Khởi động cuộc thi tuyển phương án kiến trúc

Dự án đầu tư Cơ sở đào tạo và nghiên cứu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

tại TP. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa

 

Cuộc thi được tổ chức nhằm tuyển chọn ý tưởng thiết kế kiến trúc Cơ sở đào tạo và nghiên cứu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại TP Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa. Mục tiêu là xây dựng phương án thiết kế kiến trúc và quy hoạch tổng mặt bằng đáp ứng yêu cầu về công năng, mục đích sử dụng và có giải pháp thiết kế công trình (về hình khối, màu sắc, hình thái kiến trúc mặt đứng, kiến trúc mái,…) độc đáo, hiện đại, năng động, sáng tạo, xanh, bền vững và phù hợp với tính chất quan trọng, tiêu biểu của công trình.

Hình thức thi tuyển rộng rãi, đối tượng dự thi là các cá nhân, tổ chức tư vấn thiết kế trong nước và nước ngoài có đủ năng lực chuyên môn, hành nghề theo quy định pháp luật hiện hành và tự nguyện tham gia.

THÀNH PHẦN BAN GIÁM KHẢO

 • GS.TS.KTS. Nguyễn Quốc Thông – Chủ tịch Hội đồng kiến trúc, Hội KTS Việt Nam
 • GS.TS. Nguyễn Đông Phong – Chủ tịch Hội đồng Trường UEH,
 • PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt – Chủ tịch Hội đồng Tư vấn UEH,
 • TS. Bùi Quang Hùng – Phó Hiệu trưởng UEH,
 • TS.KTS Phạm Phú Cường – Trưởng khoa Kiến trúc, Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh,
 • KTS Nguyễn Hoàng – Chủ tịch Hội KTS Khánh Hòa,
 • KTS Nguyễn Ngọc Đà – Hội KTS Khánh Hòa,
 • KTS Phan Văn Đáng – Hội KTS Khánh Hòa,
 • KTS Trần Thanh Cường – Hội KTS Khánh Hòa,
 • KTS Nguyễn Phương Nam – Hội KTS Khánh Hòa,
 • KTS Lê Minh Tiến – Trưởng phòng Quản lý Kiến trúc Quy hoạch, Sở Xây dựng Khánh Hòa.

CÁC MỐC THỜI GIAN

 • Khởi động cuộc thi, công bố thông tin cuộc thi và mời thi tuyển: từ 30/10/2021 đến 11/11/2021
 • Tiếp nhận các đơn vị đăng ký dự thi: từ 11/11/2021 đến 17/11/2021
 • Các đơn vị dự thi làm bài: từ 18/11/2021 đến 02/01/2022
 • Tiếp nhận bài dự thi: 03/01/2022
 • Hội đồng thi tuyển chấm thi: từ 04/01/2022 đến 05/01/2022
 • Công bố và trao giải cuộc thi: từ 10/01/2022 đến 16/01/2022

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

 • Giải thưởng giải A: 150 triệu đồng.
 • Giải thưởng giải B: 70 triệu đồng.
 • Giải thưởng giải C: 50 triệu đồng.
 • Các tổ chức tư vấn thiết kế không đoạt giải được hỗ trợ bằng nhau là 10 triệu đồng cho mỗi tổ chức tham gia có hồ sơ hợp lệ.
 • Bộ sản phẩm thương hiệu UEH gồm: Bình nước và ly giữ nhiệt, hộp sổ tay.

CÁC CHỈ TIÊU QUY HOẠCH

 • Diện tích khu đất: 2,1 ha.
 • Mật độ xây dựng tối đa: 40%.
 • Hệ số sử dụng đất tối đa: 2 lần.
 • Tầng cao tối đa: 5 tầng (không kể tầng hầm và lửng).
 • Khoảng lùi: so với chỉ giới đường đỏ tối thiểu 15 m.

QUY MÔ

Quy mô: đào tạo 2.000 học viên và 90 chỗ làm việc của cán bộ, giáo viên và các hoạt động khác của Trường.

Quy mô học sinh nội trú: khoảng 420 học viên.

Tổng thể dự án gồm các khối chức năng chính: Khối làm việc (bao gồm: Ban Giám đốc, các khoa chuyên môn, các phòng/Trung tâm chức năng, phòng họp); Khối giảng đường, lớp học; Khối hội trường; Khối thư viện, các kho lưu trữ; Khối ký túc xá; Khối căn tin, Khối nhà khách – công vụ (khách sạn thực hành); Khối thể dục thể thao. Các hạng mục phụ trợ: Nhà bảo vệ, nhà để xe học viên, nhà để xe CBCNV – khách, nhà để xe ô tô, nhà đặt máy phát điện dự phòng, sân nền, công tường rào, sân đường nội bộ…

THÔNG TIN LIÊN HỆ BAN TỔ CHỨC

 • KTS Nguyễn Hữu Duy Kha, Đại diện UEH tại Khánh Hòa (0914095555, kha@ueh.edu.vn) hoặc
 • KTS Nguyễn Hoàng – Chủ tịch Hội KTS Khánh Hòa (0903555588)