Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UEH và Trường Portland State University

7 Tháng Mười, 2022

Trong khuôn khổ dự án Nâng cao năng lực cấp tỉnh (Strengthening Provincial Capacity Program – SPC) được tài trợ bởi USAID, đoàn đại biểu của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã có chương trình đến học hỏi kinh nghiệm quản lý, nghiên cứu, trao đổi và làm việc tại Portland State University (PSU), Hoa Kỳ. Đồng thời, thỏa thuận hợp tác (MOU) giữa 2 trường đã chính thức được ký kết.

Đoàn đại biểu của UEH đã có những buổi làm việc và chia sẻ kinh nghiệm hữu ích với các Giáo sự, học giả hàng đầu tại PSU, các nhà quản lý về đô thị giáo dục, tài chính tại thành phố Portland, bang Oregon, Hoa Kỳ về các hướng phát triển bền vững liên quan đến giáo dục, nghiên cứu đem lại lợi ích cho cộng đồng. Mục tiêu của những buổi làm việc này chính là nâng cao hiểu biết và khả năng đáp ứng về năng lực quản lý kinh tế của các tổ chức địa phương tại Việt Nam; nâng cao chất lượng và quốc tế hóa các chương trình đào tạo cho các cơ sở giáo dục đại học,…

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình, ngày 28/7/2022, lãnh đạo UEH và PSU đã chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác (MOU) với các nội dung bao gồm: trao đổi sinh viên và giảng viên; công nhận tín chỉ đào tạo của nhau để thực hiện các chương trình liên kết đào tạo; hợp tác chia sẻ tài nguyên về học thuật, nghiên cứu; đẩy mạnh các nghiên cứu công bố quốc tế,…

GS.TS. Sử Đình Thành – Hiệu trưởng UEH ký kết Thỏa thuận hợp tác (MOU) với TS. Stephen Percy – Hiệu trưởng Portland State University

Portland State University là một trường đại học nghiên cứu công lập và có phương pháp đổi mới, kết hợp giáo dục với kĩ năng hợp tác và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo để mang đến tác động tối đa. Trường đứng thứ 5 tại Hoa Kỳ về các hoạt động học tập phục vụ cộng đồng (theo US News & World Report), 100% sinh viên hoàn thành dự án hoặc chương trình thực tập vì cộng đồng để có thể tốt nghiệp.

Như vậy, việc UEH ký kết hợp tác với PSU là một dấu mốc quan trọng để cùng nhau thúc đẩy những hoạt động đào tạo, nghiên cứu vì cộng đồng, vì sự phát triển bền vững mà cả 2 Trường đang hướng đến. Đồng thời, đây cũng là điều kiện để 2 Trường cùng thực hiện tốt vai trò trong khuôn khổ dự án Nâng cao năng lực cấp tỉnh được tài trợ bởi USAID, mang đến những giá trị thiết thực cho cộng đồng và xã hội.

Một số hình ảnh khác tại lễ ký kết:

Tin, ảnh: Phòng QLKH-HTQT, Phòng Marketing – Truyền thông