Sự kiện

SMARTCITY+ FESTIVAL

- 14 Tháng Mười Hai, 2021

Một năm để tái sinh… Một năm để nhìn lại thành phố của chúng ta… Một năm để gìn giữ tương lai của chúng ta… Một năm để +   SMARTCITY+ là chuỗi sự kiện được UEH đề xướng trong năm 2021 với sự tham gia đồng tổ chức của hơn ba mươi đối tác…

TECHFEST – WHISE 2021 | Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 2021 x Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 2021

- 10 Tháng Mười Hai, 2021

TECHFEST – WHISE 2021 (viết tắt của Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia – TECHFEST 2021 và Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh – WHISE 2021) do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì; Sở…

Hội nghị triển khai kế hoạch tuyển sinh năm 2022

- 6 Tháng Mười Hai, 2021

Để tổng kết, đánh giá kết quả tuyển sinh năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển sinh năm 2022 và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác tuyển sinh trong thời gian tới, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị…

Ngày hội Thực tập và việc làm TP. Hồ Chí Minh 2021 – 2021 UEH VIRTUAL CAREER FAIR

- 4 Tháng Mười Hai, 2021

“Ngày hội Thực tập và việc làm  TP. Hồ Chí Minh 2021 – 2021 UEH VIRTUAL CAREER FAIR” là hoạt động thường niên, nhằm định hướng nghề nghiệp, trau dồi kỹ năng hội nhập thực tiễn cho sinh viên và là cơ hội giới thiệu nguồn nhân lực trẻ, tiềm năng đến các doanh nghiệp. Qua…

Hội thảo quốc tế năm 2021 về “Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong kỷ nguyên kỹ thuật số” (The 2021 International Conference on “Artificial Intelligence and Big Data in Digital Era” – ICABDE)

- 4 Tháng Mười Hai, 2021

Hội thảo quốc tế năm 2021 về “Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong kỷ nguyên kỹ thuật số” (The 2021 International Conference on “Artificial Intelligence and Big Data in Digital Era” – ICABDE, https://icabde.ueh.edu.vn/) là một địa điểm uy tín để tập hợp các nhà nghiên cứu, chuyên gia từ các học viện, các doanh…

Hội thảo khoa học cấp quốc gia SOBC2021: “Tương lai của ngân hàng trong kỉ nguyên Trí tuệ nhân tạo”

- 4 Tháng Mười Hai, 2021

Trong ngành ngân hàng, Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence-AI) hiện đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều mảng hoạt động khác nhau. Ví dụ, ở mảng kinh doanh, các ngân hàng sử dụng chatbots để tự động hóa các tương tác với khách hàng. Tại mảng vận hành, các ngân hàng sử dụng…