Dự án Living Lab UEH Zero Waste Campus

Đoạt giải quán quân cuộc thi Thử thách thành phố không rác thải do tổ chức phi chính phủ Waste Aid cùng nhiều nhà tài trợ quốc tế tổ chức, Living lab UEH Zero Waste Campus (UEHZW), là mục tiêu đầu tiên trong lộ trình trở thành Đại học xanh  (green campus), và Đại học bền vững (sustainable university).

Living lab UEHZW được thực hiện với kỳ vọng triển khai phân loại, tập kết rác thải triệt để, thực hiện mô hình 3R (Reduce, Reuse, Recycle) cũng như kết hợp các nghiên cứu khoa học, giảng dạy và các hoạt động phát triển cộng đồng đi cùng. Living lab UEHZW dự kiến thực hiện từ 20210-2025 với 04 giai đoạn quan trọng nhằm tạo ra những công dân UEH xanh, đối tác xanh, cộng đồng xanh, và chính thức trở thành Khuôn viên đại học Không rác thải vào năm 2025.

Xem thêm tại:

https://future.ueh.edu.vn/category-phat-trien/du-an-ueh-zero-waste-campus-2/

https://zerowaste-campus.ueh.edu.vn/

Thông tin đóng góp

159,900,000đ đóng góp / 2,000,000,000đ

Lượt đóng góp

24

Đạt được

9%

Thời hạn còn

90 ngày

Danh sách mạnh thường quân

Họ tên

Số tiền

Huỳnh Ngọc Quang Anh

09253023**

100,000đ

Huỳnh Ngọc Quang Anh

09253023**

100,000đ

Huỳnh Ngọc Quang Anh

09253023**

100,000đ

Phạm Huỳnh Thu Uyên

09199765**

200,000đ

Phạm Huỳnh Thu Uyên

09199765**

200,000đ

Đoàn Thị Thảo Uyên

090268949**

100,000đ

Đoàn Thị Thảo Uyên

090268949**

100,000đ

Võ Thành Tâm

08361341**

200,000đ

BÙI XUÂN THIẾT

03480550**

100,000đ

Nguyễn Thị Thu Hiền

09135253**

100,000đ

Lê Thị Hạnh An

09033892**

100,000đ

Nguyễn Thị Hồng Nhung

**73656**

1,000,000đ

Trần Thị Quỳnh Mai

09469734**

500,000đ

Trần Thị Mỹ Liên

097479****

100,000đ

Phạm Thị Lý

09134908**

500,000đ

Phan Thị Thanh Quyên

09174776**

100,000đ

Lê Hữu Nghĩa/ Khoa Du Lịch

09**4912**

100,000đ

Nguyễn Phương Thảo

09198452**

200,000đ

Viện Kinh tế Môi trường Đông Nam Á

08343377**

10,000,000đ

Nguyễn Hữu Tiến

094**249**

200,000đ

Hoàng Anh Thư

U**

200,000đ

Nhóm cựu học viên EMBA Hàn Quốc

10,000,000đ

BTC Giải Golf UEH Alumni 2022

136,000,000đ

Phan Lâm Thao

09734336**

100,000đ