UEH công bố và trao các quyết định thành lập, bổ nhiệm lãnh đạo của Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Văn phòng đại học và Ban Tài chính – Kế hoạch đầu tư

2 Tháng Năm, 2024

Ngày 02/05/2024, tại Hội trường A1.03, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) đã công bố và trao các quyết định thành lập, bổ nhiệm lãnh đạo của Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Văn phòng đại học và Ban Tài chính – Kế hoạch đầu tư.

Căn cứ Nghị quyết số 40-NQ/ĐU ngày 27 tháng 11 năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai tái cấu trúc các đơn vị thuộc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ nay đến tháng 6 năm 2025; Đề án số 2838/ĐA-ĐHKT-QTNNL ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Giám đốc Đại học về việc thực hiện tái cấu trúc, tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị quản lý chức năng thành các ban, phòng theo mô hình đại học; ngày 25 tháng 4 năm 2024, Hội đồng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã lần lượt thông qua các nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2024 về việc thành lập mới Ban Tài chính – Kế hoạch đầu tư trên cơ sở nâng cấp Phòng Tài chính – Kế toán, tổ chức lại Văn phòng đại học, tách bộ phận Đảng – Đoàn thể thành lập Văn phòng Đảng – Đoàn thể.

Ngày 02/05/2024, Buổi gặp gỡ, công bố và trao các quyết định thành lập và bổ nhiệm lãnh đạo của Ban Tài chính – Kế hoạch đầu tư, Văn phòng đại học và Văn phòng Đảng – Đoàn thể đã chính thức diễn ra. Tham dự chương trình có sự hiện diện của: GS.TS. Nguyễn Đông Phong – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học; GS.TS. Sử Đình Thành – Giám đốc Đại học; PGS.TS. Bùi Quang Hùng – Phó Giám đốc Đại học; PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt – Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chiến lược và chính sách UEH; TS. Nguyễn Thiện Duy – Chủ tịch Công đoàn; cùng Lãnh đạo và toàn thể viên chức, người lao động đang làm việc của Ban Tài chính – Kế hoạch đầu tư, Văn phòng đại học và Văn phòng Đảng – Đoàn thể.

Toàn cảnh chương trình

GS.TS. Sử Đình Thành phát biểu định hướng

Tại chương trình, UEH đã lần lượt trao các quyết định về việc thành lập mới Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Văn phòng đại học và Ban Tài chính – Kế hoạch đầu tư. Cụ thể:

  • Văn phòng Đảng – Đoàn thể được thành lập trên cơ sở tách bộ phận Đảng – Đoàn thể từ Văn phòng đại học và chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2024 trên cơ sở Nghị quyết số 22/NQ-ĐHKT-HĐĐH của Hội đồng đại học. Theo đó, Đảng ủy đã thống nhất thông qua việc phân công TS. Nguyễn Thiện Duy, Chủ tịch Công đoàn UEH, kiêm nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể; đồng thời điều động ThS. Võ Thị Mai Xuân, Phó Chánh Văn phòng đại học, sang giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn Thể.

GS.TS. Nguyễn Đông Phong trao quyết định cho các Lãnh đạo Văn phòng Đảng – Đoàn thể và chụp hình lưu niệm cùng đơn vị

  • Văn phòng đại học được tổ chức lại chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, bộ máy trên cơ sở Nghị quyết số 20/NQ-ĐHKT-HĐĐH ngày 25 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng đại học và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2024. Ông Trần Anh Thanh Sơn tiếp tục giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng, phụ trách và ThS. Lê Đồng Dư tiếp tục giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng. Đồng thời Bà Đặng Thị Ngọc Hưng, Phó Trưởng ban Quản trị hạ tầng được Đảng ủy đồng thuận việc điều động sang giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng đại học kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2024.

GS.TS. Sử Đình Thành lên trao quyết định cho các lãnh đạo Văn phòng đại học và chụp hình lưu niệm cùng đơn vị

  • Ban Tài chính – Kế hoạch đầu tư được thành lập trên cơ sở nâng cấp Phòng Tài chính – Kế toán với toàn bộ chức năng, nhiệm vụ hiện tại và bổ sung thêm chức năng phân tích, tham mưu về các hoạt động tài chính và đầu tư cho Ban Giám đốc đại học trong chiến lược phát triển UEH. Theo đó, Ban Tài chính – Kế hoạch đầu tư chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2024 trên cơ sở Nghị quyết số 19/NQ-ĐHKT-HĐĐH ngày 25 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng đại học. GS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Phó Giám đốc đại học, được phân công trực tiếp quản lý Ban Tài chính – Kế hoạch đầu tư; ThS. Trần Hoàng Tâm, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban thường trực và ThS. Trần Thị Huyền Thu, Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban của Ban Tài chính – Kế hoạch đầu tư trong gian đoạn lâm thời cho đến khi hoàn tất và có quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo ban Tài chính – Kế hoạch đầu tư theo quy định.

PGS.TS. Bùi Quang Hùng trao quyết định cho các lãnh đạo Ban Tài chính – Kế hoạch đầu tư và chụp hình lưu niệm cùng đơn vị

ThS. Trần Hoàng Tâm đại diện Ban lãnh đạo của 03 đơn vị phát biểu nhận nhiệm vụ mới

GS.TS. Nguyễn Đông Phong phát biểu về định hướng tái cấu trúc cũng như định hướng hoạt động của các đơn vị

Buổi công bố và trao các quyết định thành lập và bổ nhiệm lãnh đạo của Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Văn phòng đại học và Ban Tài chính – Kế hoạch đầu tư đã diễn ra thành công tốt đẹp. Thay mặt lãnh đạo UEH, GS.TS. Nguyễn Đông Phong gửi lời chúc mừng, đồng thời nhấn mạnh chiến lược tái cấu trúc cũng như định hướng hoạt động của Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Văn phòng đại học và Ban Tài chính – Kế hoạch đầu tư. Thầy hy vọng ba đơn vị nhanh chóng đi vào ổn định hoạt động và đạt được nhiều thành công, góp phần cùng UEH thực hiện chiến lược phát triển Đại học Đa ngành và Bền vững.

Một số hình ảnh khác:

Tin, ảnh: Phòng Marketing – Truyền thông, Phòng Quản trị nguồn nhân lực