The Story of Giving

The Story of Giving số 04: Đằng sau con số 15,583,590,336

Admin UEH - 12 Tháng Mười, 2022

Ấp ủ đã từ lâu, chuỗi email The Story of Giving đến nay đã được gửi đi trọn vẹn 3 kỳ và dường như đã dần trở thành một người bạn đồng hành hàng tháng, kể cho chúng ta nghe những câu chuyện, dự án ý nghĩa, kèm theo đó là những giá trị tích…