trần Minh Thảo

**082833**

500,000đ

Phan Ngọc Danh

09836321**

500,000đ

Bùi Thanh Linh Tuyền

09393276**

200,000đ

Ngô Thị Thoại An

09398797**

200,000đ

Nguyễn Nhựt Thọ

09187572**

500,000đ

Đoàn Thế Nho

09023043**

200,000đ

Quách Đức Sơn

09098109**

100,000đ

Huỳnh Thị Cẩm Hà

09085313**

100,000đ

Trương Thị Anh Đào

09083284**

2,000,000đ

Đặng Xuân Hợi

03999990**

200,000đ

Đặng Thị Ánh Tuyết

09063482**

200,000đ

Trần Bình Tâm

09394040**

200,000đ

Lê Văn Linh

09181301**

200,000đ

Nguyễn Văn Phúc

09139727**

100,000đ

Trần Thanh Minh

09383032**

100,000đ

Trần Thị Tuyết Mai

09092270**

200,000đ

Nguyễn Tất Thắng

09036503**

200,000đ

Chung Quốc Bảo

07799717**

200,000đ

Nguyễn Đình Tiến

09084599**

200,000đ

Dương Tấn Hải

09733909**

200,000đ

Trần Đình Thành

091922222**

200,000đ

Nguyễn Ngọc Hoan

09031452**

200,000đ

Nguyễn Minh Châu

09132488**

200,000đ

Huỳnh Vĩnh Hưng

09030289**

200,000đ

Lương Quang Long

09084446**

200,000đ

Vũ Thị Thanh

09856511**

200,000đ

Đỗ Ngọc Bích

09040133**

500,000đ

Nguyễn Ngọc Hưng

09081086**

200,000đ

Nguyễn Thị Lưu

03390044**

200,000đ

Lê Thị Thu Trang

09047826**

200,000đ

Phạm Thị Lương

+849772013**

200,000đ

Thái Kim Phụng

09830034**

2,000,000đ

Hoàng Xuân Sơn

09076007**

500,000đ

Nguyễn Thị Thý Liễu

0777**84**

500,000đ

Huỳnh Duy Thanh

09180174**

200,000đ

Phan Hiền

09092594**

1,000,000đ

Bùi Thị Huyền

09023708**

500,000đ

Nguyễn Khánh Vân

09183285**

500,000đ

Nguyễn Thị Thanh Bình

03934767**

500,000đ

Nguyễn Thị Minh

09379621**

456,789đ

Trần Hồng Thái

1,000,000đ

Châu Ngô Anh Nhân

091**394**

5,000,000đ

Phan Ngọc Mai

09066132**

200,000đ

Lương Vinh Quốc Duy

U**

500,000đ

Đỗ Lâm Hoàng Trang

09838845**

500,000đ

Lê Đào Ái Quốc

09081154**

200,000đ

Nguyễn Văn Trúc

03929252**

500,000đ

Phạm Thị Hoa

09842883**

200,000đ

Trần Văn Minh

03985603**

200,000đ

Phạm Thị Kiên

09884787**

100,000đ

Nguyễn Thị Mỹ Nhân

0**97771**

100,000đ

Hồ Hoàng Anh

09055113**

1,000,000đ

Lê Trọng Hưng

**037150**

100,000đ

Nguyễn Đại Sơn

09858595**

100,000đ

Lê Thị Lanh

09030066**

500,000đ

Đỗ Thùy Trang

09095980**

200,000đ

Nguyễn Lý Kiều Chinh

09031494**

500,000đ

Nguyễn Văn Luông

09318316**

200,000đ

Võ Lê Ngọc Anh

07066292**

99,999đ

Phan Minh Tân

09078906**

100,000đ

Nguyễn Thị Ánh Ngọc

09882681**

100,000đ

Nguyễn Thị Tuyết Hương

09077990**

123,456đ

Trần Thị Lan Thảo

03991991**

200,000đ

Trần Thị Ánh Hồng

07768523**

100,000đ

Đoàn Thị Thanh Hòa

09131772**

100,000đ

Nguyễn Thái Bình

09183101**

500,000đ

Nguyễn Thị Hồng Nhung

0**73656**

1,000,000đ

Nguyễn Trí Minh

100,000đ

Võ Thị Hồng Lê

09184130**

200,000đ

Nguyễn thế tuân

09797632**

200,000đ

Nguyễn Phương Chi

09023081**

5,000,000đ

Đoàn Thị Thanh Diệu

09643997**

281,020đ

Hoàng Thị Thuý

u**

300,000đ

Huỳnh Tấn Minh

09072701**

100,000đ

Nguyễn Quang Sơn

09036199**

200,000đ

Nguyễn Thị Lộc

09341761**

200,000đ

Cao Thị Hoan

U**

250,000đ

Vũ Lê Quỳnh Giao

U**

250,000đ

Nguyễn Thị Khuyên

u**

210,000đ

Nguyễn Tấn An

0903**83**

500,000đ

THÁI NGỌC HƯƠNG

09083756**

200,000đ

Giang Thị Bích Thảo

02382965**

500,000đ

Nguyễn Lương Hoàng Thành

09077070**

200,000đ

Nguyen Quynh Hoa

09398098**

200,000đ

Đỗ Thị Tố Oanh

09082099**

500,000đ

Hồ Minh Thắng

+**9351759**

200,000đ

TRẦN THỊ NHUNG

09074327**

200,000đ

Dương Thị Thúy Uyên

09031165**

200,000đ

Đặng Bá Trí

09079097**

499,000đ

Vũ Trà My

03650698**

200,000đ

Phạm Nguyễn Trang Anh

07038082**

100,000đ

Nguyễn Tấn Phát

09081535**

200,000đ

Trần Trong Sỹ

03929252**

200,000đ

Phạm Thái Hà

09884524**

300,000đ

Lê Mạnh Tới

09085497**

100,000đ

Lê Nguyễn Thụy Thanh Tâm

09173773**

500,000đ

Võ Thị Mai Xuân

09**86****

500,000đ

Mã Văn Giáp

09871334**

200,000đ

Hồ Văn Phúng

09036442**

500,000đ

Võ Đại Long

09384482**

300,000đ

Châu Quốc Long

09879001**

100,000đ

Nguyễn Thị Thỏa

09331811**

200,000đ

Lê Quốc Hùng

09871781**

100,000đ

Đặng Thị Thìn

03688284**

100,000đ

NGUYỄN THỊ ĐÀI TRANG

0919**76**

2,000,000đ

Trịnh Quang Toàn

09094163**

222,222đ

