Hội nghị tập huấn về công tác kiểm tra nội bộ và xử phạt hành chính trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

23 Tháng Năm, 2024

Ngày 24/5/2024, tại Hội trường A103, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) đã tổ chức thành công Hội nghị tập huấn về công tác kiểm tra nội bộ và xử phạt hành chính trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Căn cứ Luật phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012; Quyết định số 435/QD-BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành giáo dục năm 2024; Kế hoạch số 541/KH-ĐHKT-TTPC ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Giám đốc Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh về việc phổ biến pháp luật năm 2024. Nhằm kiện toàn, nâng cao chất lượng công tác, triển khai và thực hiện đúng văn bản quy phạm pháp luật, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác kiểm tra nội bộ và xử phạt hành chính trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị có sự tham dự của TS. Nguyễn Đức Cường – Chánh thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, TS. Nguyễn Thanh Tùng – Trưởng phòng nghiệp vụ 2, thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về phía UEH, có GS.TS. Sử Đình Thành – Giám đốc Đại học, GS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo – Phó Giám đốc Đại học, cùng Ban Thường vụ công đoàn; Ban kiểm soát Hội đồng đại học; Ban giám hiệu các trường thành viên và lãnh đạo các đơn vị UEH.

GS.TS. Sử Đình Thành – Giám đốc UEH phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe chia sẻ của hai Báo cáo viên: TS. Nguyễn Đức Cường – Chánh thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, chuyên đề 1: “Công tác Thanh tra nội bộ trong các cơ sở giáo dục đại học” và. TS. Nguyễn Thanh Tùng – Trưởng phòng nghiệp vụ 2, thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo chuyên đề 2: “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục”.

TS. Nguyễn Đức Cường – Chánh thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, báo cáo chuyên đề 1

TS. Nguyễn Thanh Tùng – Trưởng phòng nghiệp vụ 2, thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo chuyên đề 2

Hội nghị diễn ra sôi nổi, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi kinh nghiệm xoay quanh các nội dung: vai trò, tầm quan trọng của hoạt động thanh tra nội bộ, mục đích khi tiến hành thanh tra, trình tự tiến hành, thực hiện kết luận thanh tra cũng như giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các cơ sở giáo dục đại học. Hội nghị cũng thông tin, tuyên truyền phổ biến về những quy định của pháp luật xử phạt vi phạm hành chính, và hướng dẫn quy trình xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Qua đó, nâng cao hiệu quả trong việc áp dụng, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính tại các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Một số hình ảnh khác trong Hội nghị:

Tin, ảnh: Phòng Marketing – Truyền thông