Hội nghị tập huấn chuyên đề về “Công tác văn thư lưu trữ và công tác bảo mật nhà nước trong các cơ sở giáo dục đại học công lập”

31 Tháng Năm, 2024

Ngày 30/5/2024, tại Hội trường A103, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) đã tổ chức thành công Hội nghị tập huấn chuyên đề về “Công tác văn thư lưu trữ và công tác bảo mật nhà nước trong các cơ sở giáo dục đại học công lập”.

Căn cứ Luật phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012; Quyết định số 435/QD-BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành giáo dục năm 2024; Kế hoạch số 541/KH-ĐHKT-TTPC ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc phổ biến pháp luật năm 2024. Nhằm kiện toàn, nâng cao chất lượng công tác, triển khai và thực hiện đúng văn bản quy phạm pháp luật tại trường, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) đã tổ chức Buổi tập huấn chuyên đề về “Công tác văn thư lưu trữ và công tác bảo mật nhà nước trong các cơ sở giáo dục đại học công lập”.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị có sự tham dự của ThS. Nguyễn Thị Thanh Tú – Trưởng phòng Hành chính, Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về phía UEH, có GS.TS. Sử Đình Thành – Giám đốc Đại học, Lãnh đạo Viện Đào tạo quốc tế, Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Văn phòng UEH, Phòng Quản trị nguồn nhân lực, các Ban, Phòng, Khoa, Trung tâm, Văn phòng các trường thành viên và chuyên viên phụ trách công tác soạn thảo văn bản, văn thư lưu trữ của các đơn vị.

GS.TS. Sử Đình Thành – Giám đốc UEH phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe chia sẻ của ThS. Nguyễn Thị Thanh Tú – Trưởng phòng Hành chính, Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo chuyên đề “Công tác văn thư lưu trữ và công tác bảo mật nhà nước trong các cơ sở giáo dục đại học công lập”.

ThS. Nguyễn Thị Thanh Tú  Trưởng phòng Hành chính, Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo chuyên đề tại Hội nghị

Hội nghị diễn ra sôi nổi, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi các nội dung về triển khai luật bảo vệ bí mật nhà nước: các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước, thẩm quyền trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước và các quy định cụ thể. Qua đó, nâng cao kiến thức và kỹ năng trong triển khai thực hiện các yêu cầu về pháp lý khi thực hiện tự chủ đại học. UEH sẽ tiếp tục quán triệt các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, cũng như thường xuyên nhắc nhở và đôn đốc các đơn vị để tránh xảy ra khuyết điểm, sai phạm.

Một vài hình ảnh khác tại buổi hội nghị:

Tin, ảnh: Phòng Marketing – Truyền thông