Nguyễn Thị Hương

09085375**

300,000đ

Nguyễn Văn Phệt

09138350**

300,000đ

Nguyễn Quang

03678820**

1,000,000đ

Đặng Bá Hồng

09036049**

200,000đ

Nguyễn Văn Hùng

U**

200,000đ

Nguyễn Công Thành

U**

200,000đ

Hồ Văn Phúng

09036442**

100,000đ

Huỳnh Ngọc Tấn

U**

200,000đ

Lê Đạt Chí

09741311**

500,000đ

Dương Tấn Khoa

09092436**

1,000,000đ

Đinh Thị Thu Hồng

09033618**

1,000,000đ

Ngô Vũ Hoàng Dương

09389339**

500,000đ

Nguyễn Vĩnh Thuận

U**

200,000đ

Nguyễn Kim Yến

**038388**

500,000đ

Tô Thị Hoàng Yến

U**

200,000đ

Lương Ngọc Tú

09825367**

100,000đ

Trần Thanh Tâm

09073697**

500,000đ

Cù Đức Tài

09033868**

200,000đ

Lương Ngọc Tú

09825367**

100,000đ

Ngô Minh Vũ

09876869**

100,000đ

Cao Quang Khải

08685809**

333,333đ

MAI TRAN THI TUYET

09082834**

200,000đ

Trần Quang Khải

+849066614**

200,000đ

Nguyễn Thị Kim Uyên

09093335**

500,000đ

Lê Hương Bình

09399**3**

100,000đ

Nguyễn Hồng Ngọc

09088005**

400,000đ

Nguyễn Mỹ Hậu

09083659**

200,000đ

Võ Thanh Phương

09861276**

200,000đ

Nguyễn Thị Ngọc Châu

09146480**

200,000đ

Đinh Nguyễn Thái Kiệt

U**

200,000đ

Phòng Đào Tạo

U**

5,000,000đ

Vũ Tiến Anh

09698876**

200,000đ

Bùi Xuân Thiết

03480550**

100,000đ

Lê Thị Xuân

09031759**

200,000đ

PHẠM THỊ THU NGA

09083567**

200,000đ

Lưu Toàn Định

09**0311**

100,000đ

Phùng Đức Nam

09082445**

100,000đ

Trần Quang Đảng

09071759**

200,000đ

Huỳnh Thị Bích Thủy

09085065**

100,001đ

Phạm Văn Sáng

09373680**

100,000đ

cao thị xuân tâm

09835532**

1,112,008đ

Lý Thục Hiền

09136**3**

200,000đ

Trần Thị Ái Thúy

09188433**

200,000đ

Ngô Thị Lan

09182405**

200,000đ

Bùi Mộng Ngọc

U**

500,000đ

Huỳnh Thị Ngọc Ngân

09729373**

201,028đ

Nguyễn Ngọc Bảo Trúc

09036367**

300,000đ

Nguyễn Thảo Nguyên

09836378**

500,000đ

Bùi Thanh Tráng

09039514**

5,000,000đ

Bùi Thanh Tùng

09823455**

100,000đ

Nguyễn Ngọc Mỹ Trinh

09097655**

500,000đ

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

09038830**

500,000đ

Hoàng Thị Thu Hiền

0909**37**

306,214đ

Trần Lê Thùy Duyên

09075464**

200,000đ

Nguyễn Thanh Thư

03627390**

200,000đ

BÙI NGỌC HÀ THY

09086**3**

200,000đ

Nguyễn Thị Hương Trà

09031309**

200,000đ

Trương Nhật Uyên

09823213**

270,522đ

Nguyễn Ngọc Thái

0908818**3

2,000,000đ

Thai Kim Lien

383,838đ

Nguyễn Kim Đức

09330382**

500,000đ

Trần Thị Thúy Hải

09763396**

888,888đ

Nguyễn Anh Tuấn

09096566**

899,999đ

Nguyễn Thị Kim Chi

09037843**

300,000đ

Bùi Mỹ Ngọc

U**

500,000đ

Mai Công Phụng

09034813**

200,000đ

Phạm Lâm Phúc

0935644**9

200,000đ

Vương Lâm

09459998**

200,000đ

Nguyễn Hữu Châu

09892344**

200,000đ

Huỳnh Kiều Tiên

09383378**

1,000,000đ

Dương Ngọc Bảo Tuyền

09340861**

200,000đ

Vương Lâm

09459998**

300,000đ

Võ Thị Tâm

09083716**

500,000đ

Nguyễn Hoàng Hiền

0909766**8

500,000đ

Nguyễn Thị Mỹ Dung

09330554**

200,000đ

Đoàn Ngọc Hậu

9095911**

200,000đ

TRẦN VĂN KIỀU

09084327**

200,000đ

NGUYỄN QUỐC KHANH

09136201**

1,000,000đ

Nguyễn Tấn Trung

090**774**

2,000,000đ

Nguyễn Thị Thu Hà

09086189**

500,000đ

Cao Văn Tiến

09139104**

500,000đ

Đinh Thị Yến Oanh

09081516**

201,181đ

Đào Thị Ánh Nguyệt

09075245**

300,000đ

Phạm Quang Huy

093**771**

500,000đ

Lê Thị Kim Chi

U**

500,000đ

Nguyễn Thị Thương Nhớ

0931**93**

500,000đ

Hoàng Quang Vinh

09137169**

200,000đ

Nguyễn Thị Hồng Phượng

03825226**

200,000đ

Trần Thanh Hiếu

09157838**

300,000đ

Khương Lan Uyên

03598906**

500,000đ

Lê Thị Cẩm Thu

09690604**

500,000đ

Võ Thanh Vân

0**72396**

200,000đ

Phan Thị Giang Hương

09881763**

400,000đ

Đặng Anh Minh

09081961**

500,000đ

Trần Anh Thanh Sơn

09039210**

500,000đ

Lương Thị Thảo

U**

200,000đ

Đào Thị Minh Huyền

03987588**

686,868đ

Trầm Thị Xuân Hương

09131571**

1,000,000đ

Ngô Diễm Hoàng

09184734**

500,000đ

Bùi Thị Hồng Nhung

+849721502**

200,000đ

Nguyễn Hoàng Sơn

08898281**

1,000,000đ

Đặng Thái Thịnh

**055536**

500,000đ

Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam

200,000,000đ

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank)

