Viện nghiên cứu Kinh tế Phát triển

17 Tháng Mười Một, 2021

Tóm tắt

Với phong cách phục vụ chuyên nghiệp, hiện đại và đồng cảm – Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu và đòi hỏi về nghiên cứu, đào tạo, huấn luyện, tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến các lĩnh vực kinh tế

Tầm nhìn

Viện nghiên cứu Kinh tế Phát triển sẽ trở thành một trong những trung tâm hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo, huấn luyện, tư vấn và cung cấp thông tin khoa học kinh tế có uy tín trong phạm vi cả nước

Sứ mệnh

Với phong cách phục vụ chuyên nghiệp, hiện đại và đồng cảm – Viện nghiên cứu Kinh tế Phát triển sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu và đòi hỏi về nghiên cứu, đào tạo, huấn luyện, tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến các lĩnh vực kinh tế

→ Xem chi tiết tại: http://www.idr.edu.vn/