4. Cùng xây dựng, đánh giá chương trình đào tạo

21 Tháng Sáu, 2021

GIỚI THIỆU

  • Lãnh đạo, quản lý cấp cao của doanh nghiệp cùng UEH xây dựng, đánh giá, đóng góp chương trình đào tạo, gia tăng tính thực tiễn trong hoạt động giảng dạy và học tập.

CÁCH THỨC THAM GIA

  • Doanh nghiệp chia sẻ thông tin chuyên gia có thể tham gia tại đây.
  • UEH sẽ chủ động gửi thư mời các chuyên gia khi có hội thảo xây dựng và đánh giá chương trình.

QUYỀN LỢI TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

  • Xây dựng đội ngũ nhân lực tương lai được đào tạo bài bản, cân đối giữa lý thuyết và thực tiễn.
  • Trở thành đối tác tổ chức chương trình đào tạo của UEH.
  • Cơ hội thể hiện trách nhiệm xã hội và cộng đồng.