200,000,000đ

Đoàn Thị Thu Thủy

09098608**

500,000đ

Nguyễn Thiện Duy

09139064**

1,000,000đ

Đoàn Thị Thu Thủy

09098608**

500,000đ

Le Thi Hanh An

09033892**

500,000đ

Hồ Văn Phúng

09036442**

100,000đ

Phạm Tuấn Anh

09095533**

100,000đ

Hà Minh Trang

09742741**

500,000đ

Võ Thành Trí

090**159**

1,000,000đ

Nguyễn Thanh Sử

098****7**

200,000đ

Nguyễn Phương Quỳnh

03754344**

200,000đ

châu quốc long

09879001**

200,000đ

Phan Lâm Thao

09734336**

100,000đ

Võ Hà Quang Định

09137132**

100,000đ

Võ Hà Quang Định

09137132**

900,000đ

Nguyễn Hoàng

0779**41**

1,000,000đ

Nguyễn Thị Huỳnh Cúc

09633652**

500,000đ

Trần Hoàng Tâm

09391069**

2,000,000đ

Trương Minh Kiệt

09137286**

1,000,000đ

Phan Thị Giang Hương

09881763**

100,000đ

Nguyễn Thanh Sử

098****7**

200,000đ

Bùi Quang Việt

U**

1,000,000đ

Nguyễn Đông Phong

5,000,000đ

Nguyễn Tú Ngọc

090**123**

200,000đ

Võ Lạc Âu Dương

U**

100,000đ

Phan Thị Bích Nguyệt

5,000,000đ

PHAN QUANG DŨNG

09138477**

200,000đ

Dương Minh Mẫn

09841617**

500,000đ

Nguyễn Anh Tuấn

100,000đ

Bùi Quang Hùng

100,000đ

Bùi Quang Hùng

09442291**

200,000đ

Nguyễn Thị Kim Chi

09037843**

500,000đ

Danh sách đối tượng thụ hưởng

Họ tên

Ngày sinh

Khóa

Lớp

Ngành/Chuyên ngành

Quan Lê Hải My

7/11/2004

48

DH48KQ005

Kinh doanh quốc tế

Trần Sáng Thành

8/21/2004

48

DH48KQ001

Kinh doanh quốc tế

Lê Anh Khoa

3/23/2004

48

DH48FNC10

Tài chính

Lê Thị Anh Như

8/10/2004

48

DH48KQ001

Kinh doanh quốc tế

Lê Minh Thư

11/29/2004

48

DH48FB001

Tài chính - Ngân hàng

Nguyễn Vũ Nhã Trúc

3/29/2004

48

DH48KM001

Kinh doanh thương mại

Trần Thị Đan Phượng

28/05/2002

46

DH46NH002

TC-NH/ Ngân hàng

Hoàng Lê Ngọc Thảo

29/07/2002

46

DH46FT001

Kinh doanh quốc tế/ Ngoại thương

Hoàng Thị Thu Thảo

21/08/2002

46

DH46CL001

Quản trị kinh doanh/ Quản trị chất lượng

Phan Minh Trí

03/02/2003

47

DH47ND001

TC-NH/ Ngân hàng đầu tư

Ngô Định Tùng

21/09/2002

46

DH46EC002

Hệ thống thông tin quản lý/ Thương mại điện tử

Nguyễn Huyền Vy

19/06/2003

47

DH47MR002

Marketing

Dương Hiếu Hạnh

1/18/2002

46

DH46FT002

Ngoại thương

Lang Thị Hồng Nhung

10/20/2002

46

DH46AV003

Tiếng Anh thương mại

Hà Thị Hồng Thắm

6/23/2002

46

DH46AD006

Quản trị

Bế Thị Mai Thư

9/22/2001

46

DH46IB004

Kinh doanh quốc tế

Lê Thị Thức

8/12/2002

46

DH46ADC08

Quản trị

Khê Nguyễn Thị Thanh Xuân

11/12/2002

46

DH46FT002

Ngoại thương

Na Sóc Chiết

1/2/2003

47

DH47AD004

Quản trị

Nông Thị Thùy Dương

4/3/2003

47

DH47LM003

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Đặng Thị Mỹ Lệ

4/6/2003

47

DH47KM003

Kinh doanh thương mại

Hà Diệu Linh

11/12/2003

47

DH47AD006

Quản trị

Hoàng Thủy Minh Mến

9/29/2003

47

DH47PM002

Quản lý công

Ngô Thị Quỳnh Như

1/12/2003

47

DH47LK003

Luật kinh doanh

Lâm Thị Mỹ Thùy

2/20/2003

47

DH47FI001

Đầu tư tài chính

Dư Kim Yến

4/10/2003

47

DH47FNC08

Tài chính

Lương Thị Mỹ Duyên

1/14/2004

48

DH48EE001

Thương mại điện tử

Thôi Ngọc Thu Hương

2/6/2004

48

DH48FNC07

Tài chính

Lộc Thị Diệu Linh

10/9/2004

48

DH48DV003

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Hà Thị My

2/20/2004

48

DH48MRC02

Marketing

Nguyễn Phạm Uyên Nhi

9/8/2003

47

DH47IBU04

Kinh doanh quốc tế

Đỗ Thị Thu Trang

5/10/2003

47

DH47NHC01

Tài chính - Ngân hàng/ Ngân hàng

Nguyễn Trần Khánh Xuân

3/12/2003

47

DH47IBU07

Kinh doanh quốc tế

Ngô Thị Thuận

8/8/2003

47

DH47HM004

Quản trị khách sạn

Nguyễn Ngọc Bích Hằng

6/9/2003

47

DH47AU002

Kế toán/ Kiểm toán

Hoàng Nguyên Phương

8/30/2002

46

DH46KIC02

Kế toán/ Kiểm toán

Nguyễn Hồ Tất Thắng

12/17/2002

46

DH46NH002

Tài chính - Ngân hàng/ Ngân hàng

Trần Lê Uyên

3/24/2002

46

DH46IB004

Kinh doanh quốc tế

Đặng Lê Tuyết Anh

8/20/2003

47

DH47FM001

Toán kinh tế/ Toán tài chính

Nguyễn Thị Kim Anh

3/25/2003

47

DH47AV002

Ngôn ngữ Anh/ Tiếng Anh Thương mại

Cao Hoài Nam

2/25/2002

46

DH46FNC05

Tài chính - Ngân hàng/ Tài chính

Phan Kim Ngân

12/3/2002

46

DH46NH002

Tài chính - Ngân hàng/ Ngân hàng

Phan Quang Nhật

5/23/2002

46

DH46KDQT

Kinh doanh quốc tế

Nguyễn Hoàng Phúc

3/12/2002

46

DH46MR003

Marketing

Trương Thị Phương Vy

2/26/2001

45

DH45IB002

Kinh doanh quốc tế

