Khoa Ngân hàng kết nối Đại học Monash – Úc: Báo cáo vấn đề đương đại về tài chính – ngân hàng

9 Tháng Hai, 2022

Ngày 19/1/2022, khoa Ngân hàng thuộc Trường Kinh doanh UEH đã mời hai diễn giả hiện đang giảng dạy tại trường Đại học Monash (Úc) báo cáo những chủ đề liên quan đến “Những vấn đề đương đại về tài chính – ngân hàng” cho các học viên là nghiên cứu sinh của khoa.

Buổi báo cáo có sự tham dự của TS. Hannah Nguyen – Giảng viên chính của Khoa Ngân hàng và Tài chính, Đại học Monash với bài nghiên cứu “Climate risk: The price of drought”; PGS. Thanh Huynh, Khoa Ngân hàng và Tài chính, Đại học Monash trình bày nghiên cứu vềJoining Forces: The Spillover Effects of EPA Enforcement Actions and the Role of Socially Responsible Investors”. Những nghiên cứu này nằm trong chuỗi chủ đề mới đang rất được quan tâm hiện nay là Climate Finance.

TS. Hannah Nguyen – Giảng viên chính của Khoa Ngân hàng và Tài chính, Đại học Monash trình bày

PGS. Thanh Huynh, Khoa Ngân hàng và Tài chính, Đại học Monash trình bày

Nghiên cứu sinh Trần Triệu Anh Khoa đặt câu hỏi với TS Hannah Nguyen

Sau khi trình bày các nghiên cứu của mình, các diễn giả đã trả lời rất nhiều câu hỏi của nghiên cứu sinh khoa Ngân hàng về các bài nghiên cứu, những chủ đề được quan tâm hiện nay, cách thức tiếp cận và tìm kiếm những chủ đề nghiên cứu phù hợp hoặc đang được quan tâm, cũng như những phần mềm sử dụng phổ biến để hỗ trợ nghiên cứu. Bên cạnh đó, các tác giả cũng thảo luận về Machine Learning và tầm quan trọng đối với nghiên cứu trong lĩnh vực Banking and Finance hiện nay.

Các nghiên cứu sinh của khoa Ngân hàng UEH đã tích cực tham gia thảo luận và trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ các diễn giả.

Thực hiện định hướng quốc tế hóa theo mục tiêu của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, trong thời gian tới khoa Ngân hàng sẽ tiếp tục tích cực thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác với những trường đại học uy tín thế giới, trao đổi giảng viên, hợp tác nghiên cứu,… để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, đưa UEH ngày càng phát triển danh tiếng học thuật trong khu vực châu Á, hướng đến Đại học Đa ngành và Bền vững.

Tin, ảnh: Khoa Ngân hàng, Phòng Marketing – Truyền thông