2. Tour tham quan doanh nghiệp

21 Tháng Sáu, 2021

GIỚI THIỆU

  • Chương trình đưa sinh viên đại học đi tham quan, trải nghiệm thực tế tại cơ sở sản xuất, các phòng ban, bộ phận của doanh nghiệp, giúp sinh viên nâng cao về kiến thức và kỹ năng để đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động trong nước và khu vực.
  • Nội dung: Tham quan cơ sở làm việc, tìm hiểu cơ cấu tổ chức, quy trình sản xuất, chức năng – nhiệm vụ của các phòng ban, bộ phận, vị trí chức danh tại doanh nghiệp, lắng nghe những chia sẻ, bài học kinh nghiệm, kỹ năng cần thiết cho sinh viên trong môi trường làm việc thực tế.
  • Thời gian: Tổ chức thường xuyên trong năm, linh hoạt theo thời gian của doanh nghiệp.

CÁCH THỨC THAM GIA

  • Tổ chức, doanh nghiệp chia sẻ nhu cầu kết nối tại đây.
  • UEH sẽ liên hệ và kết nối.

QUYỀN LỢI TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

  • Cơ hội giới thiệu thương hiệu của doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ tới sinh viên.
  • Cơ hội tiếp cận và tuyển dụng sinh viên thực tập, hay tuyển dụng sinh viên khi ra trường.
  • Cơ hội thể hiện trách nhiệm xã hội và cộng đồng.