Trần Thị Bích Bông

9/10/2002

46

DH46IF001

Tài chính quốc tế

Hồ Thị Ngọc Duyên

9/3/2002

46

DH46FN002

Tài chính - Ngân hàng/ Tài chính

Nguyễn Khánh Linh

6/12/2002

46

DH46PF001

Tài chính - Ngân hàng/ Tài chính công

Lê Đỗ Hà My

5/12/2002

46

DH46KM002

Kinh doanh thương mại

Nguyễn Thị Thanh Ngân

7/5/2003

47

DH47KN002

Kế toán/ Kế toán doanh nghiệp

Phạm Nguyễn Quỳnh Như

1/27/2003

47

DH47BA008

Quản trị kinh doanh

Lê Quang Dũng

10/7/2001

45

DH45FN001

Tài chính - Ngân hàng/ Tài chính

Nguyễn Thị Thái Hòa

1/27/2001

45

DH45NH005

Tài chính - Ngân hàng/ Ngân hàng

Lương Thái Sơn

10/27/2001

45

DH45FN002

Tài chính - Ngân hàng/ Tài chính

Trương Thế Hải

08/06/2001

45

DH45FNC03

Tài chính - Ngân hàng/ Tài chính

Nguyễn Thị Uyển Nhi

07/07/2001

47

DH45IB005

Kinh doanh quốc tế

Trần Quang Vinh

15/05/2003

47

DH47KE002

Kinh tế

Lê Ánh Hồng

1/26/2004

48

DH48MR002

Marketing

Phan Thị Quỳnh Trang

19/08/2003

47

DH47AU003

Kế toán/ Kiểm toán

Bùi Thị Ngọc

04/08/2001

45

DH45KN003

Kế toán/ Kế toán doanh nghiệp

Sơn Huỳnh Thị Như

4/16/2001

45

DH45KN009

Kế toán/ Kế toán doanh nghiệp

Bùi Thị Vân Anh

05/12/2001

45

DH45KN008

Kế toán/ Kế toán doanh nghiệp

Phạm Hoàng Tuấn

25/06/2003

47

DH47KN007

Kế toán/ Kế toán doanh nghiệp

Phạm Thị Thanh Trúc

02/02/2004

48

DH48EE001

Thương mại điện tử

Phạm Nguyễn Kim Anh

21/11/2004

48

DH48TO001

Toán kinh tế

Lê Ánh Hồng

26/01/2004

48

DH48MR002

Marketing

Nguyễn Thị Khánh Linh

26/09/2004

48

DH48MR001

Marketing

Nguyễn Minh Thư

15/07/2004

48

DH48KQ001

Kinh doanh quốc tế

Nguyễn Thị Hằng

08/07/2004

48

DH48LK001

Luật Kinh Tế

Nguyễn Thị Phượng

08/07/2004

48

DH48AC005

Kế toán

Trần Tôn Nữ

13/05/2004

48

DH48KE002

Kinh tế

Bùi Thu Thảo

15/11/2004

48

DH48AR001

Kinh doanh nông nghiệp

Huỳnh Thị Ngọc Hân

23/10/2004

48

DH48HT003

Hệ thống thông tin quản lý

Lê Thu Thủy

23/01/2003

47

DH47AC007

Kế toán

Phạm Thị Ngọc Tuyền

28/06/2003

47

DH47RE001

Bất động sản

Dư Kim Yến

10/04/2003

47

DH47FNC08

Tài chính - Ngân hàng/ Tài chính

Trần Hoài Anh

01/03/2003

47

DH47TK001

Thống kế kinh tế/ Thống kê kinh doanh

Lê Thị Thảo Ngân

12/01/2004

48

DH48FB001

Tài Chính - Ngân Hàng

Đồng Minh Cường

09/08/2003

47

DH47KQ006

Kinh doanh quốc tế

Nguyễn Tiến Đạt

24/07/2003

47

DH47BA007

Quản trị kinh doanh

Hồ Thị Hoàng Nhi

18/07/2003

47

DH47KQ004

Kinh doanh quốc tế

Thân Thị Mỹ Quyên

15/04/2003

47

DH47HR004

Quản trị nhân lực

Trần Thị Anh Thư

16/04/2003

47

DH47ADC05

Quản trị kinh doanh/ Quản trị

Lê Đăng Khoa

29/04/2002

46

DH46KN003

Kế toán/ Kế toán doanh nghiệp

Võ Thị Kim Ngân

04/06/2002

46

DH46FT001

KDQT/Ngoại thương

Nguyễn Phú Thịnh

18/02/2002

46

DH46EC002

Hệ thống thông tin quản lý/Thương mại điện tử

Đặng Thị Tốt

25/04/2002

46

DH46AD002

Quản trị kinh doanh/ Quản trị

Võ Minh Tuyết

21/04/2002

46

DH46EC002

Hệ thống thông tin quản lý/Thương mại điện tử

Huỳnh Gia Phú

12/12/2001

45

DH45KM003

Kinh doanh thương mại

Huỳnh Thùy Thiên An

13/10/2002

46

DH46IEC01

Kinh tế/Kinh tế đầu tư

Phan Thị Vân Anh

13/01/2002

46

DH46AD003

Quản trị kinh doanh/ Quản trị

Vũ Thị Minh Anh

06/02/2002

46

DH46KS002

Quản trị khách sạn

Nguyễn Khánh Chi

01/07/2002

46

DH46LM001

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Hồ Thị Duyên

01/02/2002

46

DH46IN001

Bảo hiểm

Nguyễn Ngọc Cát Thuyên

19/09/2001

45

IB003

Kinh doanh quốc tế

Phạm Ngọc Thuý Bình

03/05/2001

45

HQ002

Tài chính - Ngân hàng/Quản trị Hải quan - Ngoại thương

Nguyễn Tôn Sang

03/02/2001

45

LH001

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành/ Quản trị lữ hành

Nguyễn Thị Uyển Nhi

07/07/2001

45

DH45IB005

Kinh doanh quốc tế

Trần Phương Thùy

20/07/2001

45

FT002

KDQT/Ngoại thương

Huỳnh Gia Huyên

6/15/2004

48

DH48LQ001

Luật/ Luật kinh doanh quốc tế

Đỗ Thị Tuyết Hạnh

23/07/2001

45

KI001

Kế toán/Kiểm toán

Phạm Thị Lan Sinh

09/08/2000

45

KI003

Kế toán/Kiểm toán

Nguyễn Thị Nhã Quỳnh

12/09/2001

45

IB005

Kinh doanh quốc tế

Nguyễn Thị Kim Loan

10/01/2001

45

IB004

Kinh doanh quốc tế

Nguyễn Thị Thu Thủy

23/09/2002

46

DH46LH001

Quản trị lữ hành/Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Lê Nguyễn Khánh Vân

