UEH hoàn thiện mô hình thi trực tuyến, đảm bảo tính chặt chẽ, khách quan và định hướng là hình thức chủ yếu trong hoạt động khảo thí tại UEH

4 Tháng Mười, 2022

Chủ động trong chuyển đổi số, thích ứng nhanh với các yêu cầu trong công tác đào tạo trước bối cảnh mới, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) tiếp tục hoàn thiện Quy định tổ chức thi theo hình thức trực tuyến nhằm đảm bảo tính chặt chẽ, khách quan, đánh giá chính xác chất lượng đào tạo gắn với hiệu quả trong quản lý và định hướng thi trực tuyến là hình thức khảo thí chủ yếu tại UEH.

Hoàn thiện hình thức thi trực tuyến để định hướng trở thành hình thức khảo thí chủ yếu tại UEH.

Từ năm 2009, UEH đã bắt đầu triển khai quá trình số hóa với liên tục các hệ thống thông tin được xây dựng để phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu, quản trị Nhà trường. Nhờ những nỗ lực này mà trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp (năm 2020 – 2021), UEH đã chủ động thích ứng, đảm bảo kế hoạch, chất lượng và hiệu quả trong công tác đào tạo với việc nhanh chóng triển khai giảng dạy, học tập và làm việc trực tuyến dựa trên nền tảng số sẵn có của nhà trường.

Quy trình cấp hồ sơ có xác thực trực tuyến – Một trong những ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, hoạt động chăm sóc và hỗ trợ người học tại UEH

Tiếp tục phát huy và duy trì những kết quả tích cực trên, UEH tiếp tục hoàn thiện Quy định tổ chức theo hình thức thi trực tuyến tại UEH về công tác tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của thí sinh, người học ở các bậc, hệ (như yêu cầu kỹ thuật về thiết bị làm bài, thiết bị giám sát, quy định bố trí không gian thi, quy trình ra đề, quy định làm bài thi….) nhằm đảm bảo tính chặt chẽ, khách quan, hướng đến chuyển đổi số toàn diện và hiệu quả trong công tác khảo thí. Với quy định này, UEH sẽ chủ động lập kế hoạch thi theo hình thức trực tuyến đối với việc kiểm tra kết thúc học phần ở các bậc, hệ đào tạo, các hoạt động khảo thí khác, định hướng trở thành hình thức khảo thí chủ yếu tại UEH cũng như chủ động thích ứng trước những tình huống bất định.

Mô hình bố trí thiết bị – không gian của thí sinh dự thi trực tuyến từ xa

Tham khảo chi tiết Quy định về tổ chức thi theo hình thức thi trực tuyến của UEH tại ĐÂY

Đa dạng hình thức đánh giá trực tuyến và tạo thuận lợi, linh hoạt cho người học

Các hình thức thi và nền tảng công nghệ thi trực tuyến được áp dụng tại UEH gồm: Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS (LMS-TNOL); Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH (TNOL-UEH); Tự luận trực tuyến trên LMS (LMS-TLOL); Trắc nghiệm và tự luận trực tuyến trên LMS (LMS-TNTLOL); Vấn đáp trực tuyến (VDOL); Tiểu luận có thuyết trình trực tuyến (TLTTOL). Quy trình triển khai công tác tổ chức thi trực tuyến có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị (Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí, Phòng Công nghệ thông tin, Phòng Thanh tra – Pháp chế, các Đơn vị đào tạo, Đơn vị Quản lý đào tạo,…) trong mọi công tác như: Tạo đề thi/Tạo ca thi/Tạo MS Teams/Phân bổ, phân công cán bộ coi thi, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật, tiếp nhận thông tin, thư ký, lãnh đạo trực điểm thi,…

Các hình thức thi trực tuyến trên LMS được áp dụng tại UEH

Đặc biệt, hình thức thi trực tuyến của UEH cũng tạo thuận lợi và linh hoạt cho thí sinh tham gia kỳ thi. Đối với thí sinh không đủ điều kiện các yêu cầu kỹ thuật (thiết bị làm bài, thiết bị giám sát) khi dự thi trực tuyến từ xa thì có thể đăng ký online với Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí để được giải quyết sắp xếp lại lịch thi, hình thức thi cho phù hợp. Bên cạnh đó, nếu thí sinh không chấp nhận kết quả thi trực tuyến của mình thì có thể làm đề nghị phúc khảo kết quả thi chậm nhất trong vòng 40 ngày kể từ ngày thi (thủ tục làm đề nghị phúc khảo, chấm thi phúc khảo và công nhận kết quả phúc khảo thực hiện như đối với hình thức thi trực tiếp).

Áp dụng thí điểm hình thức thi trực tuyến mới cho Học kỳ cuối năm 2022

Việc tổ chức thi theo hình thức trực tuyến sẽ được áp dụng thí điểm cho Học kỳ cuối năm 2022 đối với các học phần theo kế hoạch của Nhà trường.

TS. Bùi Quang Hùng – Phó Hiệu trưởng UEH chia sẻ: “Việc tổ chức thi theo hình thức trực tuyến tại UEH cho học kỳ cuối 2022 đã được xây dựng kế hoạch với những quy định triển khai rất chặt chẽ, đảm bảo tính hiệu quả và đồng bộ, đánh giá công bằng, chất lượng trong công tác đào tạo của Nhà trường. Điều này thể hiện nỗ lực chuyển đổi số của UEH hướng đến đại học thông minh cũng như ứng phó với những tình huống bất ngờ có thể xảy ra mà không gây ảnh hưởng đến việc giảng dạy và học tập”.

Đến hết năm 2020, hầu hết các hoạt động của Nhà trường từ quản lý đến giảng dạy, nghiên cứu khoa học đều đã được chuyển đổi số; từ việc tuyển sinh, quá trình học tập, giảng dạy, nghiên cứu, khảo thí, quản lý hoạt động của sinh viên, giảng viên đến các công cụ quản trị như đánh giá KPI/OKR cho viên chức. Sinh viên còn được trải nghiệm hệ thống chăm sóc người học, thực hiện các dịch vụ công của nhà trường hoàn toàn trực tuyến. Thời gian qua, UEH cũng đã tiến hành rà soát và định hướng cho việc ứng dụng các công nghệ như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, di động hóa, phân tích dữ liệu tối ưu hóa nguồn lực,… để nâng cao năng lực số theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu quản trị ngày càng cao của UEH.

Tin, ảnh: Phòng Marketing – Truyền thông