3. Lan tỏa tri thức

21 Tháng Sáu, 2021

GIỚI THIỆU

Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia đồng hành cùng những hoạt động, sự kiện lớn của trường như: Hội thảo khoa học, hoạt động nghiên cứu học thuật, hoạt động của sinh viên,…

ĐỒNG HÀNH CÙNG UEH NĂM 2021 – 2022

  • Các Hội thảo khoa học: giá trị kêu gọi 1 tỷ đồng.
  • Các hoạt động ươm mầm, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: giá trị kêu gọi 1 tỷ đồng.

CÁCH THỨC ĐÓNG GÓP

Cá nhân, doanh nghiệp tham gia đóng góp tại đây.