25/12/2001

45

DH45MRC01

Marketing

Nguyễn Thị Thanh Như

14/09/2001

45

DH45CL002

Quản trị kinh doanh/ Quản trị chất lượng

Khâu Thị Thu Hương

14/07/2002

46

DH46IN001

Bảo hiểm

Phạm Thị Thúy Hằng

28/10/2002

46

DH46MR001

Marketing

Cao Ngọc Diễm

06/01/2003

47

DH47AC007

Kế toán

Nguyễn Nhật Hạ

3/31/2001

45

DH45HQ001

Quản trị hải quan - Ngoại thương

Lâm Thảo Vy

12/20/2001

45

DH45FN003

Tài chính - Ngân hàng/Tài chính

Nguyễn Thị Mai Loan

9/10/2001

45

DH45ADC03

Quản trị kinh doanh/Quản trị

Nguyễn Đào Như Ánh

02/08/2003

47

DH47EE003

Hệ thống thông tin quản lý/TMĐT

Ngô Định Tùng

21/09/2002

46

DH46EC002

Hệ thống thông tin quản lý/TMĐT

Dương Thị Bảo Đoan

14/05/2002

46

DH46AS001

Toán Kinh tế/Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm

Nguyễn Văn Huy

7/25/2001

45

DH45FNC06

Tài chính - Ngân hàng/Tài chính

Phạm Nguyễn Kiều Trinh

4/5/2002

46

DH46KN002

Kế toán/Kế toán doanh nghiệp

Nguyễn Hoàng Tuấn Anh

7/15/2003

47

DH47AUC01

Kế toán/Kiểm toán

Phạm Thị Huyền Diệu

10/29/2003

47

DH47KN006

Kế toán/Kế toán doanh nghiệp

Trần Lê Hương

9/23/2003

47

DH47KN004

Kế toán/Kế toán doanh nghiệp

Phan Hồng Thắm

9/17/2003

47

DH47NH001

Tài chính - Ngân hàng/Ngân hàng

Trương Thị Bích Vân

5/24/2003

47

DH47IB001

Bảo hiểm

Võ Thị Nhật Vi

8/18/2001

45

DH45KM003

Kinh doanh thương mại

Chung Thị Yến Linh

5/11/2002

46

DH46LH002

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành/Quản trị lữ hành

Nguyễn Thị Yến Nhi

11/9/2002

46

DH46FN002

Tài chính - Ngân hàng/Tài chính

Từ Lê Quỳnh Như

6/13/2003

47

DH47AV002

Ngôn ngữ Anh/Tiếng Anh thương mại

Trần Đỗ Ngọc Phương

12/6/2002

46

DH46FN001

Tài chính - Ngân hàng/Tài chính

Nguyễn Trần Kiến Thức

10/7/2002

46

DH46KI001

Kế toán/Kiểm toán

Phùng Ngân Huy

7/11/2001

45

DH45TQ001

Tài chính - Ngân hàng/Tài chính quốc tế

Ngô Thị Trà My

4/14/2001

45

DH45NS002

Kinh tế/Quản lý nguồn nhân lực

Nguyễn Thị Thúy Nga

4/10/2001

45

DH45FT002

Kinh doanh quốc tế/Ngoại thương

Lê Hoàng Kiều Trang

23/02/2000

44

DH44AD004

Quản trị kinh doanh/Quản trị

Dương Phạm Mỹ Uyên

19/08/2000

44

DH44TG001

Kinh tế/Thẩm định giá

Nguyễn Thị Kim Yến

03/05/2000

44

DH44AD005

Quản trị kinh doanh/Quản trị

Mai Linh Đan

24/02/2003

47

DH47FNC06

Tài chính - Ngân hàng/Tài chính

Hồ Minh Hiếu

06/11/2003

47

DH47AR001

Kinh doanh nông nghiệp

Nguyễn Thị Thanh Thảo

22/11/2002

47

DH47TO002

Toán kinh tế

Lê Thu Thuỷ

23/01/2003

47

DH47AC007

Kế toán

Ngô Khánh Trúc

08/09/2002

46

DH46KM002

Kinh doanh thương mại

Dư Kim Yến

10/04/2003

47

DH47FNC08

Tài chính - Ngân hàng/Tài chính

Tạ Ngọc Anh

05/09/2000

44

DH44KN005

Kế toán/Kế toán doang nghiệp

Quách Khởi Minh

08/02/1999

44

DH44CL002

Quản trị kinh doanh/Quản trị chất lượng

Huỳnh Thị Thu Nhi

4/27/2003

47

DH47KQ005

Kinh doanh quốc tế

Ngô Thị Thuận

8/8/2003

47

DH47HM004

Quản trị khách sạn

Võ Thị Thiên Nga

24/04/2003

47

DH47AU002

Kế toán/Kiểm toán

Nguyễn Như Hương

08/10/2002

46

DH46BI001

Hệ thống thông tin quản lý/ Hệ thống thông tin kinh doanh

Nguyễn Thị Hoài Như

10/09/2002

46

DH46LH002

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành/ Quản trị lữ hành

Phạm Cao Sơn

25/05/2003

47

DH47PM002

Quản lý công/Quản lý công

Nguyễn Hữu Tài

17/01/2002

46

DH46FT001

Kinh doanh quốc tế/Ngoại thương

Nguyễn Ngọc Cát Thuyên

9/19/2001

45

DH45IB003

Kinh doanh quốc tế

Trần Bảo Ngọc

3/2/2001

45

DH45FT002

Kinh doanh quốc tế/Ngoại thương

Hà Yến Nhi

6/14/2001

45

DH45FT002

Kinh doanh quốc tế/Ngoại thương

Nguyễn Thị Mỹ Hiền

1/20/2001

45

DH45FN002

Tài chính - Ngân hàng/Tài chính

Trần Thị Kim Chi

6/19/2001

45

DH45IB006

Kinh doanh quốc tế

Hồ Thị Ngọc Nữ

5/13/2001

45

DH45IB006

Kinh doanh quốc tế

Lê Thị Ánh Huyên

11/05/2001

45

DH45FT002

Kinh doanh quốc tế/Ngoại thương

Lý Bảo Ngọc

08/12/2002

46

DH46FB016

Tài chính - Ngân hàng

Nguyễn Thị Thu Hằng

2/10/2001

45

DH45BI001

Hệ thống thông tin quản lý/Hệ thống thông tin kinh doanh

Võ Thị Nhật Vi

8/18/2001

45

DH45KM003

Kinh doanh thương mại

Trần Thị Kim Lợi

11/22/2001

45

DH45TQ001

Tài chính - Ngân hàng/Tài chính quốc tế

Nguyễn Thị Thanh Hằng

10/29/2001

45

DH45NH001

Tài chính - Ngân hàng/Ngân hàng

Trần Cẩm Vy

1/14/2001

45

DH45NH003

Tài chính - Ngân hàng/Ngân hàng

Huỳnh Ngọc Minh Thư

6/12/2001

45

DH45FN003

Tài chính - Ngân hàng/Tài chính

Lê Thị Thu Hà

1/1/2002

46

K46NH

Tài chính - Ngân hàng/Ngân hàng

Tăng Thị Hồng Ánh

12/29/2001

45

DH45KI003

Kế toán/Kiểm toán

Lê Thị Mỹ Châu

4/17/2001

45

DH45HQ002

Tài chính - Ngân hàng/Quản trị hải quan - Ngoại thương

Ngô Xuân Hiểu

4/9/2001

45

DH45TQ001

Tài chính - Ngân hàng/Tài chính quốc tế

Cù Thị Hoài Linh

5/30/2001

45

DH45NS002

Kinh tế/Quản lý nguồn nhân lực

Phạm Huyền Linh

5/23/2001

45

DH45KI002

Kế toán/Kiểm toán

Nguyễn Minh Ngọc

2/13/2001

45

DH45AD007

Quản trị kinh doanh/Quản trị

Bùi Thị Ngọc

8/4/2001

45

DH45KN003

Kế toán/Kế toán doanh nghiệp

Nguyễn Đạt Kim Ngân

8/5/2001

45

DH45TK001

Thống kê kinh tế/Thống kê kinh doanh

Hoàng Bảo Ngọc

10/8/2002

46

DH46ND001

Tài chính - Ngân hàng/Ngân hàng đầu tư

Nguyễn Thị Thùy Diễm

10/12/2001

45

DH45FN003

Tài chính - Ngân hàng/Tài chính

Lê Đình Anh Khoa

12/19/2002

46

DH46FI001

Tài chính - Ngân hàng/Đầu tư tài chính

Phan Hoài Vân Anh

10/15/2002

46

DH46FI001

Tài chính - Ngân hàng/Đầu tư tài chính

Nguyễn Thị Yến Nhi

30/06/2000

44

DH44IB007

Kinh doanh quốc tế

Phạm Hồng Thúy

14/03/2000

44

DH44IB003

Kinh doanh quốc tế

Trương Viễn Tiên

14/10/2000

44

DH44HQ001

Tài chính - Ngân hàng/Quản trị hải quan - Ngoại thương

Nguyễn Kim Giang

01/06/2001

45

DH45MR001

Marketing

Trương Thế Hải

08/06/2001

45

DH45FNC03

Tài chính - Ngân hàng/ Tài chính

Trương Thị Kim Thoa

20/10/2001

45

DH45FN002

Tài chính - Ngân hàng/ Tài chính

Mật Ngọc Tuyền

06/10/2003

47

DH47MR002

Marketing

Nguyễn Tường Vi

12/03/2003

47

DH47FB002

Tài chính - Ngân hàng

Nguyễn Minh Anh

22/08/2003

47

DH47KMC01

Kinh doanh thương mại

Nguyễn Lê Thu Hoài

17/09/2003

47

DH47IB002

Kinh doanh quốc tế

Đinh Thị Khánh Linh

12/01/2004

48

DH48EE001

Hệ thống thông tin quản lý/Thương mại điện tử

Hà Phương Linh

04/09/2003

47

DH47AV002

Ngôn ngữ Anh/ Tiếng Anh thương mại

Nguyễn Quốc Toàn

03/06/2003

47

DH47ADC07

Quản trị kinh doanh/Quản trị

Lê Thị Ánh Huyên

11/05/2001

45

DH45FT002

Kinh doanh quốc tế/Ngoại thương

Lý Bảo Ngọc

08/12/2002

46

DH46FB016

Tài chính - Ngân hàng

Nguyễn Thị Khánh Huệ

02/02/2002

46

DH46HT001

Hệ thống thông tin quản lý

Lê Thị Huệ

10/10/2001

45

DH45AD003

Quản trị kinh doanh/Quản trị

Phạm Thị Hồng Huyến

05/02/2002

46

DH46KM003

Kinh doanh thương mại

Lê Thị Kiều My

14/02/2002

46

DH46PF001

Tài chính - Ngân hàng/Tài chính công

Nguyễn Thảo Nguyên

30/05/2003

47

DH47AV003

Ngôn ngữ Anh/ Tiếng Anh thương mại

Vũ Thắng Thịnh

18/07/2003

47

DH47FNC04

Tài chính - Ngân hàng/Tài chính

Nguyễn Huỳnh Huệ Trâm

09/11/2003

47

DH47FB006

Tài chính - Ngân hàng

Nguyễn Thị Bích Trâm

06/06/2002

46

DH46AD005

Quản trị kinh doanh/Quản trị

Trần Thị Hải Nguyên

10/01/2003

47

DH47HQ002

Tài chính - Ngân hàng/Quản trị Hải quan - Ngoại thương

Lê Ngọc Yến Như

23/04/2003

47

DH47KN002

Kế toán/Kế toán doanh nghiệp

Nguyễn Hoàng Phúc Thiện

16/12/2003

47

DH47IVC03

Kinh tế đầu tư

Phan Thị Quỳnh Trang

19/08/2003

47

DH47AU003

Kế toán/Kiểm toán

Phan Thị Thùy Trang

11/07/2003

47

DH47KN008

Kế toán/Kế toán doanh nghiệp

Nguyễn Huyền Vy

19/06/2003

47

DH47MR002

Marketing

Hà Thị Phương Anh

18/02/2002

46

DH46KE005

Kinh tế

Đặng Nguyễn Ngọc Quỳnh Như

4/7/2001

45

DH45EC002

Hệ thống thông tin quản lý/Thương mại điện tử

Phan Thị Thanh Thu

7/13/2001

45

DH45FT002

Kinh doanh quốc tế/Ngoại thương

Lê Thùy Dung

21/04/2001

45

DH45IB001

Kinh doanh quốc tế

Nguyễn Thị Hải

05/01/2002

46

DH46AD001

Quản trị kinh doanh/Quản trị

Trần Thanh Hòa

05/11/2001

46

DH46AB001

Kinh tế/Kinh doanh nông nghiệp

Đỗ Nguyễn Đăng Khoa

03/07/2002

46

DH46EM001

Quản trị kinh doanh/Quản trị khởi nghiệp

Nguyễn Tấn Kiệt

10/09/2002

46

DH46KN007

Kế toán/Kế toán doanh nghiệp

Huỳnh Thị Lan

01/01/2001

46

DH46BI001

Hệ thống thông tin quản lý/Hệ thống thông tin kinh doanh

Trần Thị Bích Thi

01/01/2002

46

DH46FI001

Tài chính - Ngân hàng/Đầu tư tài chính

Vân Lê Duy Hoàng

12/09/2003

47

DH47ARLM1

Kinh tế/Kinh doanh nông nghiệp

Nguyễn Thị Hường

05/09/2003

47

DH47MR003

Marketing

Nguyễn Thị Bình Minh

19/05/2003

47

DH47ER001

Hệ thống thông tin quản lý/Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

Dương Lệ Minh

10/05/2003

47

DH47HQ002

Tài chính - Ngân hàng/Quản trị Hải quan - Ngoại thương

Kiều Ái Vi

1/14/2002

46

DH46NS002

Kinh tế/Quản lý nguồn nhân lực

Lê Thu Thủy

23/01/2003

47

DH47AC007

Kế toán/Kế toán doanh nghiệp

Phạm Huỳnh Yến

1/1/2003

47

DH47AV003

Ngôn ngữ Anh/Tiếng Anh hương mại

Lê Thị Mai Hương

1/24/2003

47

DH47LM002

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Huỳnh Thị Thu Nhi

4/27/2003

47

DH47KQ005

Kinh doanh quốc tế

Trần Lê Hương

9/23/2003

47

DH47KN004

Kế toán/Kế toán doanh nghiệp

Ngô Khánh Trúc

08/09/2002

46

DH46KM002

Kinh doanh thương mại

Tăng Thị Hồng Ánh

29/12/2001

45

DH45KI003

Kế toán/Kiểm toán

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

01/12/2001

45

DH45EM002

Quản trị kinh doanh/Quản trị khởi nghiệp

Nguyễn Thị Ngoan

31/01/2001

45

DH45KN007

Kế toán/Kế toán doanh nghiệp

Nguyễn Lê Duy Đạt

01/01/2002

46

DH46BI001

Hệ thống thông tin quản lý/Hệ thống thông tin kinh doanh

Phạm Kim Phát

9/10/2003

47

DH47MR003

Marketing/Marketing

Trần Thanh Tiến

1/13/2001

45

DH45CL001

Quản trị kinh doanh/Quản trị

Lê Dương Bảo Trân

2/21/2001

45

DH45AD005

Quản trị kinh doanh/Quản trị chất lượng

Trần Lê Diệp Anh

9/17/2002

46

DH46KIC03

Kế toán/Kiểm toán

Nguyễn Dương

3/8/2002

46

DH46IE001

Kinh tế/Kinh tế đầu tư

Nguyễn Thị Yến

1/1/2002

46

DH46EC002

Hệ thống thông tin quản lý/Thương mại điện tử

Nguyễn Hoàng Tuấn Anh

7/15/2003

47

DH47AUC01

Kế toán/Kiểm toán

Phạm Thị Huyền Diệu

10/29/2003

47

DH47KN006

Kế toán/Kế toán doanh nghiệp

Trần Lê Hương

9/23/2003

47

DH47KN004

Kế toán/Kế toán doanh nghiệp

Phan Hồng Thắm

9/17/2003

47

DH47NH001

Tài chính - Ngân hàng/Ngân hàng

Trương Thị Bích Vân

5/24/2003

47

DH47IB001

Bảo hiểm

Nguyễn Thị Yến Nhi

11/9/2002

46

DH46FN002

Tài chính - Ngân hàng/Tài chính

Từ Lê Quỳnh Như

6/13/2003

47

DH47AV002

Ngôn ngữ Anh/Tiếng Anh thương mại

Trần Đỗ Ngọc Phương

12/6/2002

46

DH46FN001

Tài chính - Ngân hàng/Tài chính

Nguyễn Trần Kiến Thức

10/7/2002

46

DH46KI001

Kế toán/Kiểm toán

Phạm Nguyễn Kiều Trinh

4/5/2002

46

DH46KN002

Kế toán/Kế toán doanh nghiệp

Nguyễn Hoàng Tuấn Anh

7/15/2003

47

DH47AUC01

Kế toán/Kiểm toán

Phùng Ngân Huy

7/11/2001

45

DH45TQ001

Tài chính - Ngân hàng/Tài chính quốc tế

Ngô Thị Trà My

4/14/2001

45

DH45NS002

Kinh tế/Quản lý nguồn nhân lực

Nguyễn Thị Thúy Nga

4/10/2001

45

DH45FT002

Kinh doanh quốc tế/Ngoại thương

Võ Thị Nhật Vi

8/18/2001

45

DH45KM003

Kinh doanh thương mại

Chung Thị Yến Linh

5/11/2002

46

DH46LH002

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành/Quản trị lữ hành

Nguyễn Thị Kim Yến

03/05/2000

44

DH44AD005

Quản trị kinh doanh/Quản trị

Mai Linh Đan

24/02/2003

47

DH47FNC06

Tài chính - Ngân hàng/Tài chính

Hồ Minh Hiếu

06/11/2003

47

DH47AR001

Kinh doanh nông nghiệp

Dư Kim Yến

10/04/2003

47

DH47FNC08

Tài chính - Ngân hàng/Tài chính

Tạ Ngọc Anh

05/09/2000

44

DH44KN005

Kế toán/Kế toán doang nghiệp

Quách Khởi Minh

08/02/1999

44

DH44CL002

Quản trị kinh doanh/Quản trị chất lượng

Lê Hoàng Kiều Trang

23/02/2000

44

DH44AD004

Quản trị kinh doanh/Quản trị

Dương Phạm Mỹ Uyên

19/08/2000

44

DH44TG001

Kinh tế/Thẩm định giá

Nguyễn Như Hương

08/10/2002

46

DH46BI001

Hệ thống thông tin quản lý/ Hệ thống thông tin kinh doanh

Nguyễn Thị Hoài Như

10/09/2002

46

DH46LH002

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành/ Quản trị lữ hành

Phạm Cao Sơn

25/05/2003

47

DH47PM002

Quản lý công/Quản lý công

Nguyễn Hữu Tài

17/01/2002

46

DH46FT001

Kinh doanh quốc tế/Ngoại thương

Nguyễn Thị Thanh Thảo

22/11/2002

47

DH47TO002

Toán kinh tế

Lê Thu Thuỷ

23/01/2003

47

DH47AC007

Kế toán

Ngô Khánh Trúc

08/09/2002

46

DH46KM002

Kinh doanh thương mại

Trần Thị Kim Chi

6/19/2001

45

DH45IB006

Kinh doanh quốc tế

Hồ Thị Ngọc Nữ

5/13/2001

45

DH45IB006

Kinh doanh quốc tế

Lê Thị Ánh Huyên

11/05/2001

45

DH45FT002

Kinh doanh quốc tế/Ngoại thương

Lý Bảo Ngọc

08/12/2002

46

DH46FB016

Tài chính - Ngân hàng

Huỳnh Thị Thu Nhi

4/27/2003

47

DH47KQ005

Kinh doanh quốc tế

Ngô Thị Thuận

8/8/2003

47

DH47HM004

Quản trị khách sạn

Võ Thị Thiên Nga

24/04/2003

47

DH47AU002

Kế toán/Kiểm toán

Trần Cẩm Vy

1/14/2001

45

DH45NH003

Tài chính - Ngân hàng/Ngân hàng

Huỳnh Ngọc Minh Thư

6/12/2001

45

DH45FN003

Tài chính - Ngân hàng/Tài chính

Nguyễn Ngọc Cát Thuyên

9/19/2001

45

DH45IB003

Kinh doanh quốc tế

Trần Bảo Ngọc

3/2/2001

45

DH45FT002

Kinh doanh quốc tế/Ngoại thương

Hà Yến Nhi

6/14/2001

45

DH45FT002

Kinh doanh quốc tế/Ngoại thương

Nguyễn Thị Mỹ Hiền

1/20/2001

45

DH45FN002

Tài chính - Ngân hàng/Tài chính

Nguyễn Minh Ngọc

2/13/2001

45

DH45AD007

Quản trị kinh doanh/Quản trị

Bùi Thị Ngọc

8/4/2001

45

DH45KN003

Kế toán/Kế toán doanh nghiệp

Nguyễn Đạt Kim Ngân

8/5/2001

45

DH45TK001

Thống kê kinh tế/Thống kê kinh doanh

Nguyễn Thị Thu Hằng

2/10/2001

45

DH45BI001

Hệ thống thông tin quản lý/Hệ thống thông tin kinh doanh

Võ Thị Nhật Vi

8/18/2001

45

DH45KM003

Kinh doanh thương mại

Trần Thị Kim Lợi

11/22/2001

45

DH45TQ001

Tài chính - Ngân hàng/Tài chính quốc tế

Nguyễn Thị Thanh Hằng

10/29/2001

45

DH45NH001

Tài chính - Ngân hàng/Ngân hàng

Lê Thị Thu Hà

1/1/2002

46

K46NH

Tài chính - Ngân hàng/Ngân hàng

Tăng Thị Hồng Ánh

12/29/2001

45

DH45KI003

Kế toán/Kiểm toán

Lê Thị Mỹ Châu

4/17/2001

45

DH45HQ002

Tài chính - Ngân hàng/Quản trị hải quan - Ngoại thương

Ngô Xuân Hiểu

4/9/2001

45

DH45TQ001

Tài chính - Ngân hàng/Tài chính quốc tế

Cù Thị Hoài Linh

5/30/2001

45

DH45NS002

Kinh tế/Quản lý nguồn nhân lực

Phạm Huyền Linh

5/23/2001

45

DH45KI002

Kế toán/Kiểm toán

Hoàng Bảo Ngọc

10/8/2002

46

DH46ND001

Tài chính - Ngân hàng/Ngân hàng đầu tư

Nguyễn Thị Thùy Diễm

10/12/2001

45

DH45FN003

Tài chính - Ngân hàng/Tài chính

Lê Đình Anh Khoa

12/19/2002

46

DH46FI001

Tài chính - Ngân hàng/Đầu tư tài chính

Phan Hoài Vân Anh

10/15/2002

46

DH46FI001

Tài chính - Ngân hàng/Đầu tư tài chính

Nguyễn Thị Thanh Như

14/09/2001

45

DH45CL002

Quản trị kinh doanh/ Quản trị chất lượng

Khâu Thị Thu Hương

14/07/2002

46

DH46IN001

Bảo hiểm

Phạm Thị Thúy Hằng

28/10/2002

46

DH46MR001

Marketing

Cao Ngọc Diễm

06/01/2003

47

DH47AC007

Kế toán

Nguyễn Thanh Tùng

10/05/2002

47

DH47FB001

Tài chính - Ngân hàng

Quách Hương Kỳ Hiệp

25/08/2003

47

DH47BA009

Quản trị kinh doanh

Lê Trương Ngọc Liên

5/4/2002

46

DH46TK001

Thống kê kinh tế/Thống kê kinh doanh

Nguyễn Thị Hà Phương

10/26/2001

45

DH45LH001

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành/Quản trị lữ hành

Trương Nguyễn Thùy Duyên

3/26/2001

45

DH45EC001

Hệ thống thông tin quản lý/Thương mại điện tử

Lê Thị Mai Hương

1/24/2003

47

DH47LM002

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Nguyễn Thị Thúy Trân

11/05/2001

45

DH45KN010

Kế toán/Kế toán doanh nghiệp

Nguyễn Thị Tường Vy

20/06/2001

45

DH45NH001

Tài chính - Ngân hàng/Ngân hàng

Nguyễn Thị Thu Nga

01/01/2002

46

DH46HQ001

Tài chính - Ngân hàng/Quan trị hải quan - Ngoại thương

Nguyễn Đình Hóa

19/09/2002

46

DH46PM001

Quản lý công

Nguyễn Thảo Nguyên

30/05/2003

47

DH47AV003

Ngôn ngữ Anh/ Tiếng Anh thương mại

Vũ Thắng Thịnh

18/07/2003

47

DH47FNC04

Tài chính - Ngân hàng/Tài chính

Nguyễn Huỳnh Huệ Trâm

09/11/2003

47

DH47FB006

Tài chính - Ngân hàng

Nguyễn Thị Bích Trâm

06/06/2002

46

DH46AD005

Quản trị kinh doanh/Quản trị

Mật Ngọc Tuyền

06/10/2003

47

DH47MR002

Marketing

Nguyễn Tường Vi

12/03/2003

47

DH47FB002

Tài chính - Ngân hàng

Hoàng Bảo Ngọc

10/8/2002

46

DH46ND001

Tài chính - Ngân hàng/Ngân hàng đầu tư

Đặng Nguyễn Ngọc Quỳnh Như

4/7/2001

45

DH45EC002

Hệ thống thông tin quản lý/Thương mại điện tử

Phan Thị Thanh Thu

7/13/2001

45

DH45FT002

Kinh doanh quốc tế/Ngoại thương

Nguyễn Thị Kim Tuyền

09/01/2001

45

DH45KM01

Kinh doanh thương mại

Lê Thùy Dung

21/04/2001

45

DH45IB001

Kinh doanh quốc tế

Nguyễn Thị Khánh Huệ

02/02/2002

46

DH46HT001

Hệ thống thông tin quản lý

Lê Thị Huệ

10/10/2001

45

DH45AD003

Quản trị kinh doanh/Quản trị

Phạm Thị Hồng Huyến

05/02/2002

46

DH46KM003

Kinh doanh thương mại

Lê Thị Kiều My

14/02/2002

46

DH46PF001

Tài chính - Ngân hàng/Tài chính công

Lê Nguyễn Quỳnh Trâm

18/12/2001

45

DH45IBC03

Kinh doanh quốc tế/KDQT

Võ Minh Sơn

09/03/2001

45

DH45HQ001

Tài chính - Ngân hàng/Quản trị hải quan - Ngoại thương

Lương Thị Cẩm Tiên

06/04/2001

45

DH45KI001

Kế toán/Kiểm toán

Hồ Nguyễn Thanh Trúc

15/09/2001

45

DH45NH001

Tài chính - Ngân hàng/Ngân hàng

Lê Thị Hoàng Anh

11/12/2001

45

DH45AD001

Quản trị kinh doanh/Quản trị

Hà Thị Phương Anh

18/02/2002

46

DH46KE005

Kinh tế

Lê Thị Thu Hương

6/6/2001

45

DH45FN001

Tài chính - Ngân hàng/Tài chính

Phạm Hồng Thúy

14/03/2000

44

DH44IB003

Kinh doanh quốc tế

Trương Viễn Tiên

14/10/2000

44

DH44HQ001

Tài chính - Ngân hàng/Quản trị hải quan - Ngoại thương

Nguyễn Kim Giang

01/06/2001

45

DH45MR001

Marketing

Trương Thế Hải

08/06/2001

45

DH45FNC03

Tài chính - Ngân hàng/ Tài chính

Trương Thị Kim Thoa

20/10/2001

45

DH45FN002

Tài chính - Ngân hàng/ Tài chính

Nguyễn Minh Anh

22/08/2003

47

DH47KMC01

Kinh doanh thương mại

Nguyễn Lê Thu Hoài

17/09/2003

47

DH47IB002

Kinh doanh quốc tế

Đinh Thị Khánh Linh

12/01/2004

48

DH48EE001

Hệ thống thông tin quản lý/Thương mại điện tử

Hà Phương Linh

04/09/2003

47

DH47AV002

Ngôn ngữ Anh/ Tiếng Anh thương mại

Nguyễn Quốc Toàn

03/06/2003

47

DH47ADC07

Quản trị kinh doanh/Quản trị

Lê Thị Ánh Huyên

11/05/2001

45

DH45FT002

Kinh doanh quốc tế/Ngoại thương

Lý Bảo Ngọc

08/12/2002

46

DH46FB016

Tài chính - Ngân hàng

Nguyễn Thị Yến Nhi

30/06/2000

44

DH44IB007

Kinh doanh quốc tế

Nguyễn Thị Khánh Huệ

02/02/2002

46

DH46HT001

Hệ thống thông tin quản lý

Lê Thị Huệ

10/10/2001

45

DH45AD003

Quản trị kinh doanh/Quản trị

Phạm Thị Hồng Huyến

05/02/2002

46

DH46KM003

Kinh doanh thương mại

Lê Thị Kiều My

14/02/2002

46

DH46PF001

Tài chính - Ngân hàng/Tài chính công

Nguyễn Thảo Nguyên

30/05/2003

47

DH47AV003

Ngôn ngữ Anh/ Tiếng Anh thương mại

Vũ Thắng Thịnh

18/07/2003

47

DH47FNC04

Tài chính - Ngân hàng/Tài chính

Nguyễn Huỳnh Huệ Trâm

09/11/2003

47

DH47FB006

Tài chính - Ngân hàng

Nguyễn Thị Bích Trâm

06/06/2002

46

DH46AD005

Quản trị kinh doanh/Quản trị

Mật Ngọc Tuyền

06/10/2003

47

DH47MR002

Marketing

Nguyễn Tường Vi

12/03/2003

47

DH47FB002

Tài chính - Ngân hàng

Dương Lệ Minh

10/05/2003

47

DH47HQ002

Tài chính - Ngân hàng/Quản trị Hải quan - Ngoại thương

Trần Thị Hải Nguyên

10/01/2003

47

DH47HQ002

Tài chính - Ngân hàng/Quản trị Hải quan - Ngoại thương

Lê Ngọc Yến Như

23/04/2003

47

DH47KN002

Kế toán/Kế toán doanh nghiệp

Nguyễn Hoàng Phúc Thiện

16/12/2003

47

DH47IVC03

Kinh tế đầu tư

Phan Thị Quỳnh Trang

19/08/2003

47

DH47AU003

Kế toán/Kiểm toán

Phan Thị Thùy Trang

11/07/2003

47

DH47KN008

Kế toán/Kế toán doanh nghiệp

Nguyễn Huyền Vy

19/06/2003

47

DH47MR002

Marketing

Hà Thị Phương Anh

18/02/2002

46

DH46KE005

Kinh tế

Đặng Nguyễn Ngọc Quỳnh Như

4/7/2001

45

DH45EC002

Hệ thống thông tin quản lý/Thương mại điện tử

Phan Thị Thanh Thu

7/13/2001

45

DH45FT002

Kinh doanh quốc tế/Ngoại thương

Lê Thùy Dung

21/04/2001

45

DH45IB001

Kinh doanh quốc tế

Nguyễn Lê Duy Đạt

01/01/2002

46

DH46BI001

Hệ thống thông tin quản lý/Hệ thống thông tin kinh doanh

Nguyễn Thị Hải

05/01/2002

46

DH46AD001

Quản trị kinh doanh/Quản trị

Trần Thanh Hòa

05/11/2001

46

DH46AB001

Kinh tế/Kinh doanh nông nghiệp

Đỗ Nguyễn Đăng Khoa

03/07/2002

46

DH46EM001

Quản trị kinh doanh/Quản trị khởi nghiệp

Nguyễn Tấn Kiệt

10/09/2002

46

DH46KN007

Kế toán/Kế toán doanh nghiệp

Huỳnh Thị Lan

01/01/2001

46

DH46BI001

Hệ thống thông tin quản lý/Hệ thống thông tin kinh doanh

Trần Thị Bích Thi

01/01/2002

46

DH46FI001

Tài chính - Ngân hàng/Đầu tư tài chính

Vân Lê Duy Hoàng

12/09/2003

47

DH47ARLM1

Kinh tế/Kinh doanh nông nghiệp

Nguyễn Thị Hường

05/09/2003

47

DH47MR003

Marketing

Nguyễn Thị Bình Minh

19/05/2003

47

DH47ER001

Hệ thống thông tin quản lý/Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

Nguyễn Hoàng Tuấn Anh

7/15/2003

47

DH47AUC01

Kế toán/Kiểm toán

Kiều Ái Vi

1/14/2002

46

DH46NS002

Kinh tế/Quản lý nguồn nhân lực

Lê Thu Thủy

23/01/2003

47

DH47AC007

Kế toán/Kế toán doanh nghiệp

Phạm Huỳnh Yến

1/1/2003

47

DH47AV003

Ngôn ngữ Anh/Tiếng Anh hương mại

Lê Thị Mai Hương

1/24/2003

47

DH47LM002

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Huỳnh Thị Thu Nhi

4/27/2003

47

DH47KQ005

Kinh doanh quốc tế

Trần Lê Hương

9/23/2003

47

DH47KN004

Kế toán/Kế toán doanh nghiệp

Ngô Khánh Trúc

08/09/2002

46

DH46KM002

Kinh doanh thương mại

Tăng Thị Hồng Ánh

29/12/2001

45

DH45KI003

Kế toán/Kiểm toán

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

01/12/2001

45

DH45EM002

Quản trị kinh doanh/Quản trị khởi nghiệp

Nguyễn Thị Ngoan

31/01/2001

45

DH45KN007

Kế toán/Kế toán doanh nghiệp

Phạm Kim Phát

9/10/2003

47

DH47MR003

Marketing/Marketing

Trần Thanh Tiến

1/13/2001

DH45AD005

DH45CL001

Quản trị kinh doanh/Quản trị

Lê Dương Bảo Trân

2/21/2001

45

Quản trị kinh doanh/Quản trị chất lượng

Trần Lê Diệp Anh

9/17/2002

46

DH46KIC03

Kế toán/Kiểm toán

Nguyễn Dương

3/8/2002

46

DH46IE001

Kinh tế/Kinh tế đầu tư

Nguyễn Thị Yến

1/1/2002

46

DH46EC002

Hệ thống thông tin quản lý/Thương mại